Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Intenzivní snahy o zrušení Jarofora radními a starostou města před volbami sílí

V pořadí již druhé trestní oznámení podané na příspěvky z našeho diskusního serveru Jaroforum, byly důvodem vzniku tohoto příspěvku, který popisuje neustálou a intenzivní snahu o zničení tohoto nezávislého jaroměřského média.

Diskusní server Jaroforum v Jaroměři představuje nezávislý, městem neregulovaný a necenzurovaný zdroj informací a názorů, který umožňuje svobodně vyjadřovat názory občanů města. V jaroměřských podmínkách je možné jej přirovnat k jedinému nezávislému zdroji informací, který vyplnil místo po soukromých Jaroměřských novinách. Ostatní média, kterými jsou Jaroměřský/Josefovský zpravodaj a Infoservis vydává Městský úřad a taktéž schvaluje jejich obsah, umístění příspěvků a periodicitu vydávání. Tato městská periodika jsou financována z městského rozpočtu, tedy z kapes nás všech, a v poslední době si je představitelé města trochu pletou s hlásnou troubou jejich kampaně do komunálních voleb. Političtí rivalové jsou zde napadáni bez možnosti reakce ve stejném vydání.

Právě proto, že Jaroforum nepodléhá tomuto politickému tlaku, je již delší dobu podrobováno tvrdé kritice současných radních, která vyústila v pořadí již druhé trestní oznámení na Jaroforum (resp. příspěvky v něm uvedené), řadu novinových článků, kde je Jaroforum právě za svoji nezávislost kritizováno (naposledy např. radním Houfem). Právě Houf i Klepsa se při vzniku Jarofora chvástali tím, že patří mezi zakladatele serveru, a že Jaroforum bude protipólem městských periodik, svobodným kanálem názorů. Ovšem nálepku „zakladatelé“ nosili jen před volbami, na vzniku Jarofora se však nikterak nepodíleli.

Poslední trestní oznámení na příspěvky v Jaroforu přišlo přímo z Policejního prezidia v Praze. To dostalo informace od pracovníků Ministerstva vnitra a Úřadu vlády, kteří se zúčastnili jednání se starostou města, radními (zejména Houfem a Polákem) a dalšími pozvanými občany města. Konkrétně pan radní Rudolf Polák doplnil starostu Klepsu a uvedl, že v případě romské otázky v Jaroměři velmi negativní úlohu sehrává veřejný portál Jaroforum, kde některé příspěvky nejsou ničím jiným než hrubou pomlouvačnou kampaní, která využívá jen lží a pomluv k šíření nenávisti mezi občany. Některé případy jsou na hranici propagace a šíření  rasismu. K doplnění této informace přítomní obdrželi jako důkazní materiál okopírované zveřejňované články z Jarofora.

Policie ČR našla na stránkách Jarofora 4 příspěvky, které by mohly podněcovat k rasismu a xenofobii a ty byly na její žádost odstraněny. U ostatních příspěvků nebyl žádný takový podtext uznán jako oprávněný.

Zajímavé na celé věci je, že se radní i starosta snaží takto řešit romskou otázku. Po nalezení „závadných“ příspěvků správce serveru nijak nekontaktovali, ani jinak na příspěvky neupozornili – celou věc předali přímo Policii, přes kterou se dostala informace teprve ke správci. Tento postup jen potvrzuje domněnku, že cílem této snahy nebyl ani tak obsah příspěvků, nebo snaha o řešení rasové otázky, ale intenzivní snaha o diskreditaci a pokus o zrušení Jarofora. Zvolený postup jen prodloužil dobu mezi zjištěním a odstraněním nevhodných příspěvků. Jaroforum respektuje české zákony (jejich respektování vyžaduje také v pravidlech fóra) a na základě informací od Policie odstranilo i další podobné příspěvky.

Není bez zajímavosti, že kolem Rudolfa Poláka se točí i první trestní oznámení, které podal na příspěvek na Jaroforu po změně situace na radnici. Tehdy bylo Polákem podáno na autora příspěvku, který hovořil o jeho možných nekalých praktikách ve městě. Podle analýzy informací se zjistilo, že Polák podal s největší pravděpodobností trestní oznámení na svého vlastního švagra, neboť příspěvek byl napsán na stejném počítači, na kterém psal příspěvky jeho švagr. Potom je Polákovo volební heslo „Chovám se tak, abych vždy mohl pohlédnout druhým přímo do očí“ více než úsměvné.

Při shánění informací pro tento článek mi byla moje žádost o poskytnutí informací oficiální cestou Městským úřadem vrácena s tím, že v ní např. chybí některé náležitosti dle § 14 odst. 5 zákona 106/1999 Sb. (v odvolávce na paragrafy se hovoří o lhůtách pro poskytnutí informace, nikoliv o náležitostech žádosti), stejně tak byly požadovány další neopodstatněné náležitosti. Po doplnění žádosti mi bylo sděleno, že se moje žádost zamítá, protože požaduji informace z jednání Rady města, které nejsou veřejné. Dalším zkoumáním, jsem zjistil, že jednání nebylo vedeno jako jednání rady města a tudíž i toto považuji za neopodstatněné s cílem úmyslného neposkytnutí informací, které jsem jako občan města podle příslušného zákona požadoval.

Uvedené pokusy o likvidaci jediného neregulovaného média ve městě ve mě vyvolávají pocity totalitního režimu, který ovládá veškerá média a šíří pouze jeho totalitní „pravdy“.Vratislav Čermák, ml. - správce serveru Jaroforum, 16. 10. 2006, Téma: Komunální volby


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL