Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Poděkování zastupitelům blokujícím výstavbu sportovní haly

Pisatel polemizuje se záměrem vybudování sportovní haly z prostředků města

Doufal jsem, že problém výstavby sportovní haly v Jaroměři vyřeší nepřidělení státní dotace. Po přečtení článku v sobotních Novinách Náchodska z 16.2.2002 jsem zjistil, že se tak nestalo. Chci poděkovat zastupitelům, kteří tento, pro město finančně kaskadérský čin blokují a hodlají v tom vydržet až do obecních voleb. Občané Jaroměře by měli znát náklady na výstavbu a budoucí provoz a rizika s výstavbou spojená. Každý by si je měl nejméně o čtvrtinu zvýšit, ti co halu prosazují se vždy drží nejmenších čísel, a většina takových akcí plánované náklady překročí. To přináší velké riziko, že buď zůstane nedostavěné torzo, ve kterém budou utopeny miliony z úvěru, a státní dotace, kterou bude patrně nutno vrátit, nebo budou třeba další úvěry na dostavbu. Jaká bude konečná částka po dostavění haly, kterou bude muset ročně město z rozpočtu vynakládat na splácení úvěrů, vytápění, osvětlení, platy zaměstnanců a ostatní jsem nikde neviděl. Příjmy z provozu budou patrně zanedbatelné nebo budou pocházet z jiných kapitol městského rozpočtu (pronájem školám, sportovním oddílům). Roční náklady na provoz včetně splátek úvěru budou patrně mnohem vyšší, než by bývalo stálo rozhodnutí udržet v Jaroměři nemocnici (zaplatit dluh a dotovat případné roční ztráty). Překvapuje mne otrlost a troufalost zastupitelů, kteří nezabránili likvidaci nemocnice a nyní prosazují výstavbu sportovní haly. Myslím si, že na závěr funkčního období schválit akci, kterou mám dojem nikdo ve volebním programu neměl, je podraz na občany i příštím zastupitelstvu. Ve volebních programech by měl být jasně deklarován postoj k tomuto problému a nechat na voličích aby rozhodli. Argumentům, těch co prosazují výstavbu haly lze těžko věřit. Tomu, že halu potřebují a požadují školy nevěřím z těchto důvodů. V letech 1956 - 1968, kdy jsem chodil do škol v Jaroměři tělocvičny stačily a to bylo patrně více žáků a o tělocvičnu Na Karlově míň. Nevidím nic špatného na tom, když si kluci zahrají při tělocviku fotbálek v parku u skautského domku, tam jsme ho hráli v hodinách tělocviku i my. Vzhledem k tomu, že každá škola má vlastní tělocvičnu, navíc má možnost od listopadu do února využívat krytou ledovou plochu, v květnu a červnu plavecký bazén a po celý rok stadion s přilehlou tělocvičnou Sokola. Pochybuji o tom, že tělocvična Sokola je mezi 8. a 16. hodinou plně vytížena, pokud ano, tvoří příjem z pronájmu značnou část prostředků na provoz této tělocvičny, a tento příjem by po výstavbě haly zmizel. Konečným důsledkem by mohla být chátrající tělocvična, protože Sokol na její provoz nevydělá a pokud neobdrží dotace od města sokolovnu  bude nucen uzavřít. Myslím si, že výstavba haly naprosto není v zájmu škol, protože zatížení rozpočtu města sportovní halou nutně sníží finance, které by město v budoucnu do škol mohlo dávat. Dovedu si též představit, že město zakáže školám pronajímat po vyučování jejich tělocvičny, aby zájemci byli nuceni využít novou halu.
Myslím si, že halu prosazuje 'basketbalová lobby' a někteří zastupitelé, kteří považují za ohromný úspěch, když ze státu vyrazí nějakou dotaci ať to stojí co to stojí. Potřeby basketbalu se mohou kdykoli změnit, současní hráči odejdou studovat nebo přestoupí, ale dluhy zůstanou. Jestli basketbalistům stačila tělocvična Na Karlově dosud, proč najednou nestačí? Není hlavním důvodem to, když mohlo město postavit halu hokejistům proč by ji nemohlo postavit také nám, když jsme ještě lepší. Ptám se nešlo by nějak využít halu hokejistů, kdy v ní není led. Argument, že když má halu jiné město, musí ji mít Jaroměř také, jak jsem se dočetl v lednovém Zpravodaji v rozhovoru s trenérem basketbalistů je příšerný. Mají všechna jmenovaná města hokejovou halu a plavecký areál s ohřívanou vodou? Hala má prý sloužit pro veřejnost, ale kdy, v pracovní době nebo někdy po 21. hodině? V rozhovoru s trenérem čtu o tréninku 25 hodin týdně to je předpokládám pondělí až pátek 16 až 21 hodin, sobota a neděle zápasy. Když se zeptáte občanů Jaroměře jestli chtějí sportovní halu a neřekne se co je to bude stát, potom patrně většina odpoví ano. Pokud budou vědět, budou-li chtít po výstavbě haly opravit chodník, silnici nebo dům a město na to nebude mít, protože má halu, bude názor na halu opačný. Myslím si, že by město mělo nejdříve zajistit nutné opravy stávajícího majetku například divadla, aby v budoucnu nebyly dražší. Znovu opakuji, toto zastupitelstvo, které zbavilo občany Jaroměře nemocnice, by nemělo v posledních měsících svého funkčního období rozhodnout o dalším výrazném zadlužení města výstavbou haly i kdyby byla potřebná o čemž velmi pochybuji.

                                    J.PrausJ.Praus, 24. 2. 2002, Téma: Nová sportovní hala v Jaroměři


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL