Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Otevřený dopis pro starostu Klepsu

Autor příspěvku reaguje na článek starosty Klepsy uveřejnění v Infoservisu č. 10/2006.

OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pane Klepso,

ve Vašem předvolebním letáku pod názvem „Infoservis č. 10/2006“ několikrát v úvodním článku zmiňujete mé jméno v souvislosti s realizací prací oprav na vojenském hřbitově v Josefově. Již v minulosti mě lidé informovali, že mé jméno je pravidelně přetřásáno na jednáních městského zastupitelstva. Očekával jsem, že se za tuto dobu, která trvala více než jeden rok, některý z členů zastupitelstva, rady města či jiného orgánu, pokusí mne kontaktovat za účelem získání případných informací a vysvětlení. Nestalo se tak. Protože některé souvislosti které ve svém článku uvádíte jsou nepravdivé, cítím potřebu se k němu vyjádřit i bez předchozího vyzvání. Pravděpodobně si již po více než 2,5 letech nevzpomenu na některé podrobnosti.

Akci „ Oprava pevnostního hřbitova“ jsem dostal přidělenu krátce po mém nástupu na Odbor investic a správy majetku města na Městském úřadě. Protože jsem do té doby neměl žádné zkušenosti s organizací zadávání veřejných zakázek, ani s investičními akcemi takového rozsahu, žádal jsem vedoucího odboru Ing. Mikulku a starostu města, aby akci dostal přidělenu jiný pracovník s více zkušenostmi, do doby než se zapracuji. Mé žádosti nebylo vyhověno. Pokud si vzpomínám tak akce byla rozdělena do dvou etap:

1. etapa – realizace v roce 2004 spočívala v opravě hřbitovní zdi, její omítnutí ze strany starého hřbitova sanační omítkou, pokrytí krytinou a ze strany nového hřbitova vyspárováním spár mezi cihlami, případně dozdění chybějících cihel. Dále byla předmětem 1. etapy oprava a výstavba podezdívky pod průhledným plotem nového hřbitova, oprava a osazení sloupků, plotových dílců a vjezdové brány. Poslední částí bylo vyklučení náletových dřevin na novém hřbitově a ořezání a
vykácení stromů přiléhajících k hřbitovní zdi. Tyto práce byly provedeny a vyfakturovány.

2. etapa – která měla být realizována v roce 2005 spočívala v opravě náhrobků a některých hrobů. Neumím to více specifikovat, protože v té době jsem již nebyl zaměstnancem MěÚ.

Nevzpomínám si, že bych v roce 2004 podepisoval předávací protokol na práce se souborem náhrobků, jak ve svém textu uvádíte.

Pracovní poměr se mnou byl ukončen 9.12. 2004 ke dni 31.12. 2004. Ve dnech 13.-17.12.2004 jsem předal ostatním pracovníkům odboru rozpracované investiční akce (celkem 28 akcí !) a další svěřené povinnosti (např. kácení stromů, stavební komise).

Všechny podklady k jednotlivým akcím byly ve zvláštních šanonech, v úvodu s obsahem dokumentů co který šanon obsahuje. Dokumentaci k pevnostním hřbitovům ode mne přebíral p. Brož.  Dohled nad předáním dokumentací na akce s dotacemi měl tajemník města p. Josef Cejnar, který osobně za pomoci útvaru VKA, všechny tyto podklady k dotačním akcím překontroloval. Útvar VKA mimo jiné všechny dotační akce pravidelně kontroloval a případně zjištěné nedostatky byly odstraňovány.

Jak tedy píšete ve svém textu, kde ing. Kaiser musel dohledávat jednotlivé složky v různých skříních, hromádkách a stolech, pak k tomuto rozdělení dokumentace muselo dojít až po mém odchodu.

Rád bych věřil tomu, že vaším jediným cílem je, aby se objasnily veškeré okolnosti případů o kterých píšete ve Zpravodaji a dalších tiskovinách. V některých okolnostech mi to ale připomíná již vytažené karty proti některým kandidátkám před nadcházejícími komunálními volbami.

Přeji si abyste se ve všech vámi sledovaných případech dobral pravdy a abyste tuto pravdu dokázal veřejně přijmout i když pro Vás nevyzní vítězně.

V Jaroměři, 28.8.2006Ivo Plecháč, 30. 8. 2006, Téma: Infoservis 10/2006


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL