Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Informační portál města: Druhá reakce

Další reakce pana Klepsy, přesunutá z diskuse.

Pane abc. Skutečně je tak nesmírně těžké se podepsat? Nebo je třeba i Vám připomínat, že je víc než 15 let po listopadové revoluci? Pokud máte chuť něco pozitivně změnit, domníváte se, že jako 'důmyslně' skrytá osoba něčeho dosáhnete? Naposledy teď budu mařit čas tím, že do Vaší 'nory' nasměruji odpovědi na Vaše dotazy! Nesnáším totiž nepodepsané, anonymní štěky. Takže: nejsem v žádném příbuzenském vztahu s p. Kadlečkem Janem, jednatelem společnosti Worldtech, s.r.o.! Výběrové řízení se neuskutečnilo. Proč? Protože nikdo z nás v době rozhodování nebyl schopen přesně definovat podmínky výběrového řízení. Nikdo ze členů Rady města není odborník v oblasti výpočetní techniky. Nevím, jak pro kolegy, ale pro mě osobně bylo velmi obtížné chápat podstatu změn a nápadů společnosti Worldtech. Nedokážu si představit, že jsme v té době měli požádat p. Kadlečka o to, aby všem uchazečům ve výběrovém řízení vysvětlil, co by bylo předmětem změn, aby vysvětlil, co by všechno chtěl, aby vysvětlil, co je dnes a v budoucnu možné řešit, aby, zjednodušeně řečeno, v podmínkách výběrového řízení, odkryl své know-how a probudil tak ty, které to ještě nenapadlo nebo ty, pro které to do této chvíle byla nepříjemná práce udělat a proto mlčeli. Proto jsem i já zastával názor, že výběrové řízení v této věci, je nesmysl. Argument, že výběrové řízení na takovouto částku není třeba, nepoužívám, protože se opírám o logiku věci popsanou výše. Dále. Nevím, zda společnost Worldtech bude schopna realizovat veškeré své nápady. To ukáže čas. Věřím, že se to podaří, alespoň částečně a že to ocení v budoucnu uživatelé. Na druhé straně si jsem vědom, že to podařit nemusí. Už teď vím, že společnost Worldtech má odpůrců dostatek. Myslím si, že i v životě, v práci, v podnikání, ale i na městě se mnoho věcí nepodaří. Nezkazí nic pouze ten, kdo nic nedělá. A stávající tvůrce stránek měl volné pole působnosti. V žádném případě neříkám, že nic nedělal a že nic neudělal. Může ale nastat situace, kdy si bude muset přiznat, že je někdo, kdo je chytřejší a pracovitější. Ta situace samozřejmě nastat nemusí. To opět ukáže čas. Musím Vás, pane abc, upozornit na skutečnost, že společnost Worldtech se určitě konkurence nebojí. Nevím, za které občany ze své 'nory' hovoříte, nechce se mi touto cestou Vám detailně vysvětlovat, co je metropolitní síť. Určitě bude toto vše vysvětlováno a prezentováno občanům našeho regionu v průběhu následujících měsíců. Jedno vím ale jistě, že kopat nikdo nikde nebude. Možná někdo někoho, ale do země určitě ne. V žádném jiném městě podobné služby, nabízené společností Worldtech, neprovozují. Nevím, koho bych se měl ptát! Odkdy dostal p. Vratislav Čermák mladší zakázku, se zeptejte jeho. A na závěr. Stávájící stránky města byly hodnoceny kladně někde a někým. Materiál o celkovém umístění těchto stránek jsme dostali i na jednání Rady města. Bohužel si toto nepamatuji přesně, pouze vím, že se jednalo o velmi dobré umístění. Tuto zprávu jsem vnímal pozitivně. To ale neznamená, že nikdo už nikdy nemůže přijít s novou myšlenkou, kterou by rád realizoval.Jiří Klepsa, 17. 2. 2005, Téma: Informační portál města


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL