Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Bylo to zodpovědné rozhodnutí? O sportovní hale rozhodnuto!

Autor zde poukazuje na finanční možnosti města a na nestandardní způsob při schvalování této výstavby

Na jednání zastupitelstva dne 26. 2. 2002 byla schválena výstavba sportovního zařízení Jaroměř, mezi občany spíše nazývána jako dostavba šaten zimního stadionu a basketbalová hala. Hlasování předcházela dlouhá diskuse, kde bylo poukazováno na poněkud neobvyklý postup při uzavírání smlouvy na výstavbu a hlavně pak na vysokou míru zadlužení, kterou předáme našim nástupcům po podzimních komunálních volbách.

Přijetím úvěru jsme město zadlužili na 10 let dopředu a jenom na úrocích zaplatíme cca 48 milionů korun navíc. Tento stav neumožňuje městu zahájit jiné investiční akce, i když požadavky na jejich zařazení jenom v roce 2002 jsou na třech stránkách listu A4 a jdou do desítek milionů korun.

Dne 26. 2. 2002 proběhlo jednání zástupců politických stran s kancléřem OÚ panem ing. Tyčem. Zde jsme se sice téměř nic nedozvěděli o přechodu státní správy na naše město, ale zaznělo tam zcela jasně, že minimálně první dva roky musíme počítat s tím, že na tuto změnu budeme doplácet. Kolik to bude neřekl, ale na podobné jiné schůzce uvedl pan místostarosta informaci ze školení v Benešově o neoficielních částkách rozpočtu, které město našeho typu dostane. Má to být cca 270 tis.Kč na pracovníka, který zastává práce pro město a cca 330 tis. Kč na pracovníka, který zajišťuje práce pro okolní obce. Přičteme-li k dnešním 52 pracovníkům MěÚ ještě 39 delimitovaných pracovníků z OÚ, kteří k nám přejdou a dále radou MZ schválené další navýšení počtu o 7 nových pracovníků nezajišťujících přechod státní správy (usnesení rady MZ č. 431/24/2001 ze dne 5. 12. 2001), dostáváme se řádově k číslu 100 pracovníků. Ať se nám to dobře počítá dostaneme na jednoho pracovníka průměrně 300 tis Kč. Dnešní jaroměřský úředník nás však stojí 400 tis. Kč ročně. To je o 100 tis. více na jednoho pracovníka než dostaneme a při uvažovaném počtu 100 pracovníků to dělá rovných 10 milionů korun, se kterými v rozpočtu vůbec nepočítáme i když jsou jednoznačně avizované.

Další peníze, se kterými není v rozpočtu uvažováno je vybavení kanceláří nových úředníků. Úředník musí mít počítač a k němu příslušné programy, stůl, židli, skříň ... . Odhad pana kancléře na zajištění tohoto vybavení pro jednu kancelář činí 900 tis.Kč což v případě Jaroměře dělá něco okolo 20 mil. Kč.

V rozpočtu chybí náklady, které nás jednoznačně čekají. Nikdo neví, kolik nás přesně bude stát převod státní správy, který musí být prioritní, ale vůbec neuvažovat s uvedeným provozním zatížením, mi připadá jako úmyslné vylepšování městského rozpočtu na straně výdajů se snahou ovlivnit zastupitele k souhlasu s výstavbou haly. Město doplácí úvěr na čistírnu odpadních vod, energetické rozvody, kotelnu v nemocnici. Bereme si další úvěr na rekonstrukci divadla, která byla již v loňském roce zahájena. Nemalé částky bude stát koupě hotelu Černý kůň (čp.15) a jeho stavební úpravy, adaptace prostor čp. 3, což vše budeme hradit opět z půjček. A nyní další půjčka na halu. Neuvažované jsou i budoucí náklady na provoz haly. Abychom dosáhli vyšších příjmů budeme i po splacení úvěru na čistírnu odpadních vod účtovat MěVAKu nájemné ve výši 10 mil Kč, i když jsme v minulosti slibovali, že tyto peníze ponecháme MěVAKu na tolik potřebné opravy vodovodních a kanalizačních sítí (např. stav kanalizace Jiráskovi ulice je havarijní a podle slov starostky nám hrozí žaloby od občanů. Odhadovaný náklad činí 6 mil. Kč a řešení tohoto problému bylo také odloženo zřejmě novému zastupitelstvu).

Co mě vadí, je fakt, že jsme schválili smlouvu, kterou se zavazujeme postavit celé sportovní zařízení (zahájení stavby v březnu 2002, dokončení v září 2003). Všechny akce, včetně divadla, stavíme etapově tak, že každoročně schválíme ucelenou část, kterou posléze v daném roce realizujeme. Sportovní hala byla schválena jako celek, úvěr jen pro rok 2002. Když však nedostaneme jiné dotace, než tu co máme, písemně přislíbenou, bude si muset nové zastupitelstvo vzít další úvěr ve výši 57,5 mil Kč, aby slnilo podmínky smlouvy schválené současným zastupitelstvem!!! Podmínkou čerpání dotace totiž je, že máme prokazatelně zajištěny finanční zdroje na celou stavbu a v případě, že stavba bude pokračovat v roce 2003 eventuelně dalších letech nebudou ze strany státního rozpočtu vyžadovány žádné další dotace.

Na žádném jednání ZM nebyla zastupitelům předložena k projednání a schválení smlouva na výstavbu sportovní haly. Z jednání ZM dne 26. 2. 2002 vyplynulo, že smlouvu si na MěÚ vyžádali pouze tři členové ZM. Přesto 11 členů MZ (bez titulů podle abecedy: Černý, Hrudka, Huňáček, Jelínková, Kubina, Kuna, Müller, Sláma, Soukup, Vojtěch, Voříšek) tuto smlouvu schválilo!!! Připomínám, že hodnota smlouvy je 92,5 mil. Kč, což představuje hodnotu investičního rozpočtu města na několik let. Schválit něco, co jsem neviděl a v takové částce, vyžaduje hodně odvahy, nebo bych spíše řekl hodně nezodpovědnosti!!!

Podivné bylo i hlasování paní starostky Jelínkové, která hlasovala pro to, aby byla dodatečně potvrzena platnost smlouvy, kterou podepsala bez projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města. Chápu, že bez jejího hlasu by smlouva neprošla, ale dám-li to do kontextu s jinou projednávanou skutečností tak si myslím, že se měla zdržet hlasování. Krátce předtím totiž zastupitelstvo schválilo vyloučení ing. Havrdy, řádného člena kontrolního výboru, z jednání tohoto výboru, který bude zjišťovat příčiny prasklého a vlhkého zdiva na novostavbě budovy TSM, která dosud nebyla zkolaudována. Důvodem vyloučení byla skutečnost, že se firma pana Havrdy před rokem zúčastnila výběrového řízení na dodavatele této stavby. V tomto zastupitelé shledali střet zájmu.

Zastánci haly argumentovali tím, že v minulém období jsme spláceli úvěr na čistírnu a přitom jsme zadaptovali knihovnu, postavili hudební školu a dům Tři lípy. To je pravda, ale pravdou je taky to, že jsme v tomto volebním období prodali akcie za cca 37 mil. Kč, zprivatizovali asi 70 bytových domů, což odhadem představuje dalších více jak 40 mil Kč. . Dnešní situace je taková, že v podstatě nemáme co prodávat. Bytové domy, o které by byl zájem prodat nejdou, protože tam jsou byty ozbrojených složek a ty domy, které bychom rádi prodali, nikdo nechce. Většinu lukrativních nemovitostí máme zastavené bankám.

Na závěr ještě jeden postřeh. Projednání haly nebylo předloženo do komisí a výborů a když ano, tak výsledek doporučení byl negativní (finanční výbor přijetí úvěru na výstavbu haly zařadil až na poslední místo). Zastupitelé nedostali do rukou návrh smlouvy, podmínky ministerstva pro poskytnutí dotace, byli informování pouze vedením radnice a to ne o všech rozhodných skutečnostech. Rozhodnutí o finančním krytí bylo provedeno ex post, cca 2 měsíce po tom, co byla smlouva již podepsána!!!

Zbývá ještě dodat jaký byl protinávrh zastupitelů za ODS a jim názorově blízkých kolegů? Přislíbenou dotaci nevracet. Navrhovali jsme realizovat část označovanou jako SO 05, což je kompletní zázemí zimního stadionu, částečně využívané i budoucími sportovci haly (šatny, WC, sprchy, posilovny, relaxační prostory, technologické části, vytápění, vzduchotechnika a zdravotní instalace, včetně realizace přípojek inženýrských sítí). Realizaci dalších částí sportovního zařízení ponechat novému zastupitelstvu.Ing. Vratislav Čermák, 1. 3. 2002, Téma: Sportovní hala v Jaroměři


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL