Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Starostka, ODS a hasičská zbrojnice v Semonicích

Pisatel poukazuje na nevhodné a nepravdivé pomlouvání zastupitelů za ODS starostkou města

V poslední době jsme zaznamenali z úst paní starostky několik výpadů proti zastupitelům za ODS. Není bez zajímavosti, že i na zastupitelstvu padá jméno pouze jedné strany - ODS.

V tisku, ale i na jednáních zastupitelstva, paní starostka uvádí, že zastupitelé za ODS mění názory, zastupitelé za ODS nedodrželi dohodu z pracovního setkání, zastupitelé za ODS jsou proti výstavbě sportovní haly, zastupitelé za ODS se zasadili o zrušení 1 mil. Kč na zbudování požární zbrojnice v Semonicích, atd.

Čtenář, nebo posluchač, který nemá možnost vyslechnout druhou stranu, tak dostává polovičaté a nepravdivé informace, které mají za cíl jediné, očernit tyto zastupitele před veřejností a to jenom proto, že mají na věc jiný názor než paní starostka.

Přiznám se, že mě tyto výroky paní starostky vadí, zvlášť když jsou vyřčeny před občany, tak jako tomu bylo v případě hasičské zbrojnice. Proto jsem dohledal ono usnesení zastupitelstva a i s výsledkem hlasování Vám jej předkládám. Dne 24. 5. 2001 zastupitelstvo pod bodem II. odstavec 3. schválilo toto usnesení: ' ZM ruší částku 1 mil. Kč na zbudování požární zbrojnice v Semonicích a převádí akci do roku 2002 '. Hlasování členů ZM bylo : 16 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Z toho vyplývá, že v zastupitelstvu je buď 16 zastupitelů za ODS, nebo že paní starostka nemluvila pravdu. Druhá varianta je správná. Za zrušení hlasovali všichni přítomní zastupitelé včetně paní starostky, proti byl pouze pan Voříšek. Byl bych rád, kdyby si tuto informaci přečetli hlavně hasiči ze Semonic, případně si ji ověřili podle citovaného usnesení a poopravili si tak názor na své zastupitele.

Zbývá ještě odpovědět na otázku 'Co bude s hasičskou zbrojnicí'. V roce 2001 toto zastupitelstvo akci schválilo, ale následným usnesením ji převedlo do letošního roku. Do právě schváleného letošního rozpočtu však tato akce zařazena nebyla. Obávám se, že slib výstavby daný tímto zastupitelstvem bude převeden na nové zastupitele, kteří jej převezmou společně s prázdnou pokladnou a velkým dluhem. O tom ale v jiném článku.Ing. Vratislav Čermák, 1. 3. 2002, Téma: Bývalá členka ODS pomlouvá současné zastupitele za ODS


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL