Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Reakce na článek Ing. Otty Salače, CSc.

Chtěl bych se tímto vyjádřit k článku Ing. Otto Salače CSc., ve kterém uvádí své důvody k mému odvolání z funkce starosty města.

Prvním důvodem k jeho rozhodnutí jsou tři dotace, které jsem jako starosta města dostal na opravu svého domu. Ano, od roku 1997 do dneška jsem skutečně obdržel tři dotace na opravu památkově chráněného domu v Josefově, ale pouze ta poslední, z roku 2004, mi byla poskytnuta v době, kdy jsem byl ve funkci starosty a činila  30 tis. Kč ze státního rozpočtu a 7 tis. Kč z rozpočtu města.Všechny dotace byly poskytnuty Ministerstvem kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jako každý žadatel jsem musel splnit řadu podmínek poskytovatele dotace, odboru výstavby a hlavně orgánu státní památkové péče. Co je však podstatné je fakt, že žádný žadatel o dotaci, který splnil uvedené podmínky, nebyl vyřazen, a že o možnosti získat tuto státní dotaci byli informováni všichni občané města. Uvádíte, že funkce starosty města je dobře honorována, takže takový člověk nemá něco takového zapotřebí. Mezi žadateli o dotaci je řada podnikatelů, jejichž příjmy jsou násobně vyšší než plat starosty a nebo i samotné město s mnohamilionovým rozpočtem. Souhlasím, starosta pobírá slušný plat, ale náklady na opravu takového domu jdou do velmi vysokých částek, a proto také stát formou takto vypsaných dotací chce investorům alespoň částečně pomoci. Mimo jiné tak činí z důvodu vyšších nákladů na opravu budov v památkové rezervaci, kde jsou např. předepsány barvy omítek, druh střešní krytiny, typy oken, dveří, vrat, atd., jejichž cena je násobně vyšší než cena běžně dostupných a používaných typů. Mohu jednoznačně prohlásit, že kdybych věděl, co mě v souvislosti s opravou celého domu čeká, nikdy bych se do toho znovu nepustil. Na druhou stranu je možné říci, že díky státním dotacím je v Josefově opraven další dům. Bylo by dobré kdyby bylo více těch, kteří své domy opraví, aby i Josefov začal vzkvétat a nezůstalo jen u povzdechů „tady by to bylo krásné, kdyby  …“. Pro úplnost uvádím, že jsem byl z fyzických osob v Jaroměři jediný, kdo byl v roce 2004 překontrolován Finančním úřadem v Náchodě. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a konstatuje se v ní, že finanční příspěvky byly použity  v souladu se zákonem 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a podle zásad pro poskytování a čerpání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu vydaných ministerstvem financí.

Druhým důvodem ing. Salače pro mé odvolání byla skutečnost, že jsem nepřevedl provozování mé realitní kanceláře na někoho jiného. Myslím si, že jsem to dostatečně vysvětlil už na zastupitelstvu ale nevadí mi, když to zopakuji znovu. Kromě realitní kanceláře nemám jiný předmět podnikání. Veškerá činnost mé kanceláře spočívá v zabezpečování služeb výhradně pro soukromé subjekty, pro město Jaroměř nezajišťuji žádné práce. Po dobu výkonu funkce starosty jsem utlumil veškeré své aktivity a plně se věnoval veřejné funkci. Podnikám však na základě živnostenského listu jako fyzická osoba a proto veškeré smlouvy, účty, pojistky certifikace, živnostenská oprávnění atd. jsou na mé jméno. Není možné přepsat tyto dokumenty na kohokoliv jiného, to by snad šlo jen kdybych to chtěl převést na jinou realitní kancelář. Na dobu výkonu funkce starosty jsem však uzavřel smlouvu s firmou paní Vrabcové týkající se správy nemovitostí pro soukromé subjekty zajišťované mojí realitní kanceláří. Tím jsem považoval a považuji celou věc za dostatečně ošetřenou. Není bez zajímavosti, že stávající starosta má oproti mé jediné utlumené živnosti v obchodním rejstříku celkem osm záznamů (z toho tři firmy jsou v likvidaci), ale to pan Salač nikterak nenapadá.

Mohu říci, že pan Ing. Otto Salač CSc. je bezesporu vzdělaný člověk, je pracovitý a ctižádostivý. Na jednání zastupitelstva přichází, jako jeden z mála, dobře připravený. Na druhou stranu je však názorově nestálý a málo sebekritický. Budu věřit, že tato má vysvětlení přijme a svůj postoj přehodnotí.Ing. Vratislav Čermák, 25. 8. 2005, Téma: Odvolání starosty


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL