Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Nepochopitelný přístup

likvidace nemocnice v Jaroměři

 Město Jaroměř je vlastníkem objektů bývalé nemocnice. Provozovatelem dnešního zbytku zdravotní péče je Všeobecná nemocnice Náchod, jejímž zřizovatelem je Okresní úřad v Náchodě. Navíc dnes existuje Krajský úřad, který v této věci 'zatím' nijak nefiguruje. Všichni potřebují peníze. Všichni žijí z daní daňových poplatníků. A všichni hájí zájmy instituce či úřadu, který zastupují. Všichni chtějí jaroměřskou nemocnici. Jediným subjektem, kdo o ni v podstatě nestojí je Město Jaroměř!!! Ptá se někdo proč? Já ano! Už roky!
 Co dnes zdravotní péči v bývalé nemocnici zahrnuje? Léčebnu dlouhodobě nemocných, interní ambulanci, pracoviště rentgenu a laboratoř. Chirurgická ambulance je od 1. Ledna 2002 privátní (viz jiný článek). Jaké podmínky vytváří město pro provozovatele? Jaké nájemné za veškerý pronájem město dostává? Jednu korunu českou ročně jako nájemné za veškeré zařízení areálu bývalé nemocnice a Kč 39 605,70 za pronájem nemovitostí. Tato částka znamená pouze refundaci pojistného, které musí platit vlastník, vlastní nájemné je tedy nulové! Z toho vyplývá, že celkový zisk pro město je skutečně ta jedna česká koruna!!!
 Co z toho má dnes provozovatel - náchodská nemocnice? Po privatizaci chirurgické ambulance, která v posledním období vykazovala roční ztrátu cca 1 milión korun, zůstanou ze zbylých středisek, na základě předběžných výsledků roku 2001, náchodské nemocnici ročně navíc asi 3 milióny čistého zisku! (To byl důvod, proč p. Houf usiloval o zachování maximálního rozsahu provozní doby chir. ambulance - Náchod totiž vzhledem k zisku z ostatních činností v naši nemocnici, nemusel nic doplácet! Naopak! Navíc částka za propočítaný poměr reálných převozů pacientů 'sanitkou' do Náchoda z titulu malé provozní doby chirurgické ambulance, vysoce převyšovala náklady na provoz ambulance!!!!!!!!). Provozovatel VNN, tedy  Náchod, hospodařící se ztrátou několik desítek miliónů korun ročně, moc a moc stál o  naši nemocnici. Ziskem vytvořeným v jaroměřské nemocnici snižovala a snižuje svou obrovskou ztrátu. Ta černá díra byla přece jen o něco menší. Ptali jsme se společně s p. Houfem osobně paní Jelínkové, proč by naše město nemělo nic chtít po nájemci, který velmi tvrdě vydělává a přitom městu nic neplatí! Proč bychom neměli chtít nějaké nájemné, které použijeme v nemocnici na nová okna, fasádu, rozšíření lůžek následné péče, atd. Odpovědí je, že je správné, že provozovatel vydělává, jinak by to prý nedělal!!!!! Osobně nevím, proč paní Jelínková zastupuje město Jaroměř a ne Okresní úřad v Náchodě!
 Co z toho má zřizovatel - Okresní úřad v Náchodě? V případě zisku naši nemocnice ušetří, protože nemusí tolik dotovat činnost náchodské nemocnice. Je to přece tak jednoduché.
 Nezájem paní Jelínkové a některých dalších o naši nemocnici a na druhé straně obrovský zájem o tutéž věc ze strany končícího Okresního úřadu, to byly hlavní důvody, proč jsem navštívil starostu města Dvůr Králové n. L., abych se zeptal, proč jejich město tolik financuje a usiluje o zachování nemocnice?
 Schůzka byla krátká, ale přitom jasná a jednoznačná. Většina členů zastupitelstva ve Dvoře Králové si nedovede představit, že by nemocnice neměla existovat, že by neměla chirurgie fungovat, tak jak funguje, že by interna neměla fungovat, tak jak funguje, že by urologie a lůžka následné péče neměly fungovat, tak jak fungují! S pocitem totální bezmocnosti v Jaroměři, jsem naslouchal povídání o bitvách o nemocnici, o obrovském množství různých jednání, i na těch místech nejvyšších, o obrovském úsilí udržení něčeho, co z technického hlediska nedosahuje dnešní úrovně nemocnice naší. Provozovatelem jejich nemocnice je obchodní společnost, která je plně majetkem města. Nepravdivé tvrzení paní Jelínkové, že město Jaroměř nemůže být provozovatelem, jsem raději ani neuváděl.
 Bitva o vyváženost provozního rozpočtu nemocnice je ve Dvoře Králové zřejmě také vyřešena. Ano město pomáhá, s investicemi, s nákupem vyhovujícího zařízení, ale pomáhá. Všechno je boj, ale podle názoru starosty Dvora Králové, má svůj obrovský smysl!
 Naše město také pomáhá. Otázka zní - komu? Nemám nic proti kinu, ale roční injekce na provoz ze strany města se blíží k miliónu. Je lepší vědět, že kino hraje nebo je lepší vědět, že o půlnoci najdu na chirurgii lékaře? Je lepší posílit městskou policii nebo je lepší nespoléhat na jedinou záchranku, ale mít v záloze pohotovost? Je moc a moc otázek, které by bylo možné si zde položit. Jedna věc je ale zarážející. Proč vůle v našem zastupitelstvu není alespoň trochu podobná té ve Dvoře Králové?!? Proč se nechceme zbavit prodělečného kina a proč se chceme zbavit vysoce ziskového torza naši nemocnice? Kde je ten zakopaný pes?
 Slyšel jsem, že je dobré plavat po proudu a být členem velké rodiny (myšlen tím Krajský úřad). Jsem přesně opačného názoru. Jednoznačně souhlasím s názorem - nezbavovat se nemovitostí, neztratit vliv na něco, co je pro město skutečně významnější než např. některá z výše uvedených činností.
 Je velké množství věcí, o kterých by bylo třeba psát. Požadavek redakce zpravodaje v našem městě ale je, buď stručný a věcný. Moje zkušenost je ale taková, že velké stručnosti a věcnosti lidé nerozumí.
 Chci, aby lidé věděli, že máme nemocnici, která je zisková! Tak proboha proč ji nechceme?! Proč po těch, kteří dnes dostávají veškerý zisk, bychom nemohli nic chtít?!? Proč nesjednat nájemné za obvyklých podmínek, tak jako tomu je ve zmiňovaném Dvoře Králové.
 Nechci, aby tento článek vyzněl jako nějaký útok na paní Jelínkovou. Je pravdou, že se vzájemně pozdravíme. Dle mého názoru je ale také pravdou, že jsme oba šťastní, když jeden druhého nevidíme. Alespoň z mé strany tomu tak je. Jeden ze zásadních důvodů, proč tomu tak je, je právě její nepochopitelný  a město znevýhodňující přístup k problematice nemocnice.
 Ono totiž v tomto případě vůbec nejde o nemocnici, nýbrž jde především o odpovědnost. Odpovědnost k majetku města a jeho spravování, odpovědnost k zájmům města a jejich důsledné obhajování.


         Jiří KlepsaIng. Jiří Klepsa, 23. 1. 2002, Téma: nemocnice


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL