Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Počty funkcí ještě nikdy nenahradily smysl pro pravdu

plné znění textu článku zaslaného do zpravodaje

Skutečnost, že p. Salač dokáže užívat polopravdy a části skutečností k tomu, aby obhájil své „já“, je věcí, o které mnoho lidí ví. V žádném případě by si ale neměl dovolit veřejně lhát! Ve svém článku tvrdí, že město mělo připravenou dohodu s okresním úřadem, která by účetní hodnotu převáděné nemocnice kompenzovala zhruba stejnou účetní hodnotou jiného státního majetku převedeného bezúplatně na město. Krátce před zasedáním zastupitelů města v Josefově 24. 5. 2001 jsem hovořil s p. Hrudkou, jakožto jedním z 5 radních. Na otázku, jaké všechny materiály na poslední městské radě v souvislosti se směnou mezi městem a Okresní úřad byly k dispozici a tudíž byly projednávány a zda u některé z nabízených nemovitostí byla k dispozici nějaká cena (ať už účetní nebo cena stanovené soudním znalcem) odpověděl, že nic takového v materiálech nebylo! O jeho slovech jsem se přesvědčil na Okresní úřad u vedoucí odboru správy majetku a také u vedoucí odboru zdravotnictví. Ani v materiálech na předchozí městské radě nebyla ani zmínka o hodnotách jednotlivých nemovitostí! Nikde nic! A to nechci už vůbec psát o tom, že porovnávání účetních hodnot jednotlivých nemovitostí je porovnáváním neporovnatelného, z  hlediska daňových zákonů  a z hlediska praktického jde o kritérium naprosto nepoužitelné! Pokud tedy p. Salač tvrdí, že směna za nemocnici měla být kompenzována zhruba stejnou účetní hodnotou, potom za a) jedná se nemravnou lež manipulující názor veřejnosti, neboť na vytištěné sestavě pro osobu oprávněnou jednat za Okresní úřad žádné ceny uvedeny nejsou(!) a za b) jednalo by se o akt směny nemovitostí, který by s ohledem na tržní hodnoty nemovitostí nebyl absolutně vyvážený! Pokud p. Salač tomuto nerozumí, neměl by plést hlavy lidí, kteří k těmto informacím, na rozdíl od něho, nemají přístup!

O šancích a naději získat dotaci na příslušnou rekonstrukci nemocnice, ať už jako součást nemocnice v Náchodě nebo z titulu vlastnictví města Jaroměř, nechci a nebudu diskutovat s člověkem, jako je p. Salač. Lidé, kteří se v této zemi snaží zodpovědně posuzovat šance jednotlivých projektů, jsou partnery pro nás, jako žadatele, ne p. Salač, natož jeho názor! Za velmi důležitý považuji  postoj Krajského úřadu v Hradci Králové. Víme, i bez p. Salače, že koncepce v našem kraji není hotová, víme, že nastane určitě celá řada problémů, ale také víme ze schůzek s krajským radním, jaký je jeho postoj. Není pravdou, že nemocnice v Jaroměři by měla skončit, tak jak p. Salač pronesl na zasedání  ZM!

Finanční spoluúčast města (20 %) na příslušné rekonstrukci nemocnice je naprosto shodná s jakoukoliv jinou finanční spoluúčastí na jakékoliv jiné akci spoludotované ze státních prostředků.  To není nic nového, pouze p. Salač opět lidem neznalým podsouvá něco, co je v současné době neměnné. Navíc, pokud alespoň jednou v posledních třech letech  by p. Salač usiloval o získání znalosti v oblasti hospodaření nemocnice v Jaroměři, znal by možná odpověď i na otázku finanční spoluúčasti města! To je ale o práci ve volném čase a ne o názorech! Mimochodem je zde potřeba zdůraznit, že s příslušnou finanční spoluúčastí nedisponovala a ani „nepočítala“ ve svém rozpočtu samotná náchodské nemocnice! Proč tehdy p. Salač nepovstal a nežádal ředitele ing. Tichého o vysvětlení?!?  Jsou asi lidé,  u kterých to zřejmě není příliš vhodné a tudíž je vhodnější cudně mlčet, viďte p. Salač!

Nemám rád,  pokud někdo někomu něco podsouvá, navíc to, co nikdo nikdy neřekl. V žádném případě ani p. Houf ani já jsme neprohlásili, že zastupitelé města, kteří souhlasili se směnou nemocnice na Okresní úřad, problematice nerozumí. Je to další nehorázná lež p. Salače, která pouze dokládá s jakým člověkem máme tu čest! A pokud jsme tím skutečně vystavili druhý „úmrtní list“ pro nemocnici, nevěřím, že hospodář tvořící desítky miliónů ztráty ročně,  by byl tím nejlepším spasitelem!

Je mnoho věcí, které jsem kdy o p. Salačovi slyšel a o kterých se hovoří. Nechci toto žádným způsobem komentovat. Dnes už ovšem vím, že zavadit o člověka hloupého, není tolik nepříjemné, jako zavadit o člověka, který lže a užívá polopravd tak, jak se mu to hodí! V normálním životě je to jednoduché. Nikdo s takovým člověkem nechce být. V případě přítomnosti takového člověka ve veřejných funkcích, je třeba před takovou osobou neustupovat, nikdy se s ní nespojovat a velice razantním způsobem ji dát najevo, že krávy jsme spolu nepásli!Jiří Klepsa, 19. 11. 2001, Téma: polemika


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL