Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Kráčíme skutečně k městu typu 'malého okresu'?

privatizace chirurgické ambulance v nemocnici

 Na konci minulého roku proběhlo na Okresním úřadě v Náchodě výběrové řízení ve věci privatizace chirurgické ambulance v Jaroměři. Prvotním žadatelem o tuto privatizaci byl p. Filip, jeden ze tří lékařů na konci roku 2001 v chirurgické ambulanci působících. Následující řádky nejsou nějakou pomstou nebo neuměním prohrát, jenom je třeba, aby lidé v Jaroměři a okolí znali pravdu. Navíc jsem přesvědčen o tom, že z hlediska delšího časového úseku, tak jako v každé jiné profesi, rozhodují o člověku nejenom jeho odborné znalosti, ale také vlastnosti charakterové.
 Nespočet jednání, kterých jsem společně s p. Houfem účastnil, byla stále o jednom a tomtéž. O urputném boji o zachování maximálně možného rozsahu provozní doby ambulance. V dobách nejtěžších pomohla petice zorganizovaná občany města, kterou nakonec podepsalo více než neuvěřitelných 5 000 lidí. A proti tomu se nemohl postavit už nikdo! Navíc, nejenom hlas lidu, ale také  vědecká rada lékařské komory vyjádřila jednoznačný nesouhlas s tím, aby takové město, jako je Jaroměř a přilehlé okolí, provozovalo chirurgickou ambulanci jenom ve všední dny od 7,00 - 15,30 hodin!
 Při jednáních na OÚ v Náchodě, bylo dokonce veřejně ústy zdravotního rady p. Falty, nabízeno p. Houfovi, aby byla chirurgická ambulance privatizována. Nevím, jak kdo by se v takové chvíli zachoval (dnes to vím jen o p. Filipovi!). P. Houf toto odmítal pouze z jednoho jediného důvodu - věděl, že žádný privátní lékař v Jaroměři z hlediska ekonomického (o ekonomice píši v jiném článku) nemůže udržet nonstop provoz, vč. sobot a nedělí. Mnohokrát jsme se společně na toto téma bavili. Stanovisko p. Houfa bylo jednoznačné! Kritérium dostupnosti této zdravotní péče v maximálním rozsahu pro všechny občany je nesrovnatelně větší než 'mizerné' kritérium velmi slušného příjmu z provozování privátní ambulance! 'Nikdy se nenechám  koupit tím, že budu mít privátní chirurgickou ambulanci, nemohl bych se svým kolegům a kolegyním v práci podívat do očí! Navíc bych tím pošlapal vše, o co se snažíme!' Rozdíl mezi p. Houfem a p. Filipem je tak značný, že jej nedokážu pojmenovat ani popsat!
 Chtěl bych k tomu dodat, že p. Filip nikdy nepomohl ani půl minuty, nikdy neučinil ani tisícinu toho, co jeho kolega! O získání privátní ambulance požádal on!
 Celkem 4 žadatelé se zúčastnili výběrového řízení. Zvítězil p. Filip! Jaká náhoda! Nebo to není náhoda?!
 Protože nejsem lékař, nemohu, nechci a nikdy nebudu, posuzovat odbornost jednotlivých uchazečů. Současně si také ale myslím, že toto nebylo kritérium, kde by p. Filip zvítězil. Všichni usilovali o stejné prostory, o stejné místo, o stejnou chirurgickou ambulanci, o stejné podmínky ze strany zdravotních pojišťoven. Normálně uvažující člověk by měl souhlasit s názorem, že lékař, za takto srovnatelných kritérií, který ve svůj neprospěch (ale ve prospěch občanů) nabídne provozní dobu výrazně delší, tzn. pondělí - pátek 7,00 - 19,00 a navíc v sobotu a neděli od 9,00 - 19,00 hodin, musí zvítězit nad návrhem p. Filipa, který předstoupil s nabídkou provozní doby pouze pondělí - pátek 7,00 - 15,30 hodin! A ejhle, ono to je naopak! Začal jsem se zajímat, proč se moje představa tolik liší od představ těch, kteří mají 'moc.'
 Paní Zoufalová, ved. odboru zdravotnictví na OÚ v Náchodě, mi sdělila, kdo byl členem výběrové komise, dále to, že závěry a názory jednotlivých členů jsou tajné, a na závěr to, že delší provozní doba navržená p. Houfem, mu spíše uškodila než pomohla!!!!!!! Sdělila, že rozhodl názor 4 zástupců zdravotních pojišťoven, kteří dohromady měli 1 hlas. A tak jsem jim telefonoval. S jednou věcí lze souhlasit jednoznačně. Jejich společný jeden hlas je méně než 2 hlasy, méně než 3 hlasy, atd. Někdo z Okresního úřadu v Náchodě nebo zástupce Lékařské komory tomu 'pomohl!'
 Snažil jsem rozhodnutí výběrové komise pochopit, ale dodnes se mi to nepodařilo. Pokouším  se vžít do role zástupce pojišťovny. Na jejich místě chci samozřejmě hradit co nejméně, vždyť na daních platí lidé tak 'málo.' Menší provozní doba je zřejmě o menším počtu pacientů. To mi stále souhlasí a rozumím. Čemu ale vůbec nerozumím, je věc následující. Měl jsem možnost získat materiál o počtu pacientů na chirurgické ambulanci v Jaroměři za poslední roky s vyčíslením počtu pacientů v odpoledních a nočních hodinách (po 15,30 hod.) a počtu pacientů o sobotách a nedělích, tedy v době, kdy již dnes tato ambulance nefunguje! A právě tento materiál měli k dispozici i všichni členové výběrové komise! Považuji za zarážející to, že členy výběrové komise naprosto nezajímalo, jak a kde budou tito pacienti ošetřeni! Je všem těm zúčastněným úplně jedno, co bude s pacienty, kteří byli v Jaroměři v této dnes již 'mimopracovní době' ošetřeni a v drtivé většině propuštěni domů?  Jedná se o stovky pacientů měsíčně, z nichž celkem 70,2 % potřebovalo prvotní lékařský zákrok. Žádní pacienti, kterým se kontrola nehodí ve všední dny v pracovní době, ale lidé, kteří prostě chirurgickou ambulanci potřebovali!
Pokud budeme kalkulovat, že někteří nemocní se do budoucna 'převezou' vlastní dopravou, nelze s tímto počítat ve chvílích, kdy zásah lékaře je nezbytný. Dostupnost RZP neboli 'záchranky' je v tuto chvíli přinejmenším zatížena vyšším počtem pacientů, kteří ve večerních a nočních hodinách, vč. sobot a nedělí, byli ošetřeni na chir. ambulanci. V dostupnosti a zajištění zdravotní péče pro občany v oblasti drobné chirurgie, v pozdně odpoledních, večerních a nočních hodinách, vč. celých víkendů a svátků,  se Jaroměř zařadila na úroveň Zvole, Rychnovka, Čáslavek, Hořenic, Dolan, Krábčic, Brodu,  atd. Nechci se tady rozepisovat o tom, jak obrovsky finančně náročný je převoz pacienta prostřednictvím RZP. Na výdajovou stranu státního rozpočtu bylo opět přitlačeno. To, že to nevadí p. Filipovi, to chápu. Nebudu moci ale nikdy pochopit, proč to nevadí státním úředníkům na Okresním úřadě v Náchodě, zástupcům zdravotních pojišťoven, kteří tyto převozy budou hradit. A daňoví poplatníci musí 'tlačit' dál a dál, a pokud možno víc a víc.
 Člověk by čekal alespoň nějakou reakci ze strany vedení města. Vlastně, po těch více než 3 letech znalosti názoru paní Jelínkové, ani nečekal. A skutečně, město opět mlčí. Město, které vlastní nemovitosti bývalé nemocnice, nemá z toho nic, ale také v podstatě nic nepožaduje!
K jedné reakci ale byla městská rada přece jen nucena přikročit. Výběrové řízení vzala na vědomí a uzavřela s p. Filipem nájemní smlouvu na příslušné prostory a smlouvu o nájmu příslušného zařízení ordinace s následným prodejem tohoto zařízení novému nájemci. Výše nájemného za zařízení je stanovena částkou, která se v několika případech odvolává na přílohu č.1, kde 'by měl být' soupis veškerého zařízení. Ať jsem hledal, jak jsem hledal, žádnou přílohu v materiálech projednávaných v městské radě, jsem nenašel! Ve chvílích rozhodování rady p. Bret intenzivně na soupisu zařízení pracoval.  Nechápu, proč členové MR nepočkali a jak mohli rozhodovat o výši nájmu, když nevěděli, co pronajímají!!!! Navíc smlouva obsahuje penalizaci i pro město Kč 50 000,-, pokud nebude do dubna 2002 příslušná kupní smlouva uzavřena!!!! Nemám nic proti takovémuto článku ve smlouvě, ale schválit toto ve chvíli, kdy se věci připravují, je přinejmenším nezodpovědné! Myslím, že už neexistuje výraznější forma nezodpovědnosti a nezájmu o danou problematiku ze strany těch, kteří by v první řadě měly hájit barvy týmu 'Občané Jaroměře a okolí!'
 Je velmi obtížné a téměř nemožné v této atmosféře vybojovat cokoliv, navíc takový rozsah zdravotní péče, kterou si obyčejní i neobyčejní poplatníci daní zaslouží. Pokud se navíc najde člověk, který upřednostní to své před tím společným a vedení radnice nezná nic jiného než že bere na vědomí, potom se musíme smířit s tím, že chirurgická ambulance v bývalé nemocnici je ve všedních dnech po 15,30 hod. uzavřena, zrovna tak, jako o všech sobotách, nedělích a svátcích.
Pokud je někdo přesvědčen, že jsem populista a neekonom, chtěl bych jej poprosit, aby si přečetl další článek, který, věřím, mi bude otištěn.


        Jiří Klepsa


 Ing. Jiří Klepsa, 23. 1. 2002, Téma: nemocnice


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL