Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Vyšetřování skončeno – prokázalo moji nevinu.

Výsledek vyšetřování Policie České republiky ohledně trestního podání Ing. Jiřího Klepsy na starostu Ing. Vratislava Čermáka je znám a Jaroforum jej má k dispozici.

Dne 24. 3. 2005 jsem byl ing. Klepsou na zasedání Zastupitelstva města Jaroměře obviněn, že jsem měl na radních požadovat nějaké černé peníze. Toto obvinění mělo za následek mé okamžité odvolání z funkce starosty města a já jsem na hodinu skončil s prací na městském úřadu, pošpiněn a pomluven. Lidé, kteří mě znají tomuto nařčení nevěřili. Bylo ale hodně těch, kteří nevěděli komu věřit. Bylo to tvrzení proti tvrzení, ale čí bylo pravdivé a čí ne.

Na základě trestního podání celý případ prošetřovala Policie ČR a ta došla k jednoznačnému závěru, že jsem se žádného trestného činu nedopustil. Vyšetřování navíc prokázalo, že jsem se nedopustil ani žádného přestupku či kárného porušení. Toto usnesení se samozřejmě nelíbilo panu Klepsovi a proto podal proti tomuto usnesení Policie ČR stížnost na Státní zastupitelství v Náchodě. Státní zástupce stížnost pečlivě prozkoumal a došel ke stejnému závěru jako policejní orgán - tedy - že ke spáchání jakéhokoliv trestného činu nedošlo.

V usnesení Státního zastupitelství v Náchodě (SZ) se jednoznačně uvádí, že jsem nevykonával svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, že jsem městu Jaroměř nezpůsobil žádnou škodu a že jsem nikomu neopatřil neoprávněný majetkový prospěch. Policie i státní zástupce negativně vyhodnotili i mé jednání jako jednání ve vývojovém stádiu nebo dokonce přípravy trestného činu. Dle zkoumání SZ jsem se nedopustil ani zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, nedopustil jsem se žádného krácení daně, poplatků či jiné platby. Předmětem vyšetřování bylo též zkoumání týkající se podvodu a přijímání úplatku taktéž s negativním výsledkem.

Toto usnesení je konečné, protože jak se ve vyrozumění uvádí, proti rozhodnutí státního zastupitelství již není další stížnost přípustná.

Jsem rád, že moji nevinu prokázaly hned dva nezávislé státní orgány – Policie ČR a Státní zastupitelství.  Se závěry vyšetřování, podle mého slibu, seznámím sdělovací prostředky a zastupitele města Jaroměř. Jak s výsledky vyšetřování naloží záleží jen na nich a jejich svědomí.

Dopis o závěru vyšetřování od Policie ČR.Ing. Vratislav Čermák, 16. 8. 2005, Téma: Odvolání starosty


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL