Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Ad Infoservis č. 10/2006

obracím se na Vás touto cestou se svým vyjádřením k pomluvám a nesmyslům, které za Vaše peníze daňových poplatníků šíří v tiskovině MěÚ INFOSERVIS č. 10/2006 pan Ing. Klepsa do Vašich poštovních schránek.

Vážení spoluobčané,

obracím se na Vás touto cestou se svým vyjádřením k pomluvám a nesmyslům, které za Vaše peníze daňových poplatníků šíří v tiskovině MěÚ INFOSERVIS č. 10/2006 pan Ing. Klepsa do Vašich poštovních schránek. Tato tiskovina se stala jeho hlásnou troubou k takovému způsobu vedení jeho volební kampaně. Jiná demokratická cesta k veřejnému vyjádření se v městských tiskovinách k tvrzením pana Ing. Klepsy není, proto využívám nezávislé JAROFORUM.

Stávající vedení města nebylo schopno za celé volební období získat jinou srovnatelně finančně významnou státní dotaci, než na vojenský hřbitov v Josefově. Ovšem toto vedení města naprosto diletantským způsobem ji kontrolovalo a řídilo tak, že to skončilo asi katastrofou. ANO, jsem v tomto případě pro podání trestního oznámení na neznámého pachatele, protože městu asi hrozí značná škoda. Alespoň podle řady materiálů pro zastupitele, které sepsal a podepsal pan Ing. Klepsa. V INFOSERVISU č. 10/2006 tento člověk zcela zamlčel, že 16. 2. 2006 v materiálu č. 17/ZM  pro zastupitele napsal  v bodě 5., že byly odsouhlaseny a proplaceny práce v hodnotě 668 482,50 Kč, které nebyly provedeny na uvedeném hřbitově. V následném bodě 6. pan Ing. Klepsa přibližně zkráceně vyjádřeno uvedl, že vedení města mělo k tomu dvě varianty řešení, buď podat trestní oznámení, nebo jen jednat s dodavatelem a MO. BEZ informování a schválení Zastupitelstvem, BEZ schválení Radou města, pan starosta Ing. Klepsa a paní místostarostka Kubková dne 14. 9. 2005 jen o své vůli vyjednávali a schválili druhou variantu postupu bez podání trestního oznámení. Práce však provedeny asi nebyly a nakonec v roce 2006 bez řádné kontroly pan starosta Ing. Klepsa podepsal pro státní orgány vyhodnocení a konečné vyúčtování celé dotace, včetně asi neprovedených prací. Svádí jen odpovědnost na druhé, na p. Plecháče, na pana Ing. Čermáka, na pana Ing. Zachaře, na pana Ing. Kaisera, atd. Padouchem je také Ing. Salač, ačkoliv s celou akcí neměl nikdy nic společného a po veřejném provalení celého skandálu (vzpomeňte, že jej v médiích zveřejnil sám pan Ing. Klepsa) chtěl jen její řádné a nestranné vyšetření v nakládání se státní dotací. Proč se brání pan Ing. Klepsa jako čert před křížem šetření orgánů oprávněných v trestních záležitostech? Protože veřejný činitel má ze zákona oznamovací povinnost v případě, že je podezření ze spáchání trestného činu. Jeho spáchání však sám pan Ing. Klepsa naznačuje v jeho materiálu č. 17/ZM z 16. 2. 2006. Navíc v protokole ze šetření Ministerstva obrany ze 17. 7. 2006, který také podepsal a převzal pan Ing. Klepsa se uvádí, že došlo k porušení rozpočtové kázně u této státní dotace v úhrnné výši 1 336 966,- Kč. To znamená, že oproti zjištění v roce 2005 vyfakturovaných a údajně neprovedených prací v roce 2004 za 668 482,50 Kč narostla za starostování pana Ing. Klepsy údajně neprovedená práce až na uvedenou částku 1 336 966 Kč. Orgány činné v trestním řízení by se také musely ptát, jakým právem bez schválení Zastupitelstvem a Radou města vyjednával pan Ing. Klepsa a paní místostarostka Kubková 14. 9. 2005. Nyní se snaží pan Ing. Klepsa krýt tvrzením, že Zastupitelstvo informoval a tím je odpovědnost na všech. Není tomu tak! Informace byly před Zastupitelstvem dlouhodobě zatajovány (od letních měsíců roku 2005 až do 16. 2. 2006) a potom zveřejňovány jen po částech. Zhotovitelská firma uvádí, že vše je v pořádku a práce byly provedeny dle vedením města odsouhlaseného projektu.

Těžko říci, kde je pravda, buďto si pan Ing. Klepsa celou kauzu neprovedených prací na vojenském hřbitově vymyslel, aby se mohl předvádět, nebo skutečně město zaplatilo ze státních peněz něco, co nebylo provedeno a potom byla tato skutečnost zatajena před kompetentními orgány činnými v trestním řízení. Proč asi? Ukazuje se, že vedení města je neschopno takové věci řešit a nemá zájem, aby také v Radě města byl člověk mimo okruh přátel pana Ing. Klepsy, který by kontroloval rozhodování a postup vedení města.  Občané mohou jen s údivem hledět, jak bez skrupulí si za jejich peníze daňových poplatníků pan Ing. Klepsa dělá v INFOSERVISU svoji politiku se zoufalou snahou udržet se se svým vedením v křeslech na radnici města. Protože v  článku „Jaroměř dnes – díl osmý“ věci neříká jak zcela jsou, můžeme se třeba dočkat v příštím čísle ještě větších nehorázností a Vy to občané zaplatíte ze svých daní! Dělá si za Vaše peníze svoji propagandu a to je skandální! Není to náhodou zneužití veřejných prostředků? Alespoň každý občan vidí, jak se chová starosta. Pokud chce pan starosta Ing. Klepsa takové bláboly dále publikovat, nechť si tak činí, ale za své a uhradí náklady za všechna předchozí vydání a distribuci INFOSERVISU, ve kterých se předváděl.

Ing. Otto Salač, CSc.
zastupitelIng. Otto Salač, CSc., 23. 8. 2006, Téma: Infoservis 10/2006


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL