Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Komu o co jde aneb trochu světla do případu nemocnice!

Jednání o převedení jaroměřské nemocnice na stát. Proč někteří zastupitelé považují za úspěch, že k tomuto převodu nedošlo?

Projednávání otázky nemocnice na  posledních zasedáních  MZ a nezměrné úsilí paní Jelínkové a pana Salače o to, aby město Jaroměř nemocnici nevlastnilo, to jsou hlavní důvody, proč touto cestou chci vyjádřit svůj názor na tuto problematiku.

Od ledna tohoto roku „bylo chtěno“, aby hlavní budovy nemocnice byly převedeny na stát. Vše bylo zdůvodňováno tím, že pokud nemovitosti budou v majetku města Jaroměř, nelze ze strany Okresního úřadu v Náchodě žádat o dotaci na příslušnou rekonstrukci budov. Proč v období,  kdy existence okresních úřadů se blíží ke konci, někdo tak usilovně pracuje na tom, aby město ztratilo možnost ovlivňování dalšího vývoje v bývalé nemocnici, proč se tato otázka objevuje jako blesk z čistého nebe? Pojďme si shrnout pravdivá fakta:

1. V lednu tohoto roku se projednává na zasedání MZ materiál předložený přednostou OÚ – převod nemocnice na stát. MZ vytváří pracovní skupinu p. Bret, p. Houf a p. Klepsa, která má pro zastupitele nejasnosti ozřejmit.

2. Místo jasných odpovědí na OÚ, zda je skutečně převod jedinou možností, jak využití volných prostor pro další lůžka následné péče financovat, získáváme od přednosty informaci, že subjektem, který sehraje rozhodující roli v otázce financování celé akce, bude Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Studujeme zákony o státním rozpočtu, nenalézáme nic, co by hovořilo o nutnosti převodu na stát ve spojitosti s financováním! P. Houf domlouvá schůzku s ředitelem nemocnice v Hradci Králové p. Hegerem. Financování této akce „přes“ nebo „z“ prostředků FN v Hradci Králové její ředitel jednoznačně vylučuje!

3. Zmíněné stanovisko ředitele FN v Hradci Králové celý problém přesouvá na další zasedání MZ. Na toto zasedání přijíždí ředitel VNN p. Tichý a vedoucí referátu zdravotnictví OÚ paní Zoufalová. Obrovská snaha o převedení nemovitostí na stát je „podpořena směnou“ za jiné nemovitosti. Městská rada doporučuje směnu hlavních budov nemocnice (uvedena zřejmě účetní hodnota více než Kč 20 000 000,-) za 4 nemovitosti! U nemovitostí nebyla uvedena žádná, tudíž ani odhadní cena, vše bylo ušité velmi horkou jehlou.  Jednou z těchto nemovitostí je pozemek u nádraží ČD, o který město již dříve mělo požádat formou bezúplatného převodu od OÚ Náchod. Nyní se toto mělo stát součástí směny!?! Zřejmě obavy vedení radnice a celé městské rady z toho, že jde opravdu o nehorázný a odsouzeníhodný návrh směny, způsobily, že na zmíněném květnovém zasedání MZ se objevují další pozemky, jako součást celé „transakce.“

Nepravdivá informace od přednosty OÚ p. Šmídy ohledně financování, nevysvětlení a neobhájení vedoucí referátu zdravotnictví OÚ návrhu, že převod na stát je jedinou možností financování,  nedokončená koncepce ze strany nového krajského úřadu, mnoho a mnoho dalších skutečností, nic z toho zřejmě nemělo zabránit „likvidaci“ jakéhokoliv vlivu našeho města na budoucnost provozu a využití budov, které jsou dnes v relativně velmi dobrém stavu. A přece spravedlnost existuje!  Směna nemocnice nebyla schválena! O jeden jediný hlas!  Na některé obličeje z té chvíle nezapomenu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nehlasovali pro! Abnormální snaha p. Salače o zvrácení tohoto výsledku hlasování pokračovala ihned po přestávce zasedání. Počet rukou pro tuto nestoudnou směnu se ale opět nezvýšil.

4. Ředitel VNN p. Tichý nabídl našemu městu, že příslušné podklady pro žádost o dotaci je ochoten předat, aby město mohlo navázat a ujmout se celé záležitosti. Příslušné podklady jsem si tedy nedlouho po zasedání vyžádal. Nebyly žádné! Dostal jsem pouze informaci o čísle vyhlášky, podle které je možné žádost zpracovat na internetu. Nechci se zde rozepisovat o mém názoru na p. Tichého a o jeho zodpovědné přípravě k řešení celé problematiky, nicméně jsem nesmírně šťastný, že tento člověk stojí „pouze“ v čele provozovatele, naštěstí ne majitele jaroměřské nemocnice. Byť to bylo o jediný hlas!

5. S p. Houfem odjíždíme na jednání s předsedou poslaneckého podvýboru p. Ouzkým. Tento podvýbor posuzuje a předkládá poslanecké sněmovně návrhy na „čerpání státního rozpočtu ve zdravotnictví v oblasti investic.“ Kromě toho, že tento člověk nechápe, proč přednosta OÚ, v době, kdy „dny tohoto úřadu jsou sečteny“, usiluje o převod majetku na stát, nám také sděluje, že o příslušnou dotaci může žádat i město, jakožto majitel. Byl to první, ze státního rozpočtu placený člověk, od kterého jsme dostali jasnou informaci ohledně financování. Asi za týden po tomto jednání jsem obdržel informaci od p. Ouzkého,  že o příslušné dotaci pro jaroměřskou nemocnici prozatím nikdo ze strany OÚ nejednal!

6. Na následujícím zasedání MZ navrhuji, aby o dotaci na příslušnou rekonstrukci požádalo město Jaroměř. Po předchozí domluvě s p. Houfem dodávám, že jsme oba ochotni ve volném čase s tímto pomoci. Vzhledem k tomu, že nemáme sebemenší zkušenosti v této oblasti, požaduji, aby v pracovní skupině byl také zaměstnanec MÚ p. Macák. To, co se odehrálo po tomto návrhu, bylo neuvěřitelné. Velmi jsem litoval, že lidé nechodí na jednotlivá zasedání a nemají možnost si udělat obrázek. Nechci se na tomto místě rozepisovat o všem, co tam bylo řečeno, zřejmě poprvé v historii našeho zastupitelstva  usilovali někteří zastupitelé, aby se o dotaci nežádalo, resp., aby nežádalo naše město. Marně jsem se snažil vysvětlit názor lidí z parlamentu, že máme stejné šance jako OÚ. Názory paní Jelínkové, že „….odbor investic a správy majetku města nemá vůbec žádné zkušenosti se získáním takové dotace…“,  „…..my tam tu činnost opravdu nemůžeme provozovat, protože na to nemáme oprávnění…..“, „….o provoz lůžek násl. péče jsme přišli ve chvíli, kdy jsme přišli o nemocnici….“ umocňuje p. Salač „já si myslím, tím byla přijato parte pro naši nemocnici, Jaroměř skončí, mám to od ekonomického náměstka z Hradce Králové…“, „já Vám garantuji, že Jaroměř svou činnost ukončí…“,  „….Vy jste to pohřbili, minule to mělo velkou šanci..“ Zřejmě v pocitu naprostého zoufalství zvolal p. Salač na mě něco, na co nebudu moci dlouho zapomenout: „….ale proboha, kolego, my nejsme provozovatelé!“ Tento jeden z posledních příspěvků člověka, od kterého pomoc nečekám, nežádám a ani nechci, jednoznačně potvrdil, že nešlo o problém provozovatele a majitele, vždyť Všeobecná nemocnice Náchod provozovatelem je, nýbrž pouze o to, aby naše město ztratilo kontrolu a možnost spolurozhodování o nemocnici. Proč nakonec paní Jelínková i p. Salač hlasovali pro můj původní návrh, nevím dodnes, zřejmě si nedokázali představit, jak toto vysvětlit svým voličům.

7. Krátce po tomto zasedání jsme se s p. Houfem zúčastnili jednání se zdravotním radou našeho kraje, p. Hajžmanem. Ani jednou jsme neslyšeli, že ekonomický náměstek chce zrušit naši nemocnici, naopak jsem zaznamenal názory, které jsem maximálně vítal. Královehradecký kraj nyní pracuje na koncepci lůžek následné péče a Jaroměř, vzhledem k množství občanů celé spádové oblasti, patří k zajímavým lokalitám.

Nevím, jak vše dopadne, nevím, zda se po vyjasnění koncepce zdravotnictví v našem kraji podaří získat potřebnou dotaci ze státního rozpočtu, kde nemalé příjmy jsou vysávány mnohými neúměrnými výdaji. Nevím, zda se podaří využít v současné době prázdné prostory pro lůžka následné péče. Nevím, kolikrát budeme muset ještě jednat, nevím, kolikrát budeme žádat. Jedno vím ale jistě. Nikdy nepředložíme zastupitelům města informace, které jsou účelové a nepravdivé!Jiří Klepsa, 31. 8. 2001, Téma: Nemocnice


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL