Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Obecne informace o ADSL z www.dsl.cz

Co je to DSL? DSL je zkratka anglického výrazu Digital Subscriber Line - digitální účastnická přípojka. Jedná se o technologii pro připojení k internetu prostřednictvím standardního dvoudrátového vedení využívaného pro běžné telefonní přípojky.

K základním výhodám patří podstatně vyšší rychlost přenosu dat ve srovnání s klasickým vytáčeným připojením a permanentní připojení k internetu bez nutnosti vytáčení čísla.

K čemu je možné DSL použít?
Můžete sledovat video/TV záběry či poslouchat hudbu v reálném čase, hrát online hry bez neustálého sledování hodinek. DSL přináší zajímavé možnosti i v oblasti práce z domova (teleworking) a vzdělávání přes internet (e-learning).

Jaký je rozdíl mezi ADSL a DSL?
ADSL je v současné době nejčastěji využívaný typ DSL. Vyznačuje se asymetrickým připojením, kdy je rychlost dat směřujících k uživateli vyšší než rychlost dat od uživatele směrem do internetu. Tato vlastnost naprosté většině uživatelů vyhovuje, odpovídá jejich běžným potřebám.

Co znamenají dvě čísla o rychlosti DSL ve tvaru 512/128 kbps?
Prvním číslem je teoretická maximální rychlost přenosu dat k uživateli a druhé reprezentuje teoretickou rychlost přenosu dat ve směru od uživatele. Údaje se uvádí v kilobitech za sekundu.

Je DSL dostupné po celé České republice?
DSL je možno nainstalovat pouze na přibližně 88% telefonních přípojkách v ČR. Na stránkách www.dsl.cz si v sekci Ověřit můžete zjistit, zda je možné DSL instalovat i u vás.

Další DSL služby lze vedle Českého Telecomu získat od alternativních operátorů Telenor Networks a České Radiokomunikace. Uvedené společnosti mají s Českým Telecomem uzavřenou smlouvu, na základě které si pronajímají místní vedení k jednotlivým účastníkům. To jim umožňuje nabízet při stejné ceně zpravidla kvalitnější DSL služby ve srovnání se službami Českého Telecomu. Takové řešení je ideální pro menší a střední firmy a případně i pro více aktivní domácí uživatele. V současné době lze tyto služby objednat v Praze a v dalších sedmi velkých městech. Postupně se budou DSL sítě alternativních operátorů rozšiřovat do všech okresních měst.
Při ověřování dostupnosti DSL služeb pro konkrétní telefonní číslo vždy upozorňujeme na možnost využití služeb Telenor Networks, které nabízí i někteří další poskytovatelé (např. Nextra, Contactel, Skynet).

Mám nějaké jiné možnosti trvalého připojení k internetu, když ADSL není v mé lokalitě dostupné?
Pokud je u vás k dispozici kabelová televize, ověřte si možnost internetového připojení s jejím provozovatelem. Dalšími možnostmi jsou služby v datové síti CDMA - Eurotel Data Expres nebo různé lokální bezdrátové sítě - v Jaroměři např. http://www.atnet.cz/bezdrat.html, http://www.ttnet.cz/index.php?src=pripojeni, http://www.worldtech.cz/.

Pokud vám stačí nižší rychlosti trvalého internetového připojení, je možné téměř na celém území využívat služeb mobilních operátorů.

Kolik se za DSL připojení platí?
Nejnižší cena v ČR se pohybuje od 599 Kč měsíčně včetně DPH za připojení nejnižší rychlostí (512/128) a s datovými limity 3GB/měs. K tomu je navíc třeba hradit běžný paušální poplatek za telefonickou přípojku. Dlouhodobě by se měly ceny snižovat při zvyšování kapacity připojení a tak se přibližovat k úrovni telekomunikačně vyspělejších zemí.

Mají DSL přípojky omezený nebo zpoplatněný přenos dat nad určitý limit?
Nejlevnější varianty ADSL s agregačním poměrem 1:50 mají limitovaný objem přenesených dat ve výši 2 GB za měsíc pro rychlost 256/64 kbps. Dále jsou dle současné velkoobchodní nabídky Českého Telecomu k dispozici připojení 512/128 kbps s limitem 3 a 10 GB a na rychlosti 1024/256 kbps připojení s datovými limity 6 GB nebo 20 GB za měsíc. Nabídky poskytovatelů se liší nejen v datových limitech, ale i ve způsobu zpoplatnění přenesených nadlimitních dat. Někteří poskytovatelé za přenos nadlimitních dat neúčtují vůbec. U převážné většiny služeb Profi (agregace 1:20) se nadlimitní data nezpoplatňují.

Je možné používat DSL připojení k internetu a zároveň telefonovat?
Ano. DSL používá zcela jiné frekvenční rozsahy než běžné hlasové služby a tak není problém telefonovat, když zároveň surfujete na internetu. Můžete také současně plně využívat ISDN přípojku.

Musím navíc k poplatkům za ADSL také platit měsíční paušál za hlasovou linku?
Ano. Není možné objednat pouze ADSL bez hlasového cenového programu.

Je jedno jaký cenový program Telecomu pro hlasové služby si na svoji lince vyberu?
Připojit ADSL je možno na linku s jakýmkoliv cenovým programem včetně HOME MINI. Pro zákazníky se zřízenou ADSL službou doporučujeme cenový program Telefon Universal za 279 Kč bez DPH měsíčně.

Bydlím v pronajatém bytě, kde telefonní přípojka není napsána na mne. Mohu si ADSL objednat tak, abych za něj platit já?
Objednejte si ADSL k dané telefonní lince s vašimi identifikačními údaji a tím budete za ADSL službu platit vy. Technik Českého Telecomu však může v případě, kdy budete chtít provést instalaci, požadovat plnou moc od majitele telefonní linky. Text plné moci mají poskytovatelé k dispozici.

Jaké zařízení je potřeba, aby se uživatel mohl k DSL připojit?
Je třeba interní nebo externí DSL modem a splitter. Zařízení většinou dodávají poskytovatelé, nebo jej můžete zakoupit v obchodě.

Kolik stojí modem pro DSL přístup?
DSL modem se dá koupit zhruba od ceny 1 500 Kč výše dle konkrétních parametrů. Zákazníci si většinou mohou vybrat, zda si modem pronajmou za cenu 150 - 200 Kč měsíčně od poskytovatele služby nebo si vybraný modem zakoupí.

Jakým způsobem se připojuje DSL modem k počítači?
DSL modem se připojuje do síťové karty nebo pomocí USB rozhraní.

K čemu slouží splitter?
Jedná se o oddělovač, který umožňuje odlišit v dvoudrátovém vedení hlasový provoz a datový tok pro ADSL. Zpravidla se umísťuje poblíž telefonní přípojky.

Mohu si instalaci DSL provést sám nebo mně musí někdo navštívit?
Instalaci si můžete provést i sám. Jsou k tomu vhodné samoinstalační balíčky, které mnozí poskytovatelé nabízejí. Pro méně zkušené uživatele doporučujeme tzv. velkou instalaci, kdy kompletní zprovoznění ADSL přípojky na vašem počítači provede technik, který vás navštíví.

Jaký je rozdíl mezi DSL a kabelovými přípojkami?
Kabelové přípojky i ADSL jsou z principu sdílené, a proto stejnou kapacitu může najednou využívat více uživatelů, což se projevuje pomalejším přenosem dat. Kabelové televize zpravidla uživatelům negarantují tzv. poměr agregace, tj. kolik uživatelů může teoreticky najednou využívat stejné kapacity internetového připojení což může vést v některých místech k velmi nízké kvalitě služby.
U ADSL má uživatel agregační poměr garantovaný a jeho výše je závislá na parametrech objednané služby. V současné době rychlost ADSL přípojek v ČR neklesá v průměru pod 60% objednané hodnoty.

Co je agregační poměr?
Agregační poměr se vypočte jako podíl mezi teoreticky maximální potřebou kapacity uživatelů DSL přípojek v rámci daného agregačního bodu a skutečnou kapacitou. U základních variant DSL připojení v síti Českého Telecomu je tento poměr 1:50, u dražších variant je jeho výše 1:20. V sítích alternativních operátorů jsou k dispozici nabídky DSL služeb i s agregačními poměry 1:40, 1:5, 1:4 a 1:1.

Může se na jednu DSL linku připojit více počítačů?
Poskytovatelé nijak tuto možnost neomezují. Konkrétní řešení je pouze na rozhodnutí zákazníka. Využijete-li pro připojení více počítačů DSL modem s routerem, nemusíte mít stále zapnutý počítač, ke kterému by byl připojen běžný DSL modem. Zařízení pro sdílení ADSL na více počítačů včetně bezdrátového připojení lze zakoupit v obchodě.

Budu mít s DSL vlastní IP adresu?
Někteří poskytovatelé nabízí vlastní IP adresu jako součást základní nabídky pro všechny typy připojení. U ostatních poskytovatelů si můžete IP adresu objednat za cenu přibližně 50 až 100 Kč za měsíc. Svou momentálně přidělenou IP adresu si můžete zjistit například na stránce IP.Dsl.cz

Jakým způsobem jsou vyhodnocována měření rychlosti ADSL ze speedmeteru na stránkách dsl.cz?
Na tomto serveru jsou zveřejněny vždy na počátku měsíce průměrné výsledky rychlostí ADSL za měsíc předcházející. Údaj vychází z naměřených hodnot na speedmeteru DSL, ve kterých jsou uvedeny výsledky nejvýznamnějších poskytovatelů. Měření je vyhodnoceno tak, aby se minimalizovala možnost manipulace ze strany jakýchkoliv subjektů. K tomu mimo jiné slouží kontrola rozsahů IP adres konkrétních poskytovatelů a započítávání pouze jedné průměrné hodnoty měření za den z jedné IP adresy.
Nejpřesnější výsledky jsou vzhledem k počtu měření dosahovány u největších poskytovatelů.

Jak je to s bezpečností?
Obecně platí, že když je váš počítač na DSL přípojce dostupný 24 hodin denně, riziko zneužití dat na vašem počítači se zvyšuje. Je více různě účinných nástrojů jak se chránit. Může jít o omezení možnosti sdílení souborů ve vašem počítači až po využití takzvaných firewallů, které do vašeho počítače nepustí žádný provoz z internetu nesplňující bezpečnostní kritéria. Firewall může být softwarový, ale vyšší bezpečnosti avšak s vyššími náklady dosáhnete firewallem hardwarovým.
U hůře zabezpečených sítí je vlastní IP adresa z hlediska bezpečnosti rizikovější v porovnání s IP adresou přidělovanou dynamicky.

Hrozí mně u DSL nebezpečí vysokých telefonních účtů v souvislosti s podvody při automatické změně nastavení čísla dial-up připojení na linky se zvýšenou tarifikací?
Toto riziko na rozdíl od dial-up připojení uživatelům DSL nehrozí.

Kontakty na zákaznickou podporu nejvýznamnějších poskytovatelů jsou zde:
Poskytovatel Telefon E-mail
Contactel 800 555 657 info@contactel.cz
Czech On Line (Volný) 246 000 333  info@volny.cz
České Radiokomunikace 800 400 210  helpdesk@bluetone.cz
Český Telecom (IOL) 800 184 084 techhelp@iol.cz
GTS  800 313 131 info@gts.cz
NEXTRA  296 355 692 hotline@nextra.cz
SkyNet  296 368 666 support@skynet.cz
Tiscali  844 184 184 support@cz.tiscali.com

Před zavoláním zákaznické podpory poskytovatele doporučujeme pro urychlení řešení problému zjistit číslo vaší smlouvy.Pavel Kovář, 12. 2. 2005, Téma: Internet


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL