Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

O co opravdu jde?

Zamyšlení nad spoustou nezodpovězených otázek.

I když lze předpokládat, že na čtvrteční jednání budou rozličné názory, přesto je evidentní, že tu není spousta otázek zodpovězených. Nechci opakovat předchozí z diskuze, proto doplním následující. Z jakého důvodu zamítla rada pronájem ochrany vstupu do servru (pokud se nemýlím) za 8 000,- na základě fakturace na dobu zřízení stránek nových? Důvodem, pokud jsem dobře rozuměl panu Houfovi, bylo, že konkretní radní nechtěli investovat další finance do stávajících stránek. Přesto v dalším kole nabídli správci finanční dary v této výši. Jaká je představa o dávání darů nějaké firmě několik měsíců za určitou službu? Je to běžná záležitost? Ještě jsem o ni neslyšel. Z jakých financí by radní tyto finance (dary) poskytovali? Z vlastních? Pochybuji. Z městských? Určitě. Jaký je tedy rozdíl? V ušetření určitě ne. Pouze se tu naskýtá možnost (zcela nepochybně dobře promyšlená), že správce odmítne formu darů, když je zcela jednoznačná možnost průhledné fakturace. Nikdo z přispěvovatelů nebyl v době výměny názorů na formu platby za pronájem mezi oběmi stranami a nemohou, podle mne,   tuto situaci objektivně hodnotit. Ale naskýtá se tu druhá otázka. Opravdu je pan Čermák senior tak hloupý, aby požadoval na ostatních radních peníze bez potvrzení o příjmu? Není problémem obdržet za službu či práci peníze 'na ruku'. V zásadě jde ale o to, že ty peníze musí někdo vydat a někdo přijmout. V takovéto jednoduché výměně lze použít stvrzenky oboustranně potvrzené. Aby mohly být finanční prostředky vydány tzv. na černo, musí se vzít opět z černého fondu. Nemyslím, že takový fond má Město či radní. Finance by se tedy musely vzít z nějaké položky finančního odboru Města a pochybuji, že by na toto vydání nikdo nepožadoval potvrzení. A protože k této transakci nedošlo, tak se tu objevili pouze dva názory (i když asi 4 : 1) na možnost úhrady pronájmu. A proto bude dost zajímavé, jak budou vyšetřovatelé reagovat na skutečnost, že byla zamítnuta ta první varianta, tedy platba na základě fakturace (varianta zcela průhledná). Je to totiž velmi závažná otázka, nad kterou by se měli zamyslet právě ti, kteří tuto možnost zatratili.Miloš, 26. 3. 2005, Téma: Odvolání starosty


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL