Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

RSS FeedDiskuse

Využití vojenských objektů v Josefově.

osobačasvýrok
jojo 16. 10. 2005 00:57:35
Tak na to zapomeňte, že hradečáci se budou hrnout do Josefova, když se to tam hemží cikány.
FASSATI 11. 10. 2005 21:40:18
navrhuji vytvořit společnost, která by návrhy sjednotila a vytvořla managment, společnost by objekt koupil a začal tvořit... Kdo do toho půjde.? Řečí a názorů je spousta, pojďte něco konkretního dělat.
Kn 11. 10. 2005 15:57:15
Podle mého názoru je problém v tom, že na jedné straně existují určité mimimální požadavky na úroveň bydlení (a ty nutí každého poskytovatele bytu vytvářet za drahý peníz podmínky pro tuto úroveň) a na druhé straně existuje spousta manželství (a nejen začínajících!!) či mladých rodin, o osamostatňujících se adolescentech nemluvě, které by byly vděčny za JAKKOLI PROSTÉ, obyčejné bydlení. Zkuste v Hradci Králové nabídnout inzerátem takové „holobydlení” v Josefově. Jsem přesvědčen, že řada Hradečáků městu ruce utrhá. A pokud by k tomu ještě existovala dostatečně frekventovaná autobusová linka Hradec - Josefov (ne jen párkrát za den, naposledy v šest a jen v pracovní dny!!), nebylo by co řešit. Stejných 16 nebo kolik km jako z Josefova do Hradce překonávají denně myriády Pražáků řekněme z Letňan do Krče, se dvěma přestupy, a vůbec jim na tom nepřijde nic divného. - - - Domnívám se, že kdyby se Josefov se svými byty (a obchody a službami) ve čtvercákách, městských i jinde stal satelitem Hradce Králové (Jako jsou třeba Černošice či Říčany satelitem Prahy), bylo by to jedno z nejlepších řešení.
Milan Diviš 11. 10. 2005 11:19:06
Souhlasím s níže diskutujícímí, že nejlepší by bylo, kdyby do Josefova investoval především stát. Tak jako stát pomáhá Terezínu, kde vznikají nové instituce, neměl by zapomínat na Josefov, který je jako památka možná i zajímavější. Dále si myslím, že někdy až moc přísný přístup Památkového ústavu, pomůže spíše rychleji z Josefova udělat zříceninu. A o přístupu armády se už nedá přiznivě diskutovat vůbec.
Miloš 10. 10. 2005 21:42:12
Máte jistě pravdu, pane Salač. Samozřejmě k tomu nutně přistupuje i možnost zaměstnání. Ale to víte i Vy, že je Jaroměřsko poměrně v tomto trendu zaostalé. Možná se ale něco změní s výstavbou dálnice a samozřejmě i se snahou Města o změnu intravilánu města a přilákání dalších podnikatelských subjektů.
Salač 10. 10. 2005 20:04:02
Při jednáních zastupitelů o využití čtvercáků bylo stále argumentováno možností jejich částečné přestavby na byty. Především v prvním patře čelního traktu a pravého bočního křídla. Na jednáních se hovořilo o využití přízemí pro služby a obchody. U zadního traktu a levého křídla žádné smysluplné návrhy nepadly. Je však otázkou, zda-li tato koncepce je vůbec reálná. V porovnání s objektem čp1, kde vždy v minulosti byly byty a exkluzivní prostory pro důstojníky, čtvercáky byly koncipovány jako hromadné ubykace vojska. Myslím si, že stávající prostory lze transformovat na byty jen velmi obtížně a při vysokých nákladech. Památkáři těžko dovolí výraznější změny dispozice objektu, jsou tu obvodové chodby, malá okna, tlusté zdi, těžko dělitelné místnosti. Kladu si otázku, zda-li by někdo šel do takového prostoru bydlet a přitom zaplatil za byt vysoké pořizovací náklady. Já rozhodně nikoliv. Přitom celý objekt bude působit jako uzavřené ghetto a navíc ten pohled z oken do okolních ulic. Takže shrnuto, podle mne je přestavba čtvercáků na byty šílenost. Je třeba hledat jiné využití!!! Nejspíše s účastí státu, ale i ten se bude silně rozmýšlet. Dnes i stát staví prostory pro své instituce moderně, účelně na "zelené louce" a také hlavně levně.
Miloš 9. 10. 2005 22:07:19
Pan Salač, vycházeje jistě z lepších informačních zdrojů, dospěl k závěru, který jsem uvedl ve svém příspěvku. Jediný rozpor, který tu bude, je jistě názor na převzetí či nepřevzetí objektů od AČR. Je jednou jisté, že objekty využívané AČR jsou, a nikdy to jinak nebude, součástí našeho města. Musí tu vzniknout něco, co bude mít snahu se o tyto objekty postarat. AČR se o objeky nepostará a dopadnou, jako třeba bývalá vojenská nemocnice a nechci čerta na zeď, i jako skládka čtvercáky. Jde jen o to co. Něco se rýsuje, ale bude to zřejmě kámen problému, se kterým se určití lidé nebudou chtít smířit, protože to nebude jejich nápad. A o co jde? Nechám si to pro pro sebe, protože jsem se poučil z minulosti a pokud jsem něco určitým lidem sdělil, že to co dělají je blbost, přesto to udělali a po čase poznali, že to opravdu blbost je. Jenže měli výhodu, že za to nemusí pykat. Já ano.
Jindra 9. 10. 2005 19:56:53
Doporučiji vojenské objekty neprivatizovat. Nechat v nich např. vojenské muzeum, vojenskou nemocnici, vojenskou kantýnu a vyvařovnu. Historická vojenská jídla prodávat veřejnosti.
Salač 9. 10. 2005 19:14:36
Privatizace jakéhokoliv objektu z majetku města se po vstupu do EU zkomplikovala. Pokud se prodává právnické osobě majetek je nutné za předpokladu splnění všech ostatních podmínek uvedených v platných předpisech, vycházet z tzv. podpory de minimis, kterou je možné poskytnout bez dalšího schválení ze strany Evropské komise či oznamování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za předpokladu, že se jedná o hodnotu menší než 100000 euro. Pokud by se u "čtvercáků" vycházelo v ohodnocení prodeje z odhadní ceny, potom je to cena značně vyšší a bylo by proto potřebné prodávat objekt za odhadní cenu. A to může být pro právnickou osobu při odhadní ceně cca 50 mil. kč naprosto nezajímavá nabídka. Lze to obejít dražbou, ale potom musí asi město respektovat vydražitele a vydraženou cenu, asi těžko bude možné v takovém případě uplatňovat nějaká omezení a postup smlouvy o smlouvě budoucí. Prodej za nějakou minimální cenu, třeba 1 kč je v podstatě nejsnáze realizovatelný fyzické osobě. Jenže je tu otázka, bude taková osoba vůbec schopna realizovat opravu tak velkého objektu??? Možná kuvajtský šajch. V Josefově bylo hodně fantastických plánů - Hotel tři lípy (zřítil se), mlékárna, atd. Proto je třeba si klást otázku, je privatizace "čtvercáků" správná cesta???? Dle mého názoru na smysluplnou, realizovatelnou přestavbu má naději jen nějaký státní projekt. A tak se otevírá další otázka, přebírat další obrovské areály od AČR??? Nebudou to další "velké oči" a následně další neřešitelné boláky??
Miloš 9. 10. 2005 11:17:12
Ona Jaroměř není město, kde by bylo možné přitáhnout více firem. Když se po revoluci jednalo o dalším působení města, tak se zjistilo, že je velmi omezeno (intravilán versus extravilán) a nic se pro budoucnost neudělalo. V části města Jaroměř se nová fabrika dá těžko zbudovat (povedlo se to pouze Kimberly a prý se má stavět v prostoru od Kimberly k silnici na Hradec něco dalšího). A co se týká využití uvolněných objektů v Josefov, pak je to zhola nemožné, protože se jedná o prostor silně hlídaný památkáři (což je jistě dobře) a stávající objekty jsou pro jakoukoliv větší linkovou výrobu, a většinou i pro moderní typ skladování, nevyhovující. Proto je využití omezené např. na ubytování (problematické), zdravotnické (opět dost problematické) či nějaké charitativní. Jenže i tento poslední typ využití je, s ohledem na obrovský rozsah budov, takřka nemožný, neboť náklady na zřízení a provoz jsou obrovské. Jediným možným řešením, podle mne, je velká angažovanost státu, protože soukromý subjekt, který musí hledět na návratnost investic, a který by mohl pomoci při zřízení i některých uvedených, i třeba problematických, zařízení. A když by se mělo jednat o využití se soukromou firmou, pak jedině za smluvně zajištěné podmínky, že v případě neúspěchu podnikatelské záměru nebude muset Město objekt, aby z něho nebyla časem ruina, zpět odkoupit za daleko větší cenu, než ji prodalo. I to je totiž jednou z "podnikatelských" forem, jak docela dobře vydělat peníze. Zejména v případě, když se jedná o prodej za symbolickou korunu.
PetrII 8. 10. 2005 10:23:23
co takhle přestěhovat Kvasiny do Josefova
Fassati 7. 10. 2005 16:51:12
Co takhle zbudovat ubytovnu pro závod Kvasiny, který otevírá 1 200 nových pracovních míst...
občanka 7. 10. 2005 13:08:10
A co takhle soukromá věznice, První v ČR už je v plánu / Mírov / a proč se nepřidat? Jasně, už slyším ty záporné hlasy a mravokárce, ale zkuste zvážit: investice - relativně malé - co může být vhodnějšího, než vojenský objekt tohoto "tvaru" :-), příjmy - až neskutečně velké - čerpáno z dostupných materiálů, zaměstanost - nejsou jen "bachaři " :-)..... Nejsou jen 3.náprvné sk. - tudíž nějaké podvodníčky, kapsáře či neplatiče - čehokoliv - to bychom myslím unesli naprosto bez ohorožení.... - ani bychom nepoznali změnu :-)) Tak to je jen jeden z návrhů - ale zkuste vymnyslet někdo něco více výdělečného / s tak malými náklady/ Hm?......... Pěkný víkend všem :-))
PetrII 7. 10. 2005 09:51:16
velice zajímavá diskuse. S většinou názorů zde nezbývá než souhlasit. Jen jestli jsou ve vedení města dostatečně soudní lidé aby ten vojenský majetek prodali ku prospěchu města a ne podle toho, co jim kdo podstrčí. Ale to bychom se nikdy nikam nedostali, kdybychom podezdřívali už předčasně.
Miloš 6. 10. 2005 23:09:54
Souhlas s panem Beránkem. Je však velmi problematické, jak lze využít takových objektů, jako jsou bývalé čtvercáky a nebo nemocnice (mimo jiné, nemocnice je stále mejatkem AČR). K tomu nyní ještě přibývají další objekty, které uvolnili tzv. hadráři. A to také nejsou malé objekty. Co je dalším problémem, který nepomáhá stavu objektů, je velmi pomalé předávání těchto objektů Městu. Bohužel nelze zcela jasně vyloučit, že na době předání se podílí obě strany. I když si myslím, že větší díl viny je na AČR, nelze vyloučit ani Město, které si evidentně neví rady s budoucností těchto objektů a nemá kam spěchat. Ano. Jsou tu obrovské náklady na opravu, ale na druhou stranu odsouvání předání technickému stavu zcela evidentně škodí. Současný stav některých nyní uvolněných objektů není tak zlý, jak by se mohlo zdát. Ale pokud se někdo nepokusí o okamžité předání od AČR a další využití, pak to dojde do stavu podobnému v úvodu uváděných objektů. Velkým příkladem bylo předání kuchyně a jídelny v č.p. 1, která by byla schopná provozu jen za podmínky okamžitého nástupu dalšího uživatele. Bohužel se nepodařilo předání urychlit a v současné době je tento prostor (ve vlastnictví Města) zcela nevyužitý a myslím si, že i nevyužitelný. Je fakt, pane Ivoši, že zájem filmařů o prostory v Josefově je docela solidní. Problém je ale v tom, že je zájem jen na určitých částech objektů (kromě interiérových záběrů točených převážně v bývalé nemocnici a to ještě jen v jedné části, která je v rozsahu zhruba jedné dvacetiny celkových prostor) a i různě rozmístěných. A hlavním zájmem filmařů je současný stav, který se hodí do převážného typu v Josefově natáčených filmů. A tak si nemyslím, že by bylo vhodné takový, pro mě světový, unikát, jedno z duplicitních, prakticky totožných, měst (Josefov a Terezín) odsunout do polohy kulis. Mimo jiné. I nyní se tu bude natáčet film OMEN 666 využívající např ul. Ivanovovu (u bývalé mlékárny), která ještě v žádném filmu využita nebyla. Natož takovým způsobem, jakým bude. Na jednu stranu to může vyvolávat radost a určitou pýchu, na druhou stranu ale určitou skepsi. Já bych se ale přiklonil spíše k té radosti a píše nad opraveným Josefovem a oželil i to, že se člověk může pochlubit tím, jaké záběry filmů byly natočeny právě v našem městě.
starší >
strana 1 z 2


Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL