Diskuse
  Vaše názory
  Ankety
  Pravidla fóra
  Odkazy

Názory a náměty

Březnové zasedání jaroměřského zastupitelstva...

Březnové zasedání jaroměřského zastupitelstva změnilo mnohé a bylo pro mnoho občanů překvapením.

Na tomto zasedání zastupitelstva jsem se, i přes značný tlak ,odmítl vyjádřit k obvinění,které bylo vzneseno na bývalého starostu ing.Vratislava Čermáka. Důvodem bylo,že není mým zvykem, a je obecně nepřijatelné ,vyjadřovat se k záležitostem,které byly předány k prošetření nezávislému orgánu,v tomto případě Policii České republiky!

Otázkou je: “K čemu je vyšetřování, kterému předchází veřejné obvinění,odsouzení a provedení „trestu“?!“

Návrh na odvolání starosty města,přítomnost televizních kamer a některých osob,které do té doby ( a také od té doby) na zasedání tohoto zastupitelstva nebyly,bylo jen velmi nepravděpodobně způsobeno shodou náhod.

Proběhlo hlasování zastupitelstva (kdy pouze devět z jedenadvaceti zastupitelů nepodlehlo tlaku velmi důkladně připravených událostí) ,které vedlo k odvolání ing.Čermáka z funkce starosty města.

Způsob,průběh odvolání starosty města a všechny ostatní události,které předcházely i nastaly, mne přivedly k závažnému rozhodnutí odstoupit z Rady města Jaroměře.Podporu pro své rozhodnutí jsem získal i od místního organizace ODS.

Závěry vyšetřování Policie ČR pro mne nebyly překvapením.Je dobře,že váhající už neváhají,ale vědí a mohou o věci přemýšlet!Náprava věcí minulých je povinností,ale nikdy nenahradí škody způsobené obviněnému.Je jen pro velmi silné jedince přiznat pochybení a přimět se k nápravě!

Jsem členem zastupitelstva Královéhradeckého kraje,členem finančního výboru a výboru pro regionální rozvoj. Jaroměř se ani v budoucnosti neobejde bez intenzivní a úzké spolupráce s rozličnými institucemi.Získávání podpory,grantů,finančních prostředků a dalších formách spolupráce je možné a úspěšné pouze mezi partnery,kde vládne důvěra založená na dlouholetých, vzájemně kladných  zkušenostech.

Mohu jednoznačně ze svých vlastních zkušeností říct,že jméno ing.Čermáka ,jako starosty města a zároveň člena ODS ,bylo a je pro město Jaroměř přínosem a zárukou pro úspěšná jednání na všech úrovních.

Jako občané nemáme možnost přímé volby starosty,jako občané máme možnost volit politické strany a zastupitele.Máme možnost ovlivňovat zastupitele v jejich rozhodování.Na nich,na nás zastupitelích,nyní je odčinit chybu,rozum a fakta postavit nad emoce a nenaplněná přání jednotlivců.

Nemám sebemenší chuť do budoucna reagovat na cokoliv,co bude vzneseno proti mým slovům či činům.Především proto,že jsem u všech důležitých jednání byl a nemám, co bych na svých slovech či činech měnil.Já jsem nikdy neměl a nemám problém přiznat chybu,neberu to jako popření svých ambicí.Neměl jsem,nemám a nebudu mít žádné ekonomické či jiné zájmy,kde bych se dostal do střetu zájmu s vykonávanou funkcí zastupitele Města Jaroměře.

Narodil jsem se,vyrůstal,žiji a pracuji v našem městě,moji předkové pomáhali velmi aktivně budovat moderní základy našeho města.Kdo by si myslel,že to myslím s naším městě jinak než dobře,tak se hluboce mýlí a je mi ho velmi líto.

Mým přáním je vnést pořádek a řád městu,podpořit věcná a konstruktivní jednání do zastupitelstva města.Od události z března tohoto roku to bude obtížné,ale cítím to jako zastupitel jako nesplacený dluh našemu městu a jeho občanům.Pokud mohu přispět i ke stabilizaci úrovně chování volených orgánů města,tak to bude pro mne ctí.I to bylo důvodem k sepsání tohoto článku.

Jak jsem uvedl v první větě „ březnové zasedání jaroměřského zastupitelstva změnilo mnohé a bylo pro mnoho občanů  překvapením“ a vůbec se tomu nedivím.Jednoduché vysvětlení neexistuje.Prostě není.Je jen dosavadní výsledek,který poškodil jméno bývalého starosty,který poškodil město,nás všechny.Vyšetřování skončilo,zapomenout ale nelze!

Mohu prohlásit,že  se dosud  nestala žádná událost,pro kterou bych si ing.Vratislava Čermáka přestal  jako člověka a bývalého starostu vážit a z výše uvedených důvodů má moji plnou podporu při volbě do funkce starosty města.

Mgr.Richard Špringer
Občan Města Jaroměře
Zastupitel Města Jaroměře
Zastupitel Královéhradeckého krajeMgr. Richard Špringer, 11. 9. 2005, Téma: Odvolání starosty


< zpět na seznam textů
Tyto stránky navrhla a vyrobila firma Direct webstudio
OL