Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Prodejna obuvi versus Komerční banka

Společnost Supra shoe, s.r.o. je nucena na základě uplynutí doby trvání nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončit činnost prodejny obuvi na náměstí ČSA 35 v Jaroměři. Tato nájemní smlouva byla sjednána s Městským úřadem Jaroměř na dobu určitou do 30.11.2005. Výběrového řízení obálkovou metodou, které musí být podle zákona na tyto prostory vypsáno, se kromě nás zúčastnila také Komerční banka, která městu nabídla nájemné vyšší o 50.000,- Kč ročně a hodlá do těchto prostor přenést svou jaroměřskou pobočku.

Konečné rozhodnutí je v těchto  případech na  Radě města,  která   se podle   neoficiálních zpráv   jednomyslně shodla na tom, že pro Jaroměř a její obyvatele  je nejlepším využitím zmíněných prostor podpis nájemní smlouvy s Komerční bankou. Za hlavní důvod je pak uváděn fakt, že společnost Supra shoe, s.r.o. neplatila nájemné. 

Jako jednatel firmy se proti tomuto tvrzení musím ohradit a uvést ho na pravou míru. Naše společnost měla prostory pronajaty od 1.3.2001 a v souladu se smlouvou zde provozovala prodejnu obuvi. Ve smlouvě je mimo jiné zakotveno, že v případě neplacení nájemného je pronajímatel oprávněn smlouvu vypovědět. Pokud bychom tedy nájemné nehradili, mohlo dojít k jejímu vypovězení  , k čemuž ale za dobu trvání nájemního vztahu nedošlo! Platby nájemného probíhaly čtvrtletně a k dnešnímu  dni nemá Supra shoe, s.r.o. vůči městu Jaroměř žádné závazky vzniklé na základě zmíněné nájemní smlouvy. Na druhou stranu je pravdou, že ne vždy bylo nájemné hrazeno v den splatnosti. V takovém případě jsme byli písemně vyzváni k jeho úhradě a  platbu jsme poukázali v nejbližším možném termínu. V letošním roce se naše společnost dostala do svízelné finanční situace,  kterou způsobil náš velkoobchodní odběratel, který neuhradil faktury za odebrané zboží a přes veškerá opatření nejsou tyto pohledávky v částce přesahující 1.000.000,- Kč  uhrazeny dodnes.V souvislosti s tím  jsme se, bohužel, dostali také do prodlevy s platbami za nájemné v Jaroměři. Tentokrát nás ale jaroměřské finanční oddělení, které je zodpovědné za kontrolu plateb, urgovalo až v 10. měsíci, tedy pár dní před výběrovým řízením o nebytové prostory. Po telefonické dohodě pak došlo k doplacení nájmu během několika dní. Tentokrát si ale musím položit několik otázek.

 • Nejednalo se o záměr, že jsme nebyli, tak jako doposud, upozorněni na vzniklou prodlevu v platbě, přestože byla delší než jindy? 
 • Nebyl to způsob, jak si vytvořit DŮVOD k tomu, aby bylo jednodušší obhájit podepsání nájemní smlouvy s Komerční bankou?
 • Uznávám, že silný finanční  partner, jakým Komerční banka bezpochyby je, a bude městu zavázána, je partnerem výhodnějším a jistějším. Je ale také výhodnějším pro Vás ? 
 • Budete si mít kde koupit nezávadnou dětskou obuv nebo tkaničky do bot?
 • Nemyslí se tímto způsobem víc na  zahraniční bankovní kapitál než na obyvatele města?
 • Je v Jaroměři skutečně tak nutná další  pobočka banky na náměstí ? 
 • Vyřeší 50.000,- Kč navíc z nájemného v městské pokladně finanční situaci města?
 • Nevyplatí jaroměřský Úřad práce našim  zaměstnancům, které musíme propustit, na podpoře v nezaměstnanosti daleko více peněz během pár měsíců, než získá Jaroměř na vyšším nájemném za rok? 
 • Nejsou v Jaroměři jiné vhodné prostory, které by si mohla banka třeba zrekonstruovat ? Finance na to bezpochyby najde a může tak udělat něco pro hezčí tvář města.
 • Neutečou tržby také ostatním obchodníkům ve městě, když budete jezdit pro boty do Hradce Králové a pak už tuto cestu spojíte i s ostatními nákupy? 
 • Je toto způsob podpory malého podnikání v Čechách?

Pokud jste si odpověděli na položené otázky, zhodnoťte, zda je či není také  ve Vašem zájmu podpořit naši poslední snahu o zvrácení rozhodnutí Rady města. Ve čtvrtek 22.12.2005 proběhne ve škole Na Ostrově v Jaroměři v 15.30 hodin veřejné zasedání zastupitelstva, kde se bude schvalovat rozhodnutí Rady. Prosím tímto všechny, kteří mají zájem na zachování prodejny obuvi na náměstí v Jaroměři o osobní účast na tomto zasedání. Vyjádřete svůj postoj k uvedenému problému a pomozte zase vyhrát Davidovi nad Goliášem.

Za firmu Supra shoe,s.r.o.
S poděkováním  zaměstnankyně prodejny obuvi a Přemysl Jirásek - jednatelPřemysl Jirásek, 21. 12. 2005, Téma: Pronájem nebytových prostor


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL