Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Pohled na městské stránky 'z druhé strany'

Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat především na výroky pana Holce diskuse „na volné téma“.

Když si čtu, ať už v tomto chatu, zpravodaji, novinách, nebo na internetu, různé příspěvky týkající se internetových stránek obecně, zjišťuji čím dál častěji, že autoři mluví o tzv. webmasterech a čím dál více překrucují jejich funkci podle toho jak se jim to v jejich článku hodí.

Proto bych se na začátek pokusil ono tajemné a pro mnohé exoticky znějící povolaní definovat. I když se mně  osobně slovo webmaster vůbec nelíbí a nerad ho používám, pro potřeby toho článku zůstanu u tohoto označení. Webmaster by se dalo česky vyjádřit jako správce, tvůrce internetových stránek. Co je tedy pracovní náplní webmastera? V rámci své práce může vykonávat všechny, nebo jen dílčí úseky v rámci budování nebo správy internetových stránek – to záleží především na velikosti projektu. Webmaster je tedy člověk, který ovládá internetové technologie a ví jak realizovat požadavky zákazníků, grafiků, uživatelů, či administrátorů. Obecně lze tedy říci, že umí „programovat na internetu“. Tedy obsah stránek, funkce, vzhled, ad. přichází od zákazníka a webmaster je pouze realizuje. V případě nerealizovatelných funkcí navrhuje náhradní, přípustná řešení. Pokud stránky navrhuje grafik, tak je jeho úkolem převést grafický návrh do internetové podoby, optimalizovat jej podle možností internetu. V opačném případě vytváří i grafický návrh stránek sám. Jakmile jsou stránky dokončeny, jsou předány zákazníkovi. Zákazník se může s webmasterem (firmou) dohodnout, že tato firma bude i nadále spravovat stránky dle jeho požadavků, nebo si zákazník najme jinou firmu, případně si správu zajistí vlastními silami. Správou se rozumí především rozšiřování (např. o nové rubriky), úpravy stránek, nové funkce, které si zákazník přeje. Obvyklý postup podle smlouvy o správě je definován takto: požadavek zákazníka - realizace webmasterem - schválení zákazníkem - umístění na internet. K tomuto bych jen rád podotkl, aby jste si všimli co je na prvním místě.

V poslední době se ale přístup k tvorbě poněkud změnil. Stránky se programují tak, aby se zjednodušila, zrychlila a hlavně zefektivnila správa stránek, díky použití nových (dynamických) technologií. Pomocí těchto technologií může stránky aktualizovat sám zákazník na základě funkcí, které webmaster musí naprogramovat během výroby stránek. Tyto funkce většinou představují větší množství práce než stránky samotné a běžnému návštěvníkovi zůstávají skryty. Samotná výroba těchto stránek je náročnější než výše uváděný způsob a to ve fázi výroby, ale rozhodně méně náročnější na správu, údržbu a aktualizaci. Je velice důležité v první fázi vyrobit kvalitní projekt, na jehož výrobě a oponentuře by se měl podílet jak webmaster, tak zákazník. Zákazník by měl být zastoupen minimálně zadavatelem (ten kdo má nějakou globální představu o stránkách) a administrátory (lidmi, kteří budou dané sekce stránek aktualizovat, plnit daty, články, reagovat na dotazy, apod.). V případě městských stránek by administrátory měli být Městské kulturní středisko, kino, vedoucí jednotlivých odborů, redaktor zpravodaje, ad. Fáze přípravy je velice důležitá a většinou nejzdlouhavější z celého procesu tvorby tohoto typu stránek. Je to z toho důvodu, že stránky se po jejich dokončení rozšiřují, mění, doplňují, vznikají nové požadavky na funkce. Pokud je fáze projektování podceněna, nemusí být tyto úpravy realizovatelné vůbec, nebo jen s velkými obtížemi. Rád bych zde zdůraznil, že projektování je především o interview se zákazníkem a zákazník by měl vědět co na stánkách chce mít a hlavně jaké informace je schopen na stránky včas a v daném rozsahu dodávat.

Pokud se nyní zaměřím na stránky Jaroměře, vidím jako jedinou logickou možnost realizovat je druhým uvedeným způsobem. Toto jsem několikrát MěÚ popsal a vysvětlil výhody tohoto řešení. Moje firma Direct webstudio je připravena stránky realizovat již přes rok. Protože se ve věci nic nedělo, provedl jsem rozbor stávající situace sám, zhruba jsem navrhnul novou strukturu stránek a tuto předložil MěÚ v průběhu letošních letních prázdnin. Do dnešního dne vím, že MěÚ se strukturou souhlasí. To je sice pozitivní věc, ale můj návrh byl jen nástinem a doporučením, co by na stránkách mohlo/mělo být. Rozhodně zde chybí spousta důležitých informací, které já neznám a v mnohých případech ani nemohu znát. Měl to být především podklad pro diskusi v širším smyslu. Ta se bohužel nekonala. Co tedy kromě propracovaného projektu chybí novým městským stránkám? Především server, na kterém by bylo možné nové stránky provozovat pomocí moderních technologií. Tuto změnu musí provést MěÚ, protože stránky (a doména) jsou v jeho vlastnictví. Požadavky na nový server (provozovatele) byly součástí mého návrhu.

Doufám, že se mi podařilo alespoň trochu vyjasnit situaci a vyvrátit tak myšlenku toho, že za neaktuálnost stránek může webmaster, protože to je stejně povrchní jako kritizovat truhláře za to, že okna která vyrobil jsou špinavá. Tím, že jsem se neúčastnil diskusí na Jaroforu jsem se rozhodně nechtěl skrývat, nebo být tajemným NEMEM, jak mě pan Holec nazval, i když netuším proč. Necítil jsem jako webmaster potřebu se diskusí účastnit. Pokud použiji opět porovnání, tak je to podobné jako nutit zedníka, aby chodil po schodech, které postavil. A stejně jako zmíněný zedník vám nemůže v bytě stavět tak, jak jemu připadá správné, ani já nemohu upravovat stránky samovolně podle svých představ.

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat e-mailem na adrese: cermak@direction.cz.

Na závěr bych popřál všem krásný a příjemný vstup do roku 2002.Vratislav Čermák, ml., 28. 12. 2001, Téma: městské www stránky


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL