Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Kavalírské gesto Ing. Vratislava Čermáka

Nezávisle na dnešním článku o povolební situaci v Jaroměři se Ing. Vratislav Čermák rozhodl, že k tomu, aby se uklidnila situace v zastupitelstvu města a vytvořily se podmínky pro vytvoření velké středolevé koalice volebních stran, nebude kandidivat na starostu Města Jaroměře ani na členství v radě a nezůčastní se dalších povolebních jednání. Má jedinou podmínku - stejný vstřícný krok udělá pan Ing. Jiří Klepsa.

Dále uvádíme text pozvánky k povolebním jednání.
.........................................................................................................................................

Pozvánka k jednání o povolebním uspořádání rady a vedení města Jaroměře.

Práci zastupitelstva a vedení města poznamenává dlouhodobý spor mezi Ing.Vratislavem Čermákem a Ing. Jiřím Klepsou.

Aby  umožnil dohodu všech pravicových stran a jejich společný postup při práci pro město Jaroměř, nabídl Ing. Vratislav Čermák, že nebude kandidovat na místo ve vedení obce ani v Radě města Jaroměře a ani že se nezúčastní jiných povolebních jednání za jednoznačné podmínky, že pan Ing. Jiří  Klepsa učiní totéž.

Na základě této jediné, ale základní podmínky, si Vás dovolujeme jménem dvou volebních stran, Občanské demokratické strany a Sdružení US–DEU a nezávislých kandidátů Pro naše město, pozvat na společné jednání o povolebním uspořádání rady a vedení města Jaroměře.

Za naši stranu ODS se jednání zúčastní Věra Navrátilová, předsedkyně MS ODS v Jaroměři a zastupitelé města Igor Daxner a Ing. Michal Friml.
Za Sdružení US-DEU a nezávislých kandidátů - Pro naše město se zúčastní zastupitelé Ing. Jiřina Jelínková, PhDr. Pavel Mertlík a Miroslav Müller.

Přítomnost pana Ing. Klepsy na tomto jednání by zabránila jakékoliv  konstruktivní dohodě.

O vyjádření k možnostem povolebního uspřádání jsme požádali další volební strany, které ve volbách uspěly. Zástupci České str. sociálně demokratické s námi odmítli jednat, zástupci Komunistické str. Čech a Moravy budou čekat, jaké stanovisko zaujme jejich nadřízený orgán.

Navrhujeme jako termín jednání úterý 31. října 2006 v 19.00 v zasedací síni firmy
ODES s.r.o. Jaroměř, Na Cihelnách 15, vedle Penny marketu.

Věříme, že oceníte vstřícné gesto našeho  lídra a bývalého starosty Ing. Čermáka, který je ochoten se vzdát svých osobních i politických ambicí ve prospěch uklidnění situace ve městě a pomůžete nám uzavřít takovou povolební dohodu, která umožní bezproblémový chod města pod středopravicovým vedením.


V Jaroměři dne 26.10.2006

S pozdravem

Věra Navrátilová
Ing.Jiřina JelínkováIng. Zdeněk Friml, 27. 10. 2006, Téma: Komunální volby


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL