Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Proč jsem PROTI současné smlouvě s Worldtechem

Reaguji hromadně na některé příspěvky v diskusi ohledně Informačního portálu města. Zároveň je toto moje stanovisko k návrhu nové smlouvy s firmou WorldTech a apelem na zodpovědné představitele našeho města, aby si smlouvu ještě jednou důkladně přečetli.

Pan Klepsa mě ve svém příspěvku asi špatně pochopil. Já se v žádném případě nebojím konkurence. Dokonce jsem i pro zdravou konkurenci v tomto oboru, která je v Jaroměři potřeba. Ale asi Vám nemusím vysvětlovat pravidla konkurenčního soupeření. Ve fóru také zazněla připomínka, kterou jsem očekával: „syn starosty“, k čemuž bych hned v úvodu rád podotknul, že moje smlouva je podepsána starostkou Jelínkovou. A právě ve věci WorldTechu bych se o příbuzenských vztazích vůbec nezmiňoval!

Nevím jestli jsou příspěvky špatně formulovány, nebo je pan Klepsa příliš zapálen do boje o svou věc, ale uvědomte si, pane Klepsa, že tady nikdo není proti zavádění nových věcí, rozšiřování funkcionality, apod. Alespoň já jsem důrazně proti stávající formulaci smlouvy, která o ničem novém vůbec nemluví!

V diskusi je zmiňováno 5 let existence mojí smlouvy jako pět let, kdy se nic nestalo. Ale je tomu právě naopak. Pokud si pamatujete původní stránky (upozorňuji stránky) města, tak jsem to byl právě já, kdo městu předkládal už od dob starostky Jelínkové pravidelně návrhy na přetvoření stránek na portál. Webovou prezentaci www.jaromer-josefov.cz vlastní Město Jaroměř a proto vlastník musí nejprve jakékoliv návrhy akceptovat - není možné něco měnit bez vědomí majitele a provozovatele domény. Tudíž o volném poli působnosti nemůže být řeč. 

Poslední fáze současného portálu byla dokončena 30. 6. 2004. Portál jsem městu dodal podle podle požadované specifikace, a oproti ní jsem navrhnul mnoho zlepšení a rozšíření a s touto činností nepřestávám ani po dokončení. Realizoval jsem ho podle nejnovějších standardů, zakomponoval jsem do něho všechny připomínky a požadavky, které městský úřad měl, dokonce i ty, které ve specifikaci nebyly. Proto mě pouze udivuje, že se stal nyní, chvíli po dokončení, nevyhovujícím.

Co se týká částky, tak není problém ji pro mě sdělit. Město stál celý nový portál Kč 70 000,- a v současné době již městský úřad NIC neplatí, jelikož může stránky obsluhovat vlastními silami. Pro porovnání – podle smlouvy s Worldtechem částku odpovídající ceně současného portálu spolkne jejich řešení za 5 a kousek měsíců, a to dokonce i bez jakéhokoliv výsledku – tj. i bez funkčního portálu.

Důvody proč jsem hlavně proti této smlouvě jsou následující:

  • zastupitelstvo schválilo „Vybudování metropolitní sítě a informačního portálu“, ale ve smlouvě se hovoří pouze o portálu,
  • materiál byl zařazen do jednání narychlo na návrh pana Klepsy, kam takový spěch?
  • svěřen byl firmě, která byla založena před pár měsíci - možná účelově,
  • firmě, která velice pravděpodobně žádný portál za svou existenci ještě nerealizovala,
  • paušální částka Kč 11 900,-- měsíčně obsahuje pouze 50 hodin práce, tj. přibližně 5 pracovních dnů jedné osoby měsíčně – je to reálná doba na realizaci nového portálu v rozsahu, který WorldTech deklaruje? – nebude měsíční paušál tedy mnohem vyšší,
  • v celé smlouvě není ani jeden bod, který by cokoliv jen trochu naznačoval, co na portálu bude: jaké rubriky, jaké služby, informace, aplikace, jak se portál bude dělit, jak se bude spravovat, kdo a jak do něho bude moci pořizovat informace, atd.,
  • ve smlouvě se píše 'Tvorba Informačního portálu a tím souvisejících podčástí je plně v kompetenci zhotovitel, který zajišťuje grafickou podobu, organizaci, správu, budování, funkčnost a zpřístupňování portálu' – nechápu proč by měl být portál města, který město platí a objednává si plně v kompetenci zhotovitele,
  • v této myšlence mě utvrzuje i další bod smlouvy: 'Provozovatelem a správcem portálu je zhotovitel',
  • a co je již posledním hřebíčkem do pomyslné truhly městského webu jsou následující citace ze smlouvy: „Architektura portálu z hlediska správy, dodávání informací a jejich aktualizací je dělena na část úřední a část komerční.“ a dále je uvedena formulace, která je pro mě velmi šokující: „Objednavatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoli způsobem do portálu tvořeného zhotovitelem.“,
  • jen pro pořádek, aby bylo jasné o jakém webu se zde bavíme, tak: „Informační portál města Jaroměře je umístěn na adrese stávajících webových stránek města Jaroměře http://www.jaromer-josefov.cz“ - tedy oficiálním webu Městského úřadu v Jaroměři, jehož adresa se vyskytuje na nejrůznějších brožurách, webech ostatních státních institucí, apod.

O dalších částech už se ani nezmiňuji. Uvedené skutečnosti mě jen utvrzují o tom, že je na této věci cosi „shnilého“.  Pokud si smlouvu čtu znovu a znovu, tak bych to laicky shrnul následovně:

Město dá k dispozici oficiální doménu jaromer-josefov.cz firmě WorldTech, která zde vybuduje napůl informační a napůl svůj komerční portál. Město v žádném případě nebude mít co mluvit, co na oficiální doméně městského úřadu bude, protože to si bude určovat WorldTech. Pokud WorldTech nebude jen sedět s nohama nahoře, ale „dělat, že něco dělá“, tak bude až do 31. 3. 2006 inkasovat od města každý měsíc Kč 11 900,--, což dělá za tuto dobu Kč 154 700,--. Po této době může Městský úřad WorldTechu zasadit „existenční ránu“ a vypovědět mu smlouvu do jednoho měsíce (tj. + dalších 11 900,-). A kdyby nevypovědělo, tak bude platit dál Worldtechu zato, že si na doméně města provozuje svůj komerční portál (=další finance pro WorldTech) s kouskem informací z městského úřadu. Toto beru i jako jasný důkaz mrhání prostředky nás daňových poplatníků. Obzválště pokud město nedávno už jedny prostředky do portálu investovalo.

Co se týká pana Klepsy a jeho přístupu k moderním a perspektivním věcem, tak jednou z nich by mohlo být právě Jaroforum. U jehož zrodu pan Klepsa také stál jako u velké perspektivní myšlenky a super nápadu. Ovšem jen do voleb…

Za Jaroforum jsem nikdy nedostal od nikoho zaplaceno, provozuji ho už o počátku z vlastních prostředků, spravuji ho a samozřejmě platím za jméno jaroforum.cz, pronájem serveru, apod.

Poslední věc, kterou si nemohu odpustit je množství slov „nehodnotím“ v příspěvku pana Klepsy – nehodnotím firmu, nehodnotím efektivitu vynaložených prostředků, apod. – ptám se tedy: Kdo jiný by tedy měl kritéria efektivnosti vynaložených prostředku z městského rozpočtu předem hodnotit než radní města, kterým pan Klepsa je? Dále pan Klepsa ve svém příspěvku uvádí: 'Nikdo ze členů Rady města není odborník v oblasti výpočetní techniky', nebo: 'pro mě osobně bylo velmi obtížné chápat podstatu změn'. Pak tedy nechápu, proč si nenechala rada města posoudit návrh WorldTechu nějakou firmou, která dané problematice rozumí - a tím nemíním pouze svoji firmu. Zároveň nebylo umožněno nikomu ze zainteresovaných stran, aby k této problematice zaujal jakékoliv stanovisko. Posledním příkladem je věta 'nikdo z nás v době rozhodování nebyl schopen přesně definovat podmínky výběrového řízení' - připomíná mi to prodejce na parkovišti před Plusem - nepotřebuju, ale když nabízíš tak koupím.

Ještě bych jen rád uvedl, že mě k tomuto nemotivuje obava z toho, že Městský úřad možná ukončí smlouvu s mojí firmou, protože v současné době z této smlouvy nezískávám žádné finanční prostředky, jelikož si je Městský úřad schopen zajišťovat aktualizace a změny na celém portálu sám. Tyto aktualizace, rozšíření obsahu, změny a úpravy může provádět jakýkoliv uživatel ať už na městském úřadě, nebo odkudkoliv na světě. A tudíž ukončení smlouvy by pro mě nebyla zásadní změna. Jde mi jen o to, abych pochopil smysl tohoto nesmysleného a ledabylého chování některých našich představitelů.


 

 Vratislav Čermák, ml., 17. 2. 2005, Téma: Informační portál města


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL