Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Výsledek soudního sporu: Klepsa, Kubková, Houf, Holec i Cejnar se musí omluvit!

Vyšetřování Klepsou obviněného starosty Čermáka je skončeno. Celá skupina dostala nařízeno se osobně i veřejně omluvit.

V pátek 28.3.2008 mně na Krajském soudu v Hradci Králové byla vyznačena doložka o nabytí právní moci na rozsudcích  Krajského soudu v Hradci Králové a Vrchního soudu v Praze. Podle těchto rozsudků se musí žalovaní Jiří Klepsa, Ilona Kubková, Vladimír Houf, Josef Holec a Josef Cejnar omluvit za nepravdivá tvrzení o mé osobě. Ta byla uveřejněna v Infoservisu města Jaroměře a v letáku nazvaném  ?Bylo odvolání Čermáka z funkce starosty skutečně komplotem??, který byl hromadně distribuován do schránek občanů Jaroměře.

?Díky? uveřejněným lžím a pomluvám jsem byl zastupitelstvem města odvolán z funkce starosty. Do starostovské funkce byl ještě ten samý den zvolen Jiří Klepsa za výrazné podpory všech žalovaných.

Celé dlouhé tři roky trvalo, než se mi podařilo očistit své jméno od nepravdivých tvrzení těch, kteří měli žaludek na  mohutné šíření pomluvy,  veřejné pošpinění mé osoby i mé rodiny. Jestliže nechce slušný člověk klesnout  na tak nízkou úroveň, na kterou se snížila paní Kubková a pánové Klepsa, Houf, Holec a Cejnar, nemá příliš mnoho možností, jak se bránit. Lidé, a hlavně média milují senzace, a proto se pomlouvačná zpráva tohoto typu šíří velice rychle a téměř sama. Jediný, kdo může ve věci nestranně rozhodnout je soud, na který se člověk musí obrátit, aby se dovolal SPRAVEDLNOSTI a učinil tak alespoň nějakou přítrž podobným pomluvám.

Tento případ byl na základě velmi medializovaného trestního podání Jiřího Klepsy  nejprve vyšetřován Policií ČR. Výsledek vyšetřování zněl, že jsem nespáchal žádný trestní čin, nedopustil se žádného přestupku, ani kárného porušení, a  jsem tudíž NEVINEN. Protože se protistrana nemohla s tímto závěrem smířit, musely být závěry Policie ČR přešetřeny Okresním státním zastupitelstvím v Náchodě, které opět a jasně potvrdilo verdikt Policie ČR, tj. NEVINEN. Protože i tento výsledek byl opakovaně zpochybňován, byl jsem nucen podat žalobu na ochranu osobnosti ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Ten po několika stáních ve svém rozsudku žalovaným uložil, aby se mi za nepravdivá tvrzení  omluvili. Tehdy jsem si myslel, že již nemůže být pochyb o tom, že jsem to nebyl já, kdo celou dobu veřejně lhal, a považoval jsem věc tedy za ukončenou. Žalovaní se ale odvolali k Vrchnímu soudu v Praze, který po přešetření případu rozsudek Krajského soudu opět potvrdil.

Výslechy na policii, veřejné pranýřování, vleklá soudní jednání zapřičiněná  odvoláním žalovaných pro mě představovaly velké psychické vypětí, které se jednoznačně negativně podepsalo na mém zdraví a životě mé rodiny. Soudní jednání jsou mimo jiné také velkou finanční zátěží. Málokdo by investoval do očištění svého jména a dosažení spravedlnosti  nemalé finanční prostředky v okamžiku, kdy proti němu stojí pětičlenná přesila.

Po celou dobu trvání této kauzy se pozastavuji nad myšlenkou, jak je možné, že ten, kdo byl poškozen, kdo nic neprovedl, se musí takto náročně obhajovat a dožadovat spravedlnosti, když v samém finále omluva za neoprávněné nařčení už téměř nikoho zajímat nebude. Já jsem byl ale přesvědčen, že to musím udělat nejen kvůli sobě a lidem, kteří mi věřili, ale hlavně kvůli mé rodině. Přeji vám, abyste se do podobného nenávistného tlaku nikdy nedostali a nemuseli podstoupit to co já.

Slíbil jsem, že po skončení vyšetřování seznámím s jeho výsledkem jaroměřskou veřejnost. Tímto tak činím. Přikládám vyrozumění Policie ČR o výsledku jejich šetření a šetření Státního zastupitelství v Náchodě a dále rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové a Vrchního soudu v Praze.


Související článkyVratislav Čermák, 3. 4. 2008, Téma: Odvolání starosty


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL