Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

RSS FeedDiskuse

Průjezdnost Josefovem a situace v dopravě.

osobačasvýrok
Miloš 26. 11. 2005 17:33:35
Pavle. Nemyslel jsem tím, že je to, s tím asfaltem, nepravda, zejména, když byl asfalt udělaný spádem k objektu, ale těch možností odvětrání je rozhodně více a na to jsem upozornil, stejně asi jako Ty, když jsi nyní uvedl další problematické úpravy. Jako bývalý josefovák, a člověk, který se památkářstvím zabývá, je znáš velmi dobře, ale asi zhruba stejně jako já, protože jistě víš, že jsem dělal na stavebním úřadě, na správě bytového fondu města a nyní vojenského bytového i nebytového fondu. Takže bych to nerad rozvedl do nějaké nekompromisní debaty. Měj se fajn.
Pavel Mertlík 25. 11. 2005 14:24:13
Miloši, asfalt u zdí baráků jistě není jedinou a hlavní příčinou jejich špatného stavu, avšak na zvýšeném průniku zemní vlhkosti do zdiva se jednoznačně podílí. Stejného efektu se dosáhne, když se vybetonuje podlaha ve sklepě, v přízemí nebo i v průjezdu budov. Tedy to, co hlavně dělala armáda. Protože starým budovám chyběla vodorovná izolace zdiva, vždy bylo důležité, aby byly dobře větratelné včetně podlah. Asfalt a beton k větrání nepřispívá,a tudíž starým budovám škodí.
Miloš 23. 11. 2005 00:13:09
Pane Mertlík. Nechci se s Vámi zbytečně přít, ale přirozené odvětrávání komunikací nemá se stavem domů moc společného. Jde o spádovost povrchu do kanalizačního systému a zároveň o vedení tohoto systému jako takového, který byl veden většinou podzemními kanalizačními chodbami Josefova. Že byly tyto podzemní chodby ve špatném stavu a docházelo k podmáčení domů, je nabíledni, nehledě na to, že vodovzdorná izolace domů byla takřka nulová. Vzlínavost vody je známa a když se k tomu přidalo i problematické opravování svodů střech včetně oprav střech, pak se nemůžeme divit, jak některé domy dopadly. Běžná, tedy i dlažbová komunikace má mít spádovost do kanalizačního systému a že mezi dlažbou pronikne trocha vody, pro objekt ještě nic neznamená. Mimo jiné měly původně domy v Josefově odvětrávací potrubí, či šachty, které by, v případě možné vlhkosti, měly tomuto problému pomoct. A dost závažným problémem bylo i tzv. vybydlování, které, s ohledem na množství financí, nebylo možné jen tak jednoduše řešit. Takže poškozování domů mělo jistě více podnětů, než je komunikace. Přesto jsem jednoznačně za to, že by měl být Josefov začleněn do nějakého radikálního programu, který by tuto část města pozvedl, nehledě na skutečnost, že se dostává do pozice z části nevyužívaného sídliště, s ohledem na opouštění některých objektů Armádou ČR. Stav opuštěných objektů je sice dobrým lákadlem pro natáčení filmů, ale jistě ne pro rozvoj turizmu, který by, jako jediný možný, mohl toto město zvednou t z prachu.
Pavel Mertlík 21. 11. 2005 17:11:15
Nová dlažba je udělaná do betonu, a tudíž nesedne. Je ovšem horší než ta 10 let stará v ulici 5. května, ta je zase hůře udělaná než původní dlažba z 30. let 20. století jinde v Josefově. Prostě se to už neumí. Asfalt při domech škodí tím, že brání přirozenému odvětrávání, zemní vlhkost pak zákonitě proniká do zdí domů. Tak se některým domům ublížilo.
Gusta Balog 19. 11. 2005 20:02:44
To Miloš: - Chápu,beru na vědomí a plně s Vámi souhlasím.
Miloš 19. 11. 2005 18:33:55
Pane Balogu. Asfalt škodí hlavně z důvodu památkářského. Pokud by se měla tato část pokusit o zařazení do nějakého programu záchrany památkových sídel, pak je zřejmé, že nejhorší vizitkou jsou plechové střechy a asfalt v Okružních ulicích. Samozřejmě asfalt neškodí svou formou provedení. A ještě jednou. Opravdu si nemyslím, že se nedá provést velmi dobrý dlažbový povrch i přes to, že asfalt je asfalt. Ale podívejte se ně některé ulice, tedy asfaltové, po Jaroměři a myslím si, že jsou sezonu co sezonu ve velmi špatném stavu (i přes opravy) a škodí autům, stejně jako současná stará dlažba v Josefově.
Gusta Balog 18. 11. 2005 09:45:11
To Miloš: já bych osobně byl nejradši kdyby byl asfalt po celém Josefově - už kvůli drahé údržbě podvozků našich aut - ale hlavně jsem nepochopil tu část od p.Mertlíka cituji: Asfaltový povrch by měl naopak co nejdříve zmizet z postranních ulic a chodníků podél okružních kasáren, protože jim to škodí. Jakým způsobem ten asfalt škodí ?? - pominuli snížení hodnoty kulturní památky.
Miloš 17. 11. 2005 21:00:54
Pane Balogu. Jistě Vám pan Mertlík odpoví, ale já tomu rozumím, tak, že se měl udělat průtah Josefova z asfaltu a okolní (středové či okružní) z kostek. Důvodem je, že otřesy na hlavním tahu jsou jistě nebezpečnější z důvodu přetíženosti dopravy, zatím co v ostatních ulicích je doprava malá a hlavně nízkotonážními vozidly. Myslím si ale, že v případě, když bude dodržena vzorná technoliogie, měl by být dobrý i současný povrch (dlažba). Je ale zřejmé, že bylo něco podceněno, protože dlažba kolem bývalého ČSAD je rozhodně lepší než ta nová nahoře v Josefově i přes to, že již delší dobu využívá. Pokud si ta nová ještě "nesedne". Ale to je jen takový vtip. Přesto by se měl stav docela výratně změnit.
Gusta Balog 17. 11. 2005 00:15:32
To Pavel: to byl sice hezký příspěvek, ale spíše pro PČR - proč nedáte konkrétní podnět policii. To. Salač : Co takhle založit občanské združení, pro co nejrychlejší prosazení nejschůdnější trasy obchvatu Josefova, získání podpory co nejširší veřejnosti z řad obyvatel Josefova a památkářů asi nebude velký problém a poté vyvinout tlak na radu města pro co nejrychlejší přijetí opatření potřebných k získání podpory státu pro tento projekt ?? Samotná i sebeintelektuálnější debata na Jaroforu nic nevyřeší a až bude pozdě spláčeme všichni v Josefově nad výdělkem. To Pavel Mertlík : Čím škodí asfaltový povrch okružním kasárnám ?? to není ironická poznámka ale otázka , rád se nechám poučit.
Pavel 16. 11. 2005 13:36:07
Dejte si pozor na průjezd Josefovem. Jezdí se zde bez řidičáků a i technického průkazu. Policie o to ví, ale asi ji nezbývá nic jiného než zpovzdálí sledovat. Když někoho chytnou, tak ho akorát mohou poprosit aby příště to už nedělal. Takové máme zákony. Jedním z adeptů na postih je panáček z rodiny Škodových. Frajer nemá řidičák, ale směle ovládá svou(možná) modrou Škodu 120, bez technické kontroly. Mimo jiné při výjezdu ze svého trvalého bydliště v Lidické 9, nezvládá užívat pravidlo pravé ruky. Takže pozor!!!! Ale jinak to jsou jistě hodní hoši, kteří si jen nemají kde jinde hrát.
Pavel Mertlík 4. 11. 2005 14:10:06
Plánovat trasu obchvatu je potřebné, ale je třeba se smířit s tím, že se stavět nezačne ani za dvacet let. Třicet let čekají na obchvat v Novém Městě nad Metují a v Náchodě, dvacet let čekali v České Skalici. Auta přes Josefov prostě jezdit budou, je proto hloupé, že opět budou na hlavním tahu jezdit po kostkách a otřásat okolními domy. Asfaltový povrch by měl naopak co nejdříve zmizet z postranních ulic a chodníků podél okružních kasáren, protože jim to škodí. Na to ovšem peníze také hned nebudou.
mm1111 28. 10. 2005 20:06:21
Zákaz vjezdu vozidel nad 7 tun je v silách města a policie ČR, a měl by být prvním krokem. je to páka, jak přinutit i ostatní obce, aby prosazovaly obchvat, jinak ta těžká auta budou jezdit jejich vesnicema...
Salač 28. 10. 2005 10:50:04
Nejdůležitější a nejzásadnější otázkou pro Josefov a Jaroměř je vyřešení silničního obchvatu Josefova. Klepsova petice za obchvat Jaroměře je jen populistické gesto, protože tento obchvat je vyprojektován, je v územním plánu a stavět se bude ze státních peněz v rámci realizace dálnice. Je jen otázkou jak rychle to bude. To by se však pan Klepsa měl především obracet na svého bývalého radničního kamaráda Holce zvoleného za KDU-ČSL, aby tento intervenoval u ministra dopravy Šimonovského a poslance Hanuše (oba z KDU-ČSL). Hanuš pořádá v Náchodě v Beránku semináře k dopravě, ale Jaroměři lidovci i s Holcem vůbec zatím s obchvatem (ale i s jinými věcmi) reálně a pro občany viditelně nepomohli, nebo alespoň o tom nevím. Takže celá Klepsova petice je jen dělání se hezkým, ale nic neřeší. Očekával bych, že Klepsa a celé vedení radnice předloží realizovatelnou !!!!!!! variantu obchvatu Josefova. Tady není vůbec nic připraveno za tři roky jejich řízení města a to na celou problematiku stále na zastupitelstvech upozorňuji. Pokud nebude celá záležitost do léta příštího roku koncepčně a projektově vyřešena, nebo alespoň v odsouhlasené formě řešena projektanty, tak žádný obchvat Josefova nebude!!!! Potom bude již pozdě! To bude pro celé další generace katastrofa. Proto jsem se také 30.6.05 ucházel o místo druhého jaroměřského místostarosty, protože tohle vedení radnice nic zatím neudělalo a čas neúprosně běží. Hlupáci se mi mohou pošklebovat, ale nejdříve by měli sami něco dokázat udělat pro město. Bude to katastrofa až se z dálnice povalí plechová kavalérie tisíců aut na Opočno, Třebechovice, RK, Orlické hory, atd. ulicí Sv. Čecha, ulicí 5. května a přes Josefov, tak potom bude zcela lhostejné, zda-li tam bude i nějaká těžká doprava, Josefov to smete. Je zcela lhostejné, zda-li se bude josefovská kašna objíždět zprava, zleva, nebo se přemístí. Jediné reálné řešení je obchvat po okraji Josefova (v jeho katastru) od křižovatky u letiště, polem pod vojenský hřbitov na jezbinská luka a tam napojení na dálnici s financováním výstavby státem, jako dálničního přivaděče. To se ovšem nelíbí třeba panu Polákovi, který v blízkosti této reálné trasy postavil novou vilu. Řešit trasu obchvatu přes katastr jiných obcí je cesta do pekel, protože než se dlouhými tahanicemi vše vyřeši, tak stát již nebude reflektovat na financování tohoto obchvatu jako dálničního přivaděče. A kdo jiný zaplatí stamiliony korun za tuto stavbu?? Teď je na občanech, zda-li svým tlakem donutí vedení radnice s panem Klepsou začít tyto věči smyslupně a hlavně rychle řešit.
Kn 27. 10. 2005 23:39:18
Být prvním diskutujícím je vždycky hloupé, ale jelikož jde o téma dost ožehavé, s prosbou o prominutí všem, kteří se (oprávněně) domnívají, že se pletu do všeho, jdu do toho - myslím totiž, že každý hlas, který má šanci pomoci Josefovu, je dobrý. - - - Jednoznačně doporučuji zakázat průjezd Josefovem (tj. vnitřním městem) všem vozidlům nad cojávímkolik tun, samozřejmě s výjimkou těch, která mají v Josefově cíl. A u brány postavit policajty, aby na výjezdu(!) vybírali tučné pokuty od všech řidičů, kteří zákaz přestoupili. Při opravě Jiráskovy a Křivice nikdo žádný obchvat nestavěl - a taky to šlo. Kdo bude platit rozhašenou kašnu na náměstí? Anebo až spadne další dům?
strana 1 z 1


Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL