Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Informační portál města: Reakce

Dovolte mi reagovat na mnohé připomínky, podezřelé skutečnosti či naznačované "prasárny" v předchozích příspěvcích.

Nemám rád anonymní dopisovatele, neboť podpisem pod svým názorem, si člověk, dle mého názoru, s minimální dávkou statečnosti, zaslouží výměnu názorů na rovinu. Chtěl bych touto cestou všem podepsaným i těm všem 'skrytým a statečným' sdělit následující: 1. Jsem ten, kdo maximálně podporuje projekt společnosti Worldtech, s. r. o. a kdo s jediným jednatelem této společnosti téměř každý den hovoří o možnostech, které nejdou z mé hlavy a které mi připadají z hlediska budoucích služeb občanům tohoto regionu, jako velmi prospěšné a vítané. 2. Nehodnotím záporně nově zapsanou společnost z důvodu jediného jednatele a jediného společníka, naopak. Nehodnotím záporně krátkou dobu existence společnosti, neboť v opačném případě by bylo dle 'některých' vhodné společnosti nezakládat. Nehodnotím okamžitě záporně nějaký subjekt, který toho 'dokázal' méně než druhý, neboť každý podnikající subjekt někde někdy začínal. Zakládám si velmi na tom, že nikdo nikdy si Vás nesmí 'koupit'. Někdo mluví o různých stupních, kdy člověk podléhá a kdy se prostě koupit nechá. Jsem rád, že mohu prohlásit, že tento pocit nemám a že společnost Worldtech, s.r.o. si s ničím takovým ani nedovolila přijít. Jsem dnes připojen bezdrátovým způsobem u společnosti Worldtech. Uhradil jsem fakturu na připojovací místo a od únoru 2005 hradím poplatky dle platného ceníku společnosti. Neobdržel jsem žádnou slevu, neboť to byla má jediná podmínka sdělená jednateli společnosti, na které jsem trval. Jaký cítím dnes závazek vůči společnosti Worldtech? Žádný! 3. Zastupitelé města neschválili na svém zasedání žádnou smlouvu. Zastupitele uložili Radě města uzavřít smlouvu se společností Worldtech. Tímto bych rád ušetřil všechny zastupitele, kteří záměr spolupráce s výše uvedenou společností podpořili, přitom se nepodílí na konečném znění smlouvy. Na řádném zasedání Rady města dne 23. 2. 2005 se bude o této smlouvě a o její konečné podobě rozhodovat. Rozhodovat budou: p. Čermák, p. Kubková, p. Holec, p. Houf, p. Kubina, p. Špringer a Klepsa. Pokud bude třeba a bude-li to možné, bude zaznamenáno hlasování každého jednotlivce. V této chvíli mohu za sebe prohlásit, že budu hlasovat pro stávající znění smlouvy, které jsem předložil v pondělí dne 14. 2. 2005 na jednání RM. 4. Dokážu si v této chvíli představit, kdo má silné obavy o to, aby náhodou společnost Worldtech 'nezbohatla'. Nerozumím ale tomu, proč tito přející jedinci mají strach z toho, že někdo něco získal. Worldtech, pokud smlouvu Rada schválí, a já v to pevně věřím, dostane možnost budovat něco, co mimo jiné se stane konkurenčním produktem oproti stávajícímu stavu. O tom, zda se tento konkurenční produkt stane novou oficielní verzí pro naše město, se bude rozhodovat ve 3 fázích - k 30. 9. a k 31. 12. tohoto roku a k 31. 3. 2006. V případě neuspokojívého stavu k těmto termínům je ve smlouvě navržena jednoměsíční výpovědní lhůta. Má dnes Worldtech nějakou jistotu v něčem, o čem píší někteří z Vás. Ne! Nemá! Předpokládám, že konečné rozhodnutí k 31. 3. 2006 bude diskutováno na veřejném zastupitelstvu, tedy zasedání, které je dostupné každému. Věřím, že by měli přijít i Ti, kteří nemají ani ždibec odvahy se pod svůj názor podepsat. 5. Ve smlouvě je navržena měsíční odměna Kč 10 000,- + 19 % DPH. Od března do září, možná do prosince, možná do března příštího roku. Záleží na práci a nápadech zhotovitele. Nechci teď v tuto chvíli hodnotit efektivitu vynaložených finančních prostředků na kabelovou televizi v našem městě, nechci teď hodnotit práci všech úředníků, jejichž pracovní náplní je nějakým způsobem informovat naše občany, ani nechci hodnotit, jaké množství peněz daňových poplatníků toto polyká. Snažím se jenom nebránit novým myšlenkám, které stojí mnohem více než maximálně 13 měsíců á Kč 11 900,- včetně DPH. Pokud si někdo myslí, že mám tendenci mrhat finančními prostředky města, rád si s ním popovídám o tom, k jakým účelům využívám svou odměnu od města. Jsem v této chvíli populista nebo vůl? Nevím, ale netrpím ani milimetrem pocitu, že našemu městu něco dlužím! 6. Proč zrovna Worldtech, s.r.o.? Protože s myšlenkou takového rozsahu přicházejí první. Protože se nebojí dělat! Protože chtějí, aby budoucí obsah byl z velké částí určován těmi, kteří tento produkt budou využívat a ne jenom těmi, kteří jej budou tvořit. Protože ti, kteří toto zajišťují dnes, to mohli udělat už dávno. Protože nápad vždy přichází jen z jednoho místa a protože někteří lidé se umí nevkusně 'vtlačovat' do nápadů jiných, jako samotní tvůrci nové myšlenky. Protože je to šance, která může vyjít a protože by to celé mohlo pomáhat lidem více než dnes. Přeji zástupcům společnosti Worldtech, s.r.o. pevné zdraví, hodně štěstí, pevné nervy a nekonečné realizovatelné nápady. V tvorbě produktu jim nepomohu, protože to neumím. V prosazení možné změny jsem snad dostatečně čitelný.

 Jiří Klepsa, 17. 2. 2005, Téma: Informační portál města


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL