Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

RSS FeedDiskuse

Privatizace městských bytů

osobačasvýrok
Ivo Plecháč 4. 3. 2006 13:07:12
Pane Salači, děkuji za zcela nekonkrétní odpověď na mou konkrétní otázku. To jsme se ale dostali od bytů někam jinam, že?
Salač 3. 3. 2006 18:59:33
Pane Plecháč, klidně hovořte o mém působení na KÚ, nemám se za co stydět, krajské školství se dostalo za mého působení na kraji z 10. na 1. pořadí v ČR. To je oficielní statistika MŠMT. Klidně pište a hovořte o mém působení v ČSSD, vítám to! Já si servítky neberu ani tam a nějaká stranická přikázání o mlčení mne nezajímají. Jo, a k těm vojenským hřbitovům, škoda, že jste nebyl na posledním zasedání ZM. Tam to bylo konkrétně a myslím, že toho konec ještě není.
Ivo Plecháč 3. 3. 2006 13:37:12
Pane Salači, zajisté dokážete konkretizovat mé "fatální chyby", které mohou být obrovským problémem pro město. To by mě opravdu zajímalo. A jestli takovým plácnutím do vody chcete umlčet jednoho z občanů, případně bývalých úředníků, kteří se nebojí říct svůj názor, a nebojí se říct vše, tak jak je nebo bylo, tak jste na špatné adrese. ( O vašem působení na krajském úřadě a v ČSSD zde hovořit nebudeme, že?)
Miloš 2. 3. 2006 19:37:42
Pane Salač. Ano vím, kam šli peníze z nájmů, ale jen za dobu, kdy jsem ve správě BF pracoval. Nakonec jsem to přece potvrdil. Asi můžete srovnávat prodeje prázdných a zcela vybydlených domů v Josefově a zcela obytných a možných užívání v Jaroměři, ale je to jen Váš pohled, a asi, bohužel, těch dalších 14-ti zastupitelů. Můj ne. Aby nedošlo k nějaké mýlce. Ne, nemyslím, že by se do prodávaných domů vložilo tolik financí, aby se zvedla cena. Jen došlo k cenovému posunu v odhadech. Ale představte si, že také došlo k cenovému posunu veškeré produkce či výroby. Tudíž na něco, co chcete, jako Město, udělat nyní, musíte mít také více peněz, než bylo potřeba v době, kdy se prodávaly byty v první vlně privatizace. Vaše věty: "Tohle není rozdávání městských peněz, copak nevíte, že na této současné ceně se shodlo 15 z 21 zastupitelů a to velmi rozdílných názorů a zaměření. To o něčem svědčí, že?" jsou opravdu těžkým kalibrem, se kterým se nedá polemizovat. Ano, není to rozdávání peněz. Když to rozhodlo 15 z 21, tak to nemůže být jinak. Co se týká peněz, které z prodejů domů nešly do oprav domů, pak výmluva, alespoň pro mne, že jste byl pouhým zastupitelem, nestačí. Když chcete něco prosadit, a byl jste to Vy, kdo navrhl snížení procenta, tak to dovedete, aniž by jste byl starostou či místostarostou. Přece se účastníte, jako zastupitel, návrhu rozpočtu, který na obou stranách obsahuje jak příjem z nájmů a prodejů, tak i výdej na opravy. Pane Salač, nevím, jak jste přišel na to, že chci, aby jste mi nadbíhal. Proč taky. Vždyť jste zastupitel, který někdy má sílu něco prosadit, někdy nemá, někdy se zeptá na názor občanů, někdy ne, někdy vyslyší názory občanů, někdy ne, a který má právo, ne však povinnost, nám předkládat zdůvodnění některých Vašich kroků v zastupitelstvu. Je pěkné, že jste nám tu předložil Vaše důvody. Alespoň toho si cením. Mějte se fajn.
Salač 2. 3. 2006 17:30:22
Pane Miloši B., Vy to víte jistě nejlépe, kolik bylo vybráno na nájemném a také kam šly peníze z nájmů, tak se mne neptejte. Na Vaši další otázku odpovím, copak se neprodávají např. prázdné domy v Josefově za zlomek odhadní ceny??? A je to také s odůvodněním jejich stavu. Na Vaši otázku, proč nešlo více peněz do oprav, nevím, byl jsem jen jedním z 21 zastupitelů, rozhodně jsem nebyl starosta, ani místostarosta. To, že se dříve neprodávalo za nižší ceny, není mojí vinou, rozhoduje kolektiv zastupitelů. V první vlně privatizace se prodávalo za vyšší procento, to je pravda, ale z jiné odhadní ceny, takže cena bytu vyšla zhruba stejná jako v této vlně. Myslíte, že se od první vlny do teď vložil takový balík peněz do prodávaných bytů, aby cena byla radikálně vyšší?? Já o tom nejsem přesvědčen. Tohle není rozdávání městských peněz, copak nevíte, že na této současné ceně se shodlo 15 z 21 zastupitelů a to velmi rozdílných názorů a zaměření. To o něčem svědčí, že? Asi tomu podle Vás nerozumí. Víte, Vám, ani panu Plecháčovi nadbíhat nebudu, jest-li jsem udělal ve Vašich sympatiích pád je pro mne nepodstatné, důležité je pro mne, že občané privatizující byty budou mít i po koupi bytu prostředky na jejich opravy a na opravy celých domů. Pro pana Plecháče, zamyslete se osobně raději nad věcmi, jako je třeba oprava vojenského hřbitova v Josefově a fatální chyby při jejím řízení, to může být obrovský problém pro město.
Ivo Plecháč 2. 3. 2006 16:40:04
Vážený pane Salači, po vašem příspěvku pevně doufám, že se již od vás nikdy nedočtu žádného nářku nad nedostatkem obecních financí. Obviňovat spoluobčany ze závisti je ubohé. Ale obhajovat rozdávání obecního majetku je neomluvitelné.
Miloš 2. 3. 2006 16:05:36
Úvodem mého příspěvku uvedu, že doufám, že mě neřadíte do kategorie, kterou jste vztáhl na kritiky prodeje bytových domů. A doufám, že se svým příspěvkem do ní nezařadím. Ale co je moc, to je moc. Bytový fond je určitým způsobem zanedbaný. Máte pravdu, že výtěžek šel většinou do objektů více zanedbaných. Sdělte mi ale, kolik financí z prodejů ostatních bytů a domů šlo do oprav stávajících bytových domů za dobu Vašeho působení v zastupitelstvu. Ani koruna. To víte moc dobře. K bodu 3. Ptá se někdo vlastníka domu, že má dům v určitém stavu a má na to ohledy tím, že mu např. prodá materiál levněji a nebo mu přidá nenávratně z městské kasy? Bod 4. Každý dům má své požadavky a majitel s tím musí počítat. Sdělte mi, kolik se vybralo nájemného v některém z prodávaných domů a kolik se do něho investovalo. Bod. 5. Nevím, co je tím mysleno, zejména když žádné domy nestavěla armáda! Kde jste tuto informaci získal? Bod. 6. Je pěkné koukat na krátkodobost v souvislosti s nutnými výdaji, když byla podceněna dlouhodobost v souvislosti s vybranými nájmy a prodejem městského majetku. Nejsem proti privatizaci, což jsem psal již několikrát. Zdůvodňovat ale 10% cenu z tržního odhadu (odrazí se nejen umístění, stáří, ale i technický stav celkového objektu) Vašimi body je přinejmenším zavádějící. Uveďte možným čtenářům, za kolik byly prodávány byty v domě "K" (vedle bazénu), když byla nastavena pouze 70% a ne 90% sleva. Proč najednou 10%? Je až směšné, při Vašem zdůvodnění, že považujete některé přispěvovatele za závistivce s pouhými výkřiky. Měl jsem Vás za poměrně solidního. To, co jste tímto příspěvkem dokázal, je velký pád dolů. Mimo jiné. Pokud tu paní Jelínková psala, že se snížením původně navrhovaného procenta dolů ztratí 18 milionů, pak jste tedy velký grand, když se Vám to zdá zanedbatelné. Při případném nastavení 30% z odhadní ceny, aby byla zároveň nastavena alespoň nějaká spravedlnost mezi prvozájemci o odkoupení bytů, to dělá 36 milionů. No bóže, přece neobereme naše spoluobčany, že. Zejména, když se jedná zhruba o necelých 5% ze všech obyvatel Jaroměře. Nemám nic proti nájemcům, kteří tyto byty koupí. Byli by hloupí, aby této, ve světě zcela neobvyklé, situace nevyužili. Jen jim přeji, aby získali odpovědného správce, který jim zaručí dobrou správu, aby nemuseli za pár let opět prodávat byt třeba za 10% ceny odhadu. Ale hloupost. Vám to stát za tuto cenu nedovolí prodat. To by přišel o dost solidní daně.
Salač 2. 3. 2006 09:33:03
Delší dobu sleduji na Jaroforu výkřiky několika osob protestujících proti privatizaci bytů. Jsem přesvědčen, že tak jednají buď ze závisti, nebo z naprosté a přímo absolutní neznalosti problematiky. Ta je naprosto pochopitelná, pokud člověk nezačne racionálně přemýšlet. Předně bytový fond města je zanedbaný a ze stávajícího výtěžku nájemného neudržovaný a neudržovatelný. Za druhé, na jednání ZM sama paní ing. Jelínková přiznala, že výtěžek z nájemného privatizovaných domů roky putoval do oprav zcela jiných býtů nízkých kategorií. P.T. ctěný čtenář pochopí asi kam. Za třetí, je faktem, že existují nové předpisy např. o potřebném stavu výtahů, energetické audity, atd., které by muselo město jako vlastník bytů respektovat. Za čtvrté, panelová výstavba cca po 30 letech vyžaduje generální opravu celého objektu, jako jsou např. stoupačky, střechy, okna, balkóny, fasády, atd. Za páté, město panelové domy zdědilo, ve velké většině je stavěl stát, resp. armáda. Za šesté, na nutné opravy panelových domů by bylo potřebné v krátkém horizontu, tak asi dvou let, vynaložit minimálně 70 milionů korun, které město samozřejmě nemá. Sečteno a podtrženo, privatizace je jediná rozumná cesta!!! Návrh na snížení prodejní ceny na 10% odhadní ceny jsem předložil já a pevně za ním stojím. To snížení je daň za šílenou předchozí politiku města přesouvat výtěžky z nájemného na jiné objekty a jiné účely, než na opravy domů, ze kterých byly získány. Snížení ceny je také důsledkem toho, že rozumný člověk si musí uvědomit, kolik peněz budou muset obyvatelé privatizovaných objektů promptně vložit do jejich oprav. Jen sobec a závistivec může se snažit stáhnout jeho obyvatele doslova z poslední košile a potom se smát, že třeba nebudou jezdit výtahem, ale šlapat do horních pater pěšky. Řeknu Vám Vy vážení anonymní kritici, ani za tyhle peníze bych takový byt nechtěl! Mám svůj dům a tak vím, kolik stojí opravy. Zeptám se Vás Vy ukřivdění "daňoví poplatníci", proč jste nekřičeli při kupónové privatizaci, kdy se privatizovalo za zlomky procent a majetek končil někde na Bahamách? To jste si mysleli, že zbohatnete? Já budu velmi rád, když privatizované domy budou postupně opraveny a bez zadlužení města. Nebo snad víte o zlaté žíle, nebo ropné studni na katastru města??? Můj názor je pokračovat ve stejné linii v další privatizaci bytového fondu, zbavit se této zátěže. Možná budete mít šanci koupit třeba i byt s nájemníkem, až dojde na byty, které nebudou chtít jejich obyvatelé, potom se můžete ukázat jako zdatní investoři a domácí. Město musí získávat peníze z jiných zdrojů, než z toho, že je vydře z jeho obyvatel. Je potřebné hledat investory na vhodné pozemky - třeba Na Valech a současně s tím bezplatně zajistit vybudování parkoviště a zajistit prostředky na opravu náměstí. Je potřebné vybudovat řadu vlastních firem - městská s.r.o., např. pilu na zpracování dřeva z městských lesů, atd. Je třeba získávat dotace z fondů EU a od dalších donátorů, tady by mělo město ročně mít zisk alespoň 20-30 mil. Kč, atd. Tudy vede cesta, ale nikoliv dle Vašich představ. Já si za svým stanoviskem stojím veřejně a také ho podepisuji. A co Vy??? Asi se za svoje názory stydíte, že se skrýváte za nick, že? Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel
Zlodějina 1. 3. 2006 19:58:44
Daňový poplatníci z řad neregulovaných nájemníků těmito transakcemi přicházejí o miliony, regulovaní nájemníci zase neúměrně bohatnou na obecním majetku (= majetku VŠECH daňových poplatníků) a vysmívají se těm, co se uvázali hypotékou na 20 let za tržní ceny.
strana 1 z 1


Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL