Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Posuzujme vše spravedlivě!

Článek zastupitele města k odvolání starosty města Ing. Vratislava Čermáka.

Ano, i já jsem hlasoval pro odvolání pana Ing. V. Čermáka, i když si ho osobně vážím jako jednoho z nejschopnějších a nejpracovitějších zastupitelů. A takových v Zastupitelstvu není mnoho, takové osobnosti bych na prstech jedné ruky spočítal. Moje důvody pro toto hlasování byly ale od druhých zastupitelů zcela odlišné. Nejde vždy o zcela právní důvody, ale také o důvody morální hierarchie, které já osobně stavím na stejnou úroveň právním záležitostem. Posuďte sami, možná moje názory odmítnete, nebo se jim budete smát, protože se nehodí do doby, kdy se mnozí řídí podle pořekadla „urvi, co můžeš“. Třeba po následujícím pochopíte moje hlasování.

Po volbách v Jaroměři jsem byl překvapen, jak se rychle ustanovila úzká skupina 11 až 12 zastupitelů, která prosazovala bez ohledu na názory ostatních (řekněme např. opozičních) zastupitelů svoji absolutní moc. Tato koalice vznikla z ODS, Sdružení nezávislých a Volby pro město. Moje osobní domněnka je, že druhé dvě strany v Jaroměři vznikly zcela účelově jako volební družstvo „ODS B“ a „ODS C“ s cílem získat hlasy v úrovni od nezávislých a nerozhodnutých občanů. Vždyť valná většina lídrů těchto kandidátek v minulosti byla na kandidátce ODS, nebo s ní velmi úzce spolupracovala. Potom na prvním pracovním zasedání Zastupitelstva tato úzká skupina rozhodovala o obsazení jednotlivých komisí a výborů, protože jsem byl jim nepohodlný člověk s vlastním názorem, zkušenostmi a co horší ještě z ČSSD, zabránili mému zvolení do Finančního výboru. Tento orgán má kontrolovat nakládání s financemi města. Domnívám se, že chtěli tajit svoje plány a jednání při správě města. Nezvolení jakéhokoliv zastupitele do komise, nebo výboru je zcela bezprecedentní arogance moci. V čele skupiny osob řídících  město stál tehdejší starosta Ing. V. Čermák. Na jednáních Zastupitelstva jsem z jeho strany a jeho kamarily zažil hodně arogance a zesměšňování jiných názorů, než jejich vlastních. To již nehovořím o jeho neúměrných sebeprezentacích a zviditelňování se při všech možných i nemožných příležitostech. Přitom, pokud by chtěl kdokoliv jiný mimo okruh jeho kamarily zveřejnit odlišný názor, např. ve Zpravodaji, neměl možnost. Zrovna tak byly obsazovány různé komise a orgány města. Nezaznamenal jsem případ, že bych byl alespoň jedenkrát přizván např. do komise, která rozhodovala ve výběrových řízeních o přidělování významných veřejných zakázek, apod. Starosta Ing. V. Čermák z mého pohledu rozhodně nebyl „svatý muž“, kterého by milovala absolutní většina obyvatel a nebyl rozhodně starostou nadstranickým. Vše se nakonec k mému údivu odhalilo v úplné nahotě, jak se dělala politika v zákulisí a jak jednala místní ODS, když při projednávání odvolávání starosty 24. 3. 2005 vystoupil na Zastupitelstvu pan Ing. Friml. Zdůrazňuji, že nemám nic proti ODS, nebo jiným stranám, protože to je stejné všude a politiku stran dělají konkrétní lidé v daném místě.

Asi před více jak rokem jsem veřejně na Zastupitelstvu interpeloval starostu ing. V. Čermáka ve věci některých jeho aktivit. Předně se mi nelíbilo, že vedle funkce starosty nadále provozoval realitní kancelář. Právně to je možné, ale já jsem se díval na to i z pohledu morálního. Starosta má totiž z titulu své funkce přístup ke všem informacím o majetcích, privatizacích a to i bytových. Já v tom cítím morální střet zájmů. Navrhoval jsem mu, aby řízení své realitní kanceláře buď převedl na někoho z rodiny, nebo ošetřil nějakou mandátní smlouvou. Veřejně se mi vysmál. Druhá věc, která v mém případě rozhodovala bylo, že si 3x vzal (byla mu řádně přiznána) od města dotaci na opravu jednoho ze svých domů, navíc domu ve kterém nebydlí. Žádný jiný občan města 3x takovou dotaci nedostal, nebo o ní alespoň nevím. Navíc v součtu tyto dotace činí již značnou částku. Samozřejmě to bylo právně v pořádku, ale já se domnívám, že výkon funkce starosty je služba pomoci občanům, nikoliv šance pomoci především sám sobě. I já jsem v minulosti, když jsem byl radním, opravoval fasádu a střechu svého domu v historické části města, na dotaci jsem měl každopádně nárok, ale nepožádal jsem o ni, protože bych se musel před občany stydět, že využívám svého postavení. Navíc si myslím, že funkce starosty je velmi dobře honorována, takže člověk v takovém postavení nemá něco takového zapotřebí. Protože na tyto moje argumenty jsem před více jak rokem sklidil jen výsměch, již tehdy v roce 2004 jsem navrhl odvolání ing. V. Čermáka. Tenkrát jsem byl odmítnut. Proto nyní, když se hlasovalo o jeho odvolání jsem se pouze přidal, i když jsem o přednesených obviněních ze strany některých radních silně pochyboval. Nakonec můj hlas nebyl ten rozhodující, byl sice tím dvanáctým hlasem, ale pro odvolání stačilo pouhých jedenáct hlasů. Na základě mých předchozích argumentů by rozhodně Ing. V. Čermák nebyl z funkce starosty odvolán, jak to potvrzuje hlasování Zastupitelstva z roku 2004. Jeho odvolání bylo způsobeno rozpadem kamarily ovládající radnici a jejich vlastními jednotlivými ambicemi. Tady platí dokonce známé české přísloví, „kdo čím zachází, tím i schází“. Přednesená obvinění 24. 3. 2005 na ing. V. Čermáka byla tak věrohodná a přednesená tak věrohodnými radními, že nebylo možné na ně nereagovat. U politika, jakéhokoliv, tedy i komunálního existuje morální presumpce viny. Proto hlasování dopadlo tak, jak dopadlo.

Mám i řadu dalších pochybností, proto jsem třeba ihned po odvolání starosty podal Kontrolnímu výboru podnět prošetření způsobu přidělení zakázky za čtvrt milionu korun z rozpočtu města zastupiteli R. Polákovi od tehdejších obou místostarostů.  Nezávislý Kontrolní výbor Zastupitelstva potvrdil, že to nebylo v pořádku. Já zastávám názor, padni komu padni. Proto jsem neváhal tento podnět dát i na 'stranického soukmenovce z ČSSD' R. Poláka, i když to v podstatě znamenalo konec mojí „stranické kariéry“, straníci takové jednání většinou neodpouštějí. Rozhodně nejsem „stranický ideologický talibánec“ a „člen stranického FAN KLUBU“ memorujícího třeba i blbosti. O řadě dalších pochybností při odvolávání starosty Ing. V. Čermáka budu hovořit na veřejném zasedání Zastupitelstva.

Moje výhrady k Ing. V. Čermákovi za jeho chování a postup v době jeho starostenství jsou již minulostí, odpouštět je vlastní všem slušným lidem. Věřím, že se z vlastních trpkých zkušeností poučil a pochopil, že člověk z obrazně řečeno druhé strany politické barikády nemusí být nepřítel a člověk v zádech ze stejné strany barikády nemusí být vždy přítel. Nakonec nemohou být všichni zastupitelé pouze na jedné kandidátce, takže příměr ke stranám politické barikády obstojí jen v hlavách hloupých straníků, kteří si chtějí hrát ve městě na velkou politiku.

Pokud se prokázalo, že obvinění proti němu jsou vylhaná, tedy stíhání ing. V. Čermáka bylo zastaveno, potom budu požadovat jeho rehabilitaci. Spravedlnost musí být! Také lidé, kteří případně lhali, musí odejít! Bohužel, jakákoliv rehabilitace již nikdy zcela neočistí pana Ing. V. Čermáka, vždy budou lidé, kteří budou vidět stín podezření. Navíc byl pošpiněn nevídaným způsobem vlastně po celé ČR. Nic by se nezměnilo, ani kdyby si pan Ing. V. Čermák nalepil rozhodnutí orgánů, které vše šetřily na čelo a druhé na záda a tak chodil. Bohužel, taková je společnost, ve které žijeme. Očištění pana Ing. V. Čermáka z nařčení přednesených 24. 3. 2005 na jednání Zastupitelstva 15. 9. 2005 bude především záležet na osobách jednotlivých zastupitelů, zda-li se najde alespoň jedenáct spravedlivých, kteří budou ochotni nejen rehabilitovat bývalého starostu, ale také napravit a do normálních poměrů uvést stav řízení celého města. Přeci nelze zavírat oči a říkat, nic se nestalo a jedeme dál v předchozím stylu řízení města. To by si měl také uvědomit pan Ing. Vratislav Čermák, posoudit svoje jednání v době starostování a zvážit také svoji omluvu za svoje jednání v té době. Věřím, že celé jednání nebude zpolitizováno.

Celá kauza odvolávání ing. V. Čermáka byla více jak tragická. Bohužel, pošpiněním starosty bylo v očích celé veřejnosti pošpiněno i celé město. Tam se ukázalo, že město není řízeno na základě odborných schopností lidí vzešlých z voleb, ale na základě nějakých podivných stranických dohod, „kamarádšoftů“ a dalších různých zájmů. To je špatně, protože politika a podobné do komunální sféry nepatří!!!!!! Tam patří schopní a vzdělaní. Když se tohle pravidlo poruší, potom to dopadá s městem jako v Jaroměři. Řadu současných zastupitelů a radních jsem například za uplynulé téměř tři roky skoro neslyšel promluvit. Jen mlčí, nebo kývou hlavami. Jak chtějí tímto způsobem prosazovat to nejlepší pro občany? Jsem na to přímo alergický, protože vím, jak vypadají jiná města a jak v Jaroměři se zastavil čas. Za uplynulé skoro tři roky se v Jaroměři mnoho neudělalo, jen se politikařilo, nezískala se žádná významná dotace, nebo grant. Investice, které se realizují jsou z minulosti diletantsky připravené, prodražují se (ŠJ Na Karlově) a nedej Bůh, aby je začal kontrolovat nějaký státní orgán z hlediska dodržení platných právních předpisů. Můj názor je jasný a nekompromisní, pokud chce někdo získávat zakázky od města, chce privatizovat a využívat k podnikání městský majetek, využívat městských dotací, apod., potom nepatří do Zastupitelstva a ještě méně do vedení města, i když to zákon nezakazuje. Práce zastupitele je služba spoluobčanům, nikoliv zdroj informací a možností k podnikání, nebo získání majetku a také to není stupínek k sebeprezentaci při budování vlastní další politické kariéry. Je to názor postavený na mém morálním přesvědčení, ale pro mne je zásadní, i když se mi za něj budou ostatní smát.

To je vše, co jsem chtěl k odvolání starosty pana Ing. Vratislava Čermáka veřejně sdělit. Nyní mne mohou stranické FAN KLUBY kamenovat.

Děkuji za zveřejnění na Jarofóru a jsem s pozdravem.Ing. Otto Salač, CSc., 19. 8. 2005, Téma: Odvolání starosty


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL