Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

K rozpoču města

Autor navrhuje jednoduchý klíč pro rozdělování příspěvku z městského rozpočtu tělovýchovným organizacím

Rád bych se vyslovil k otázce rozdělování příspěvků z rozpočtu města
pro sportovní a zájmové organizace. O tom, že tato položka potřebuje
diskusi, svědčí i průvodní text v návrhu rozpočtu (údajně bude
rozdělení provedeno mj. ve sportovní komisi - ta však již neexistuje,
a údajně existuje návrh I. Plecháče na nová pravidla pro rozdělení  -
I. Plecháč však o žádném svém návrhu nic neví.
 
Mám k této otázce pouze dvě připomínky:
 
1. Co se týče tělovýchovných zařízení (TVZ), navrhuji jednoduché
rozdělování inspirované pravidly rozdělování v rámci ČSTV, tzn. že
každé TVZ každoročně předloží pouze dvě čísla:
a/číslo udávající výši provozních nákladů (za předcházející rok)
b/číslo udávající počet registrovaných členů

Na základě těchto údajů bude provedeno rozdělení na jednotlivá TVZ.
Velká TVZ s vysokými provozními náklady a s velkým počtem členů tak
dostanou větší příspěvek z rozpočtu města a naopak.

Tato metoda je vyzkoušená v rámci ČSTV, jednoduchá, transparentní,
spravedlivá, administrativně nenáročná atd.

2. Co se týče rozdělování grantů, zásadně nesouhlasím s tím, aby
grant získávalo jakékoli sdružení na akci, jejíž náklady a výnosy
jsou shodné nebo téměř shodné. Např. akce, která má náklady 2.700,-Kč
a výnosy 2.400,-kč nepotřebuje grant ve výši 2.000,-kč. Nebo snad
ano? V tom případě prosím o zdůvodnění.

Zdeněk Diviš
ZDivis@seznam.czIng.Zdeněk Diviš, 4. 11. 2001, Téma: Rozdělování příspěvků z rozpočtu města


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL