Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Referendum o přistoupení k Evropské unii

Ve dnech 13. a 14. června 2003 proběhne v naší zemi, tudíž i v našem městě, referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. V tomto článku bych chtěl připomenout, co nás v Evropské unii čeká, a také uvést důsledky naší případné neúčasti v ní.

Za velice důležité považuji fakt,  že všechny členské státy EU  rozšíření o státy střední a východní Evropy podporují.  Evropské firmy za posledních 10 let v naší republice investovaly okolo 600 miliard Kč, samotná EU realizovala projekty za více než 30 miliard Kč a tato podpora se bude po vstupu ještě více prohlubovat. Sjednocená Evropa bude určitě stabilnější a hospodářsky silnější, bude mít větší vliv na světové trhy a na mezinárodní politické scéně. Zkušenosti z předchozích rozšiřování ukazují, že všechny státy, které k EU přistoupily, v průběhu několika let zbohatly. Není jediný důvod proč by tomu v případě České republiky mělo být jinak. Členství v Unii přispěje k růstu českého hospodářství i vytvoření nových pracovních příležitostí. EU bude součástí největšího společného trhu světa, což umožní České republice lépe využít výhod, které představují  otevřená ekonomika, kvalifikovaní lidé,  geografická poloha a dobrá dopravní infrastruktura. Budeme mít přístup k rozsáhlým finančním zdrojům EU určeným na podporu zemědělství, regionálního rozvoje, dopravních infrastruktur, tvorby pracovních míst a dalších sociálních programů.

Češi nebudou druhořadými občany Unie. Členství v EU je pro všechny země stejné, ať jsou velké nebo malé, ať jsou v Unii dlouho nebo krátce, ať jsou více nebo méně ekonomicky rozvinuté. Budeme mít své zastoupení v evropských institucích, čeština se stane jedním z jednacích jazyků EU a budou do ní překládány veškeré důležité dokumenty. Evropská unie je unie suverénních zemí, proto i Česká republika zůstane svrchovaným demokratickým státem. Bude mít i nadále svého prezidenta, parlament a vládu, zůstane jí i vlastní ústava.

Volný pohyb osob v EU bude zaručovat právo ucházet se o práci, pracovat a žít v kterémkoliv členském státě EU a to bez pracovního povolení a za stejných podmínek jako občané daného státu. Toto právo volného pohybu osob nebudeme moci využít ihned u všech států. Např. Rakousko a Německo budou mít omezení, které po dvou letech přezkoumají. Celková doba tohoto omezení nesmí být ale delší než sedm let. Už dnes však existují země, které našim občanům nebudou klást žádné překážky při hledání zaměstnání (Nizozemsko, Irsko, Velká Británie, Švédsko, Dánsko). Občané EU mají právo na volný pohyb bez hraničních kontrol, právo žít a studovat kdekoliv v rámci Unie.

Po vstupu ČR do EU nedojde k velkým změnám v oblasti poskytování zdravotní péče a Ministerstvo zdravotnictví ČR nečeká ani zvýšení finančních nákladů na léky. Pokud si budete po vstupu ČR do EU platit zdravotní pojištění v ČR, budete automaticky pojištěni i ve všech členských státech EU. Jestliže onemocníte nebo se zraníte na území EU nebudete za lékařské ošetření platit. Pokud se týká cen zboží a služeb, nečeká nás razantní zdražení. Je pravdou, že ceny některých potravin vzrostou, ceny elektroniky a oblečení by se měly snížit, na úrovni cen EU jsou dnes už např. jogurty, ovoce, zelenina a cukrovinky.

Na světovém trhu budou mít výhodnější pozice velcí a silní. Evropská unie po sjednocení jistě posílí své postavení vůči USA, Číně i  Rusku. EU bude  hájit  zájmy svých států. Zůstat „mimo“ by znamenalo zůstat na ostrově, být osamocený,  na druhé koleji.

Věřím, že se i jaroměřští občané zúčastní  referenda a na otázku zda „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie “ odpoví zodpovědně a podle zdravého rozumu. Na  volební lístky nečekejte, ty  dostanete až ve volebních místnostech.Ing. Vratislav Čermák, 24. 12. 2002, Téma: Evropská unie


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL