Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Podpoříme vše, co městu přinese prospěch, říká nový starosta Jaroměře

Kdyby jaroměřští zastupitelé volili starostu podle toho, kdo z nich to má ze svého zaměstnání na radnici nejblíž, neměl by Vratislav Čermák konkurenci. Čermákovu realitní kancelář totiž dělí od městského úřadu jen několik desítek metrů. Protože se mu však

Nový starosta není na jaroměřské radnici žádným nováčkem. Devět let působil jako správce městských bytů, má za sebou dvě zastupitelská volební období, v letech 1998 až 2000 byl radním, pracoval v komisích.

Dnes, kdy skočil rovnýma nohama do reformy státní správy, s nadsázkou říká, že na radnici sedí na dvou židlích. 'Bývám tu denně tolik hodin, které by odpovídaly dvěma mandátům,' usmívá se Čermák. Ve své firmě všechny rozpracované zakázky ukončil: 'Zůstala pouze jediná, správa bytů soukromých vlastníků. Tu však nezajišťuji já, ale firma se kterou jsem uzavřel smluvní vztah. Já tam působím jen jako odborný poradce.'

V jakém stavu jste převzal město?
Abych se mohl jednoznačně a objektivně vyjádřit, na to uplynula příliš krátká doba.

Jinak. Co nejnaléhavějšího vás s příchodem do funkce čekalo?
Určitě přechod státní strávy. Jaroměř je od Nového roku pověřeným městem a s tím máme úkolů víc než dost. V radě města mám však pracovitý tým, který je ochoten jednat dlouho do noci jen proto, abychom projednali vše, co je potřeba. Nemyslím proto, že by někdo mohl říct, že by na úřadě zůstalo něco neprojednané, nebo že by nám něco nenastartovalo.

Po minulém vedení města jste převzal několik rozdělaných stavebních akcí. Hodláte v nich pokračovat?
Zadali jsme zpracování investičních odhadů a zpracování dodatků projektových dokumentací těch rozpracovaných akcí, které se dokončit musí.

Například loni započatou rekonstrukci divadla?
Ano, ale domníváme se, že by bylo dobré divadlo dokončit jako celek. Minulé vedení rozhodlo, že se zadaptují všechny prostory budovy divadla kromě restaurace. U ní se řeklo: vyseká se jen nová elektřina, vymaluje a bude to dobré.
Jenže, až opravené divadlo se vší parádou otevřeme, budeme sekat novou vodu, nebo odpady? Proto navrhujeme kompletní rekonstrukci celé historické budovy.

To si však vyžádá nárůst finančních prostředků. Bude na to město mít?
Už původní odhady nákladů na rekonstrukci ve výši zhruba 20 milionů korun se 'lehce' netrefily, takže ve skutečnosti tam bude takřka stoprocentní nárůst výdajů. Tyhle věci, které jsme zdědily, naši finanční pozici jistě znevýhodňují.

Počítáte se zadlužením města?
Město je již dnes zadlužené a po dokončení rekonstrukce divadla a bývalého hotelu Černý kůň zadlužení ještě vzroste. Dluh přitom nesmí jít přes hranici zákona a je zřejmé, že kdyby se mělo uskutečnit vše, co chceme, zadlužení města by tuto hranici převýšilo. Městské příjmy jsou dány rozpočtovými pravidly a proto zastupitelé musí rozhodovat s ohledem na tyto skutečnosti.

Co je pro vás nejbližší prioritou?
Kromě zmíněného divadla a budovy nového úřadu je to rekonstrukce kanalizační sítě v Jiráskově ulici s předpokládanými náklady okolo 15 milionů korun. Není to málo, ale kanalizace se udělat musí. Proto jsme vstoupili do jednání o získání dotace z evropských fondů a věřím, že odtud nezanedbatelná částka přijde.

Největší rozpracovanou investicí je výstavba všesportovní haly.  Patří i ona do akcí, s nimiž v tomto volebním období počítáte?
Hala má stát 93 milionů korun a bylo deklarováno, že na ni dostaneme od státu pětačtyřicet. Loni jsme dostali deset  milionů, které jsme použili na stavbu zázemí zimního stadionu.  Pro letošní rok máme ústní slib jen pěti milionů, přitom většina dotací vyžaduje nemalý podíl města a hlavně splnění podmínky, že investiční akce bude dokončena. To znamená, že když dostaneme například pět milionů korun, budeme muset zbytek doplatit z rozpočtu města (zde jednoznačně přijetím úvěru) a stavbu dokončit, jinak bychom  nesplnili podmínku dotace a peníze museli vrátit.
Sportovní hala, která je dnes ve městě asi nejvíc skloňovaná, není otázkou chtění. Tady se to pořád dává do pozice, že Čermák sportovní hale nepřeje. Já bych ji chtěl jako kdokoliv jiný!  Zrovna tak bych chtěl mít zakrytý plavecký bazén, mít všechny vyasfaltované ulice, nové chodníky, fasády na domech atd. Kdo by si tyto věci nepřál? Je to ale otázka peněz.
Musíme se chovat jako v rodině: vydělám mzdu, zaplatím plyn, elektřinu, vodu, nájem, jídlo, ošacení a pak mě zbude nějaká částka, kterou si uložím. Za našetřené peníze si mohu koupit  auto, video, zkrátka věci, které nejsou k životu zcela nezbytné, ale nějakým způsobem nám ho zpříjemňují. Koupím si je však až v okamžiku, kdy na to mám, a stejným způsobem musí hospodařit město.
Můžeme udělat jen to, na co budeme mít a půjčit si jen tolik, abychom byli schopni dluh splatit a přitom nesmíme zapomínat na všechny povinnosti, které město má a přitom být odpovědni i k budoucím zastupitelům a občanům našeho města.

Mělo by podle vás město podnikat?
Osobně nejsem zastáncem toho, aby město mělo svou pilu, pekárnu, masnu a podobně. Je dokázáno, že stát a obce v tomto nejsou právě dobrými hospodáři. Obec má dělat a zajímat se o ty věci, které jí náleží: rozvoj infrastruktury, sítě, komunikace, územní plán, zajišťovat výkon přenesené státní správa a samosprávy.

Ve volebním programu jste měl mimo jiné uvedeno, že chcete pokračovat v privatizaci bytů. Chcete zprivatizovat vše a nemít nic?
Některé domy chceme ještě zprivatizovat, ale musíme zachovat byty, na které mají ze zákona obsazovací právo ozbrojené složky. Dále chceme zachovat i síť sociálních bytů a já jsem osobně zastáncem toho názoru, že bychom si měli ponechat i byty v zachovalých domech. Máme totiž zařízení, která se starají o chod města a přidělení služebního nájemního bytu může v budoucnu vyřešit problém v jejich personálním obsazení. Zrovna tak mohou dobré nájemní byty  rozhodnout o nových investorech, které chceme do města získat.
Proto jsme zadali aktualizaci pravidel pro prodej městského nemovitého majetku a současně vypracování pravidel pro přidělování nájemních bytů. Ty na jaroměřské radnici žádné nejsou.

Znamená to, že se vrací pořadník?
Pravidla neznamenají, že by tu musel být zákonitě pořadník. Pořadník je věc, ke které to do určité míry směřuje, ale nechme čas na to ať jsou taková pravidla zpracovaná. Lidé právem kritizovali, proč jsme právě tomu a ne někomu jinému dali byt. Žádná pravidla však nevyřeší nevyváženost mezi žádostmi o byt a  možnostmi města. Přidělování nájemních bytů se však oproti stávajícímu stavu zprůhlední.

Takže žádné upřednostňování? Někteří lidé si myslí, že město je tu od toho, aby se o ně postaralo.
Jsou tu lidé v produktivním věku a pak Ti, kteří  pro společnost své penzum práce už odvedli. Jsou tu lidé staří, nemocní, hendikepovaní a já zastávám názor, že o tyto lidi bychom se postarat měli.

Jaroměř má velký počet romských obyvatel. Co ti?
V jaroměřské romské populaci je dnes skupina těch, kteří jsou dobře situovaní, zaměstnaní, žijí podle všech pravidel této země a neváhám říct, že leckteří by jim pracovitost či vztah k majetku mohli závidět. Pak tu jsou ovšem i ti, kteří si zvykli na systém sociálních dávek, který je pro ně pohodlnější, než si hledat práci.
Podle našich zákonů bohužel platí to, že když někdo pracuje má stejně peněz jako ten, který byl z práce pro porušování pracovní kázně vyhozen. A to je systém naprosto špatný, nemotivující a musí být změněn.
Já nechci zvláštní pravidla pro romskou a jiné vyhlášky pro českou populaci. Jednoznačně říkám a budu to vyžadovat i od úředníků městského úřadu: Pravidla jsou jenom jedna! Žádná diskriminace z důvodu, že má někdo jinou barvu pleti, ale nikdo také nemůže očekávat, že kvůli tomu dostane oproti jiným něco navíc.

Co nabídnete firmám, které byste chtěli do města přilákat?
Těm, které mají jistý kapitál a jsou schopny svůj podnikatelský subjekt přivést na území města, můžeme nabídnout větší vstřícnost a pomoc při projednávání svých záležitostí na našem úřadě.

Například jim poskytnout zdarma pozemky?
Zdarma asi ne, ale za výhodných podmínek.
Nechci to říkat paušálně, ale kdyby přišel investor, který by ve městě významně zainventoval, přinesl nová pracovní místa a do městské pokladny pravidelně ze své činnosti dodával tolik potřebné finanční prostředky, jsem ochoten jít i na symbolické ceny. To vše za předpokladu, že smlouvy budou mít takové pojistky, že když někdo svým závazkům a slibům nedostojí, bude mít město nástroj na to vzít si svůj majetek zpět.
Pokud to investor bude myslet skutečně vážně, měl by být ochoten smlouvy s těmito pojistkami podepsat.

Ve městě je řada opuštěných armádních objektů. Jak pro ně získat investory?
To je skutečný problém, protože řada investorů chce budovat na zelené louce a my tu máme spoustu takových objektů - v Josefově dokonce v centru města. Nejprve je však nutné tyto budovy převést do majetku města a to bez jakýchkoliv omezujících podmínek týkajících se jejich budoucího využití nebo následného prodeje. Pak jsem ochoten prosazovat jejich prodej třeba za jednu korunu tomu, kdo splní to, co jsem uvedl v odpovědi na předchozí otázku.

Ne tedy průmyslové zóny na zelené louce, ale zóny ze stávajících objektů?
Tak i tak. Cokoli, co městu přinese prospěch, podpoříme.Jan Hrudka (MF Dnes), 5. 2. 2003, Téma: rozhovor


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL