Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

RSS FeedDiskuse

V současné době se připravuje rozpočet města na rok 2002. Které akce považujete za nejpotřebnější do tohoto rozpočtu zařadit?

osobačasvýrok
Josef Holec 11. 12. 2001 22:23:41
Vážení, zde diskutující, zastupitelé. Pokud ve čtvrtek na zastupitelstvu neuspějete s vaší "výchovnou akcí Z" pro tatínky také z Josefova a z Ptáků a budete diskutovat nad částkou 2x300.000,-Kč z návrhu rozpočtu "požadavky na akce" pro rekonstrukci zdejších dětských hřišť, posuďte, prosím, dva níže zmíněné návrhy 1) Nestálo by za úvahu, výše zmíněnou částku snížit a přerozdělit tak, aby se dostalo na všechna exponovaná "okrsková" hřiště a dětské koutky nejen v tomto, ale i v příštích letech? (i "Opavia" u knihovny bude potřebovat údržbu). 2) Nezdá se Vám neestetické nechat napospas rozježděné (po výkopových pracích) hřiště uprostřed největšího jaroměřského sídliště, kde mj. chodí a kam i vidí návštěvníci z nejfrekventovanější zastávky dálkové BUS dopravy, nádraží ČD, klienti Komerční banky, hosté domu sociální péče a samozřejmě z oken bytů nejen moje maličkost? P.S. Rád bych zastupitelstvo navštívil, ale zřejmě budu zaneprázdněn
Ivo Plecháč 27. 11. 2001 09:00:55
á, to jsem ještě nechtěl ukončit. ... Každý má možnost se zapojit sám. Ať v komisích města, různých společenských, zájmových, sportovních organizacích. A nebo - proč ne i se sousedy. (Ať si koupí soudek zavolají na technické služby a ony jim rádi tři fošny a fůru písku přivezou aby si mohli zkulturnit hřiště pro své ratolesti. A pak si toto hřiště budou i sami lépe hlídat a udržovat, než když jim ho upraví někdo anonymní. A tak to platí ve všem. Kdo něco chce tak ať přidá ruku k dílu, hlavu k názorům atd.
Ivo Plecháč 27. 11. 2001 08:57:05
To jsou ale dlouhé příspěvky. Musel jsem si je vždy přečíst alespoň dvakrát aby mi neunikly souvislosti, které chtěli pisatelé na začátku vyjádřit. Já si myslím, že pokud chtějí občané města aby se něco v tomto městě změnilo, tak nestačí jen jednou za čtyři roky zvolit své zástupce do zastupitelstva a pak je buď čtyři roky pomlouvat a nebo čekat co se stane.
Josef Holec 26. 11. 2001 20:37:42
Vážený pane Zdeňku, při vší úctě: Vy jste snad spad´z Marsu: -dnes a vlastní "tatínkovskou" iniciativu na sídlišti?!. Řadu let pracuji s nájemci a v orgánech S.B.družstva a trochu vím o čem mluvím. O „aktivitách“ v městských bytech Vám řeknou "vaši". Obávám se totiž dne, kdy si (nejen) naše sídlištní mládež během výběru z mnoha sportovních hal raději koupí trochu fetu… * A ta ironie: 8. 10. 2001 v 10:16:31 jsem se (zde na tématu) na něco zeptal a není až tak pravda, co tvrdíte Vy (3. 11. 2001 v 18:24:13), když sám webmaster píše v tématu: "Vaše názory a náměty můžete posílat na naši e-mailovou adresu jaroforum@direction.cz. Nejzajímavější názory zde budou zveřejněny". Zvlášť když tam jeden z autorů uvede: "…Současně jsem si uvědomil, že vedení města jedná protizákonně…" S takovými závěry by mělo být občanskou POVINNOSTÍ oznámit tuto skutečnost orgánům činným v trestním řízení… a pak buďte pane Zdeňku věcný….tolik ke kapitánu NEMO. * Co se týče pana Ing. Klepsy, přestože s ním v některých věcech nesouhlasím a naše politické pohledy jsou rozdílné, byli by možná mnozí účastníci tohoto chatu překvapeni, jak často bychom se v otázkách makro-maloměstsko-ekonomických shodli. Vážím si ho pro jeho politickou čitelnost, pracovní a zastupitelské nasazení. Měl jsem možnost vidět ho pracovat nejen hlavou, ale i rukama a tak mu nezávidím, ba přeji mu, čeho dosáhl (to se tu na rynku ale moc nenosí, že?!). Co jediné mu vyčítám je ale to, že hovořívá i (mj.) za překabátníky a různým obecně-erárním trafikantům vykonává funkci "honícího psa". Jinak mi p.Ing. Klepsa ani neublížil, ani nepomohl, ale věřím, že by mi fošny, kdybych je potřeboval, daroval i ze svého. * Možná by Vám (soukromě) řekl, jak jsem na RMZ chtěl zprůhlednit a zpřístupnit pro naše obyvatele službu (KTV) která udělala jen málo ostudy (zatím) i našemu městu... * A z jiného soudku: Z podobných neprůhlednosti plynou např. i drby a otázky okolo přípravy a regionální propagace slavností 875. let Jaroměře. O tom co předcházelo těmto, pro většinu úspěšných slavností, Vám poví i jiný spřízněnější člen za kulturní komisi. .. To by ale zde mohlo vyřešit téma "kultura v Jaroměři", kdyby mu ovšem na chatu byl dán prostor větší než třeba otázce nejlepšího piva v místních hostincích…. * Pak by např. při řešení posledního problému stačilo, aby pan Klepsa, jakožto zastupitel, vyšel ne na NET, ale ze svého domu asi 250m SV směrem a prohlédl okolí svého bydliště (i když odnaproti musí být zvyklý na ledacos). Došel by pak k závěru, že problém nevyřeší jen kolečko a pár tatíků, kteří si odřeknou G 12. PS: Amen
Zdeněk 25. 11. 2001 21:14:53
Pro pana Holce - zatím je tato diskuze vedena celkem seriozně a věcně, z Vašeho příspěvku však nejsem moudrý - proč ta ironie k zasvěcenému příspěvku pana Klepsy bez jakýchkoli věcných argumentů. Co takhle pokus o úpravu hřišť vlastní iniciativou? Doufám že se do diskuze zapojí více zastupitelů.
Josef Holec 25. 11. 2001 07:55:17
P. Ing. Klepso, děkuji Vám za vysvětlení náročnosti úkolů doby, MZ a Vás jako zastupitele a bývalého radního. Škoda že jsem si tento Váš příspěvek nemohl přečíst hned při otevírání Jarofora. Mohl jsem se už od léta těšit na LEPŠÍ ZÍTŘKY...a co jsem mohl ušetřit G 12.... PS: NO COMMENT
Jiří Klepsa 24. 11. 2001 21:10:39
Velmi mě mrzí, že se k těmto stránkám dostávám až dnes. Nechci se bavit o 1 fůře písku a nějakých fošnách, která by možná některý z otců mohl vyměnit za několik 12-ti stupňových G.! Pokud by si někdo snad myslel, že na těchto stránkách prozradí neuvěřitelné tajnosti, měl by v první řadě vědět, že tyto stránky byly zřejmě vytvořeny, a já to velmi vítám, pro občany města. Především jako možnost sdělení svého názoru tou nejsvobodnější formou. Otázka rozpočtu na rok 2002 je další grandiózní záležitostí. Stále trvající existence okresních úřadů, nová existence krajských úřadů a uvažované navýšení počtu zaměstnanců našeho městského úřadu o 80 - 100 %, to všechno mi připadá jako "útok na zničení státního rozpočtu", vytvoření administrativně-byrokratického nesmyslu a vysátí všech finančních rezerv, které existují. Je velmi obtížné o těchto věcech uvažovat a nemít možnost je ovlivnit. Osobně jsem ale přesvědčen, že alespoň na úrovni našeho města je možné něco ušetřit. Je třeba prostřednictvím dnešního vedení města intenzivně jednat s vedením okresního úřadu, je třeba pro tuto činnost získat vedení ostatních větších měst našeho okresu, je třeba už konečně provést řádnou "inventarizaci" stávajících pracovních míst na našem MÚ a event. navyšování státní správy dodnes řešené okresním úřadem, pečlivě vážit a s maximální zodpovědností přerozdělovat mezi stávající, event. nové zaměstnance. Je třeba právě teď usilovně pracovat, nejenom z místa tajemníka úřadu a příslušného vedení, ale také z míst vedoucích jednotlivých odborů. "Měšec" v naší zemi byl, je a bude pořád jenom jeden. Věřím, že maximální úsilí dnes v této oblasti, může vytvořit do budoucna prostor pro lepší a vyšší motivaci každého zaměstnance úřadu. Pokud celý tento rok jsem jenom slyšel, že vedení okresního úřadu neví, jakou státní správu a kam bude přenášet, je to jenom logické vyústění úsilí někoho o další dobře zaplacené měsíce a hraní si na indiány, spočívající v nulovém tlaku na ty, kteří tuto hrůzu v této zemi způsobili. O otázce event. investičních akcí budeme hovořit až ve chvíli, kdy konečně dostaneme nějaké konkrétní informace. Prioritní je záležitost provozního rozpočtu, tam je třeba šetřit. Ne na dětech, různých kroužcích, sportovních oddílech, atd., ale na nemravném a zbytečném vyhazování financí z rozhodnutí lidí dospělých a svéprávných. Pouze v případě takovýchto úspor bude vytvořen prostor pro akce, které určitě chceme a potřebujeme. "Potom i pan Holec si může s kolečkem přijet pro 3 fošny!"
Josef Holec 23. 11. 2001 20:16:49
Vážená Rado a M. Z. jež (údajně) čerpáte z těchto stránek - pokud by v příštím rozpočtu nezbyl nějaký peníz pro další novou sportovní halu i občanům Zavadilky, prosím alespoň o následující: 1 fůru (cca 5m3) čistého písku do pískoviště (pro nejmenší zde bydlící), 3ks fošen (cca 0,4 x 3 m) na lavičky pro jejich maminky a úpravu povrchu (n.auty rozježděného) volejbalového hřiště (kde si ještě loni (!) hrával nejen dorost). PS: Děkujeme vám za vánoční výzdobu zdejší ulice (škoda, za tmy tu už návštěvníci Jaroměře nejsou) a věříme v další spolupráci.
Josef Holec 23. 11. 2001 20:08:52
Panu Zdeňkovi- asi teda máte pravdu: dnes jsem se o těchto www. dočetl i v mf DNES (vč). Zmátl mě snad jejich nadhled, systém témat a naposledy i náročnost soutěžních otázek - skoro jako bývalá zdejší TV FILEK (nebo SPODEK?!): i některé názory tam prezentovali stejní lidé… jen bych panu webmasterovi nepřál osud pana ředitele této TV. PS: Budu už věcný.
Zdeněk 3. 11. 2001 18:24:13
Panu Holcovi - Myslím že tyto stránky jsou veřejně přístupné, organizátoři nemají možnost texty měnit nebo vypouštět názory. Stránky by měly sloužit občanům k umožnění vyjádření svých názorů a našim radním sloužit jako dílčí "Hlas lidu"
Eva 23. 10. 2001 16:26:10
Sportovní hala - ano, jistě bude skvělou pro mnoho občanů Jaroměře. (možná by potom stálo za to rozšířit při školách více sportovních kroužků). Mrzí mne, že tu je méně prostoru pro kulturu - jak již jsem zde psala v jiné rubrice. Více divadel, plesy, letní historické slavnosti, trhy aj. ... ano i tak se dají přilákat turisté do našeho města. :-)
Josef Holec 16. 10. 2001 20:14:52
Nejen občané ať se zde vyjadřují... Také zakladatelé a správci tohoto chatu. Nemůžu přece poskytovat "cenné informace" svým případným volebním sokům!!!
Ivo Plecháč 16. 10. 2001 08:06:11
Občané jaroměře, mudrcové, vyjádřete svůj názor na mé níže položené otázky. díky
Josef Holec 15. 10. 2001 22:31:41
Pro p. (Ing?)M. Frimla: nebyl jsem zatím osloven, ale pokud bude setrvalý stav, budeme se scházet v jednom bistru, kde točí (mj.)G 12st..
Michal Friml 15. 10. 2001 15:44:01
Pro pana Holce, za koho kandidujete v příštích volbách ?
starší >
strana 1 z 2


Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL