Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

RSS FeedDiskuse

Objížďka do Josefova

osobačasvýrok
Petr 15. 9. 2006 09:49:45
Nepouštět s výjimkou zásobování, autobusů a menších nákladních aut. Samozřejmě těmi velkými nákladáky myslím těžkotonážní vozidla (tiráci atd.)
Petr 15. 9. 2006 09:27:15
Dláždění jede sice na plný pecky ale za chvíli na něj najedou těžký nákladní auta a silnici za nějaký čas stejně zničí. Zastupitelé by mohli přemýšlet o tom, že když si teď při opravách řidiči těžkých aut zvykli na objížďku, tak už by to tak mnělo zůstat a do Josefova už je nepouštět!
Miloš Borůvka 14. 9. 2006 15:43:45
S tím, co napsal pan Hejda, se dá jedině souhlasit, protože drzost některých řidičů je nezměrná. Jinak je fajn, že dláždění jede docela na plný pecky.
Vladislav Hejda 13. 9. 2006 15:57:04
Překážka byla instalována stavbyvedoucím za souhlasu odboru dopravy MěÚ Jaroměř. Věc je zaviněna nekázní řidičů, kteří překračovali povolenou okamžitou hmotnost 1.5 t. Tato hmotnost zde byla stanovena Dopravním inspektorátem vzhledem na šíři a provizorní stavební úpravu cesty, která byla upravena jen pro osobní auta na dobu objížďky. Zákaz vjezdu vozidel nad 1.5 t byl neustále velmi hrubě porušován. Prostřednictvím mobilních telefonů zde projížděla těžká nákladní auta když nebyla přítomna policie. Projíždějící nákladní auto poškodilo nové vodovodní uzávěry naproti Restauraci Metuje, dále po průjezdu dvou speciálních těžkých traktorů byla způsobena škoda značného rozsahu na novém usazení obrubníků podél "šoubráku". Po dnešním kontrolním dnu na stavbě bylo rozhodnuto překážku ponechat, vjezd z nám B. Němcové označit DZ zákaz vjezdu vozidel, jejíž šířka přesahuje 2 m. Tento stav bude ponechán cca do 8. 10. 2006. Do této doby mohou širší auta jezdit přes Černožice, nebo do 3.5 t od 15.00 do 06.00 hodin ulicí Průmyslovou. Je třeba pochopit situaci stavbyvedoucího, kterému vzniklé škody nikdo nenahradí.
Petr 11. 9. 2006 19:38:30
Kterej vypatlanec dal do té jednosměrky z Josefova ten panel. Vždyď tam větší osobní auta nemohou projet a musejí se vrátit a jet málem přes Českou Skalici. Doufám, že s tím brzo město něco udělá. Už takhle je Josefov zasekanej až to bolí.
Pavel 11. 9. 2006 07:39:25
Včera odpoledne jsem jel přes kopec a ono se tam PRACOVALO
Vladislav Hejda 5. 9. 2006 11:08:35
I když máte částečně pravdu, můj názor je ponechat umístění značky tak jak je. Podle § 2 písm. w) zákona o silničním provozu 361/2000 Sb.), je křižovatka místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci. Cesta od Poklasného mlýna a cesta podle tenisových kurtů jsou účelové komunikace které pouze vyúsťují na silnici II/299. Vaše finta jízdy od mlýna je ze znalosti místních poměrů. Zeptám se policie, jak často se tato výmluva používá.
Jirka 1. 9. 2006 12:40:50
Ctěl bych jen upozornit na dopravní značku, která je umístěna při jízdě do Josefova těsně za mostem přes Metuji. Je tam dopravní značka zákaz vjezdu vozidel těžších než je 1,5 tuny. Tato značka je umístěna těsně za mostem. Platí pro objízdnou trasu okolo tenisových kurtů, ale právě odbočkou ke kurtům tato značka pozbívá platnosti, protože zde vznikla křižovatka. Policie porušování této značky kontroluje u tenisových kurtů, ale kdyby řidič uvedl, že jede od soutoku od Mlýna, nevím jestli by policie uspěla. Doporučoval bych posunutí dopravní značky až těsně k odbočce ke kurtům nebo doplnění značky o dodatkovou tabulku, že značka platí až při odbočení vlevo.
Petr 27. 8. 2006 18:49:31
Děkuji Jaroforu, paní Hájkové a panu Hejdovi že se v Průmyslové může jezdit v sobotu a neděli.
Jirka 24. 8. 2006 11:21:15
Nevím proč směrem od Tiby je dopravní značka která omezuje rychlost na 30 km/hod a z druhé strany není nic. Tak ať je třicítka z obou stran nebo ať se tam smí jezdit 50 km/hod. Docela mne také štve, když jako starý poctivec jedu po objížďce kolem kurtů a v aleji si vesele jezdí auta zákazem. Neviděl jsem tam městskou policii ani jednou a to tam jedu třikrát deně.
Jana Hájková 23. 8. 2006 11:48:18
Dne 23.8.2006 byla s investorem dohodnuta úprava dopravního značení v ulici Průmyslová. Dopravní značení bude doplněno o dodatkovou tabulku, že omezení pro automobily do 3,5 t neplatí o víkendech a svátcích a pověšeno v pátek 25.8.2006.
Vladislav Hejda 22. 8. 2006 15:02:39
Komunikace podle tenisových kurtů. Při projednávání objížďky pro osobní auta byla dohodnuta pouze nutná výsprava účelové komunikace podél tenisových kurtů. Podle stavu komunikace zde byla povolena jen doprava pro osobní auta do 1,5 t. Dodavatel stavby má za úkol komunikaci udržovat v provozuschopném stavu. Poskytnutí komunikace k objízdné trase je vstřícný krok Města Jaroměř ke zmírnění dopadu úplné uzavírky II/299 na občany Josefova. Každý může využít původně navrhované trasy přes Černožice – zde si auto nezablátí. Práce o sobotách a nedělích, omezení v ulici Průmyslová. Vaše připomínka bude opakovaně přednesena investoru a dodavateli na kontrolním dnu 23.8.2006.
jama 21. 8. 2006 20:44:15
Rovněž úprava omezení vjezdu na silnici za Tibou je praštěná. Proč nemůže být vjezd v sobotu, neděli a ve svátky již od rána, ale až od 15.00?
f.e. 16. 8. 2006 09:29:55
Jinde se také na opravách hlavních tahů pracuje i v sobotu a neděli, ale v Josefově se na silnici nepracuje ani v pracovních dnech. Ve finále to dopadne jako v Náchodě, kde opravenou silnici po dokončení opět rozkopali.
Jarda 16. 8. 2006 07:23:25
Myslím si, že ta objížďka okolo kurtů mohla být alespoň vyštěrkovaná. Jinde objížďky asfaltují ale tady si člověk pěkně zablátí auťák.
strana 1 z 1


Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL