Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Příspěvky pro sportovní a zájmové organizace

Autor reaguje na příspěvek Ing.Zdeňka Diviše a polemizuje s jeho návrhem jednoduchého klíče pro udělování příspěvků z rozpočtu města

Reaguji tímto na příspěvek Zdeňka Diviše i na návrh rozpočtu města na rok 2002.   V polovině letošního roku jsem na městském zastupitelstvu navrhl, aby se vypracovali jasná pravidla pro přidělování dotací sportovním a zájmovým organizacím, protože poptávka stále více začala převyšovat nabídku a měl jsem takový pocit, že čím dál víc zástupců organizací odcházelo nespokojeno se systémem jaký v přerozdělování byl. Navíc vlastně toto přerozdělování navrhovalo jakési shromáždění zástupců těchto organizací (dříve komise). A co si budeme namlouvat, každý loboval hlavně za sebe.   Nemyslím si, že systém přerozdělování by měl být tak jednoduchý jak ve svém příspěvku navrhuje Zdeněk Diviš. Ona totiž teoreticky může být organizace, která má 200 členů, mají pro ně 1 akci měsíčně, svou činnost provozují v zařízeních města za které neplatí žádný nájem, někdy třeba a ni ne náklady na elektřinu, topení atd. Pak také může být organizace, která má také 200 členů, pravidelně se schází ke své činnosti třeba 3 a vícekrát týdně, za své zařízení a jeho provoz platí  (někdy i městu) běžný komerční nájem. Proto jsem se snažil před letošním létem vytvořit (už podruhé) dotazník, který by zhodnotil všechna tato kritéria a odpovědní zástupci města pak mohli spravedlivě zohlednit komu co věnují na podporu jejich činnosti.   Shrnu co by dle mého názoru mělo při přerozdělování zohledněno:   1. Počet členů 2. Počet členů do 18 let. 3. Všeobedně prospěšná činnost (porovnat např. Klub podnikatelů versus Junák - oboje může být občanské sdružení) 4. Četnost akcí pro členy 5. Akce pro veřejnost 6. Užívají prostory bezplatně  -v majetku města (např. BODI, Kynologové, Pionýr - Přátelství, KPJ, atd.) 7. Hradí provozní náklady, nebo je za ně hradí město (např. BODI, KPJ,..)     Další prostředky město rozděluje na granty - to znamená na jednotlivé akce, které organizace pořádají pro své členy, veřejnost, a nebo mohou např. vypomoci s vybavením organizací (např. basket. koše pro Basket. klub) Tyto akce by vždy měly být řádně vyúčtovány, doloženy účetními doklady s peněžního deníku. Pokud byla v letošním roce podpořena akce s náklady cca 2.500,- Kč a příjmy 2.000,- Kč, je to na Městské radě, která rozhodovala o přidělení grantů, bez ohledu na doporučení zástupců obč. sdružení. Každé podpořené akci by měl předcházet jasný předběžný rozpočet na akcí a poté následné podrobné vyúčtování.     Tak asi takhle nějak to vidím já. Je to možná trošku složité ale myslím, že objektivní                                 Ivo Plecháč


Ivo Plecháč, 7. 11. 2001, Téma: Reakce na příspěvek Ing.Zdeňka Diviše


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL